Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 99 - Vastgoedrecht

Op voorraad
200 p.
2017
Boek
Editor(s): Sagaert Vincent
Auteur(s): Carette Nicolas, Jansen Ruud, Sagaert Vincent, Storme Matthias
Is onderdeel van de reeks Themis

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven) bespreekt de recente rechtspraak vastgoedrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, enz.

Prof. dr. Nicolas Carette (UA) analyseert vanuit praktijkgericht oogpunt de recente rechtspraak rond appartementsrecht.

Prof. Dirk Michiels (notaris, KU Leuven) licht de belangrijke rechtspraak rond toevallige en vrijwillige mede-eigendom en tontine toe.

Prof. dr. Ruud Jansen (notaris, VUB) en Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven en UA) zullen u onderhouden over het lot van zakelijke rechten in insolventie: beslag, faillissement, enz.

ISBN 9789048630424 - Bestelcode 202172500
Themis 99 - Vastgoedrecht
€ 52,00

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven) bespreekt de recente rechtspraak vastgoedrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, enz.

Prof. dr. Nicolas Carette (UA) analyseert vanuit praktijkgericht oogpunt de recente rechtspraak rond appartementsrecht.

Prof. Dirk Michiels (notaris, KU Leuven) licht de belangrijke rechtspraak rond toevallige en vrijwillige mede-eigendom en tontine toe.

Prof. dr. Ruud Jansen (notaris, VUB) en Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven en UA) zullen u onderhouden over het lot van zakelijke rechten in insolventie: beslag, faillissement, enz.


Inhoudstafel

Kroniek privaat vastgoedrecht (2014-2016)
I. Inleiding
II. Algemene beginselen
III. Eigendom
IV. Roerende en onroerende goederen
V. Openbaar domein
VI. Erfdienstbaarheden
VII. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
VIII. Erfpachtrecht
IX. Natrekking en opstalrecht
X. Verkrijgende verjaring
XI. Bezitsbescherming bij onroerende goederen

Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht
I. Inleiding
II. De statuten
III. De vereniging van mede-eigenaars (en deelverenigingen)
IV. De organen van de vereniging van mede-eigenaars
V. Procedurele aspecten
VI. Overdracht van een privatieve kavel

Recente ontwikkelingen inzake mede-eigendom
I. Inleiding
II. Toevallige of gewone mede-eigendom
III. Gedwongen of verplichte mede-eigendom
IV. Vrijwillige mede-eigendom

Zakelijke rechten en insolventie
I. Algemene beginselen
II. Uitzonderingen en nuanceringen op de beslagbaarheid
III. Omvang van het verhaalrecht van de schuldeiser bij vastgoed en lot van onroerende rechten bij insolventie van een wederpartij
IV. Invloed van de modaliteiten van verkrijging
V. Uitwinning van onverdeelde aandelen

De Themis-cahiers bevatten de neerslag van de diverse gerealiseerde vormingsonderdelen (per Themiscahiers: uw vinger aan de pols voor juridische actualiteitacademiejaar) van de THEMIS – School voor postacademische juridische vorming.

De Themis – School voor postacademische vorming is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten KULeuven – KULAK – HUBrussel en UHasselt.

Elk academiejaar wordt op de vier campussen door de respectievelijke titularissen van de juridische basishoofdvakken van de genoemde faculteiten een overzicht gegeven van de tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in de diverse betrokken rechtsgebieden.

Met de Themis-cahiers houdt u dus als juridische professional de vinger aan de pols en dit met het inhoudelijke kwaliteitslabel van de Themis-School voor postacademische juridische vorming.


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief