Themis 99 – Vastgoedrecht

2017
Sagaert Vincent

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven) bespreekt de recente rechtspraak vastgoedrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, enz.

Prof. dr. Nicolas Carette (UA) analyseert vanuit praktijkgericht oogpunt de recente rechtspraak rond appartementsrecht.

Prof. Dirk Michiels (notaris, KU Leuven) licht de belangrijke rechtspraak rond toevallige en vrijwillige mede-eigendom en tontine toe.

Prof. dr. Ruud Jansen (notaris, VUB) en Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven en UA) zullen u onderhouden over het lot van zakelijke rechten in insolventie: beslag, faillissement, enz.

52

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Sagaert Vincent
Auteurs : Carette Nicolas, Jansen Ruud, Sagaert Vincent, Storme Matthias
Domein : Recht
Bestelcode : 202172500
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 200
ISBN : 9789048630424
Onderdeel van de reeks : Themis

Kroniek privaat vastgoedrecht (2014-2016)
I. Inleiding
II. Algemene beginselen
III. Eigendom
IV. Roerende en onroerende goederen
V. Openbaar domein
VI. Erfdienstbaarheden
VII. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
VIII. Erfpachtrecht
IX. Natrekking en opstalrecht
X. Verkrijgende verjaring
XI. Bezitsbescherming bij onroerende goederen

Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht
I. Inleiding
II. De statuten
III. De vereniging van mede-eigenaars (en deelverenigingen)
IV. De organen van de vereniging van mede-eigenaars
V. Procedurele aspecten
VI. Overdracht van een privatieve kavel

Recente ontwikkelingen inzake mede-eigendom
I. Inleiding
II. Toevallige of gewone mede-eigendom
III. Gedwongen of verplichte mede-eigendom
IV. Vrijwillige mede-eigendom

Zakelijke rechten en insolventie
I. Algemene beginselen
II. Uitzonderingen en nuanceringen op de beslagbaarheid
III. Omvang van het verhaalrecht van de schuldeiser bij vastgoed en lot van onroerende rechten bij insolventie van een wederpartij
IV. Invloed van de modaliteiten van verkrijging
V. Uitwinning van onverdeelde aandelen

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven) bespreekt de recente rechtspraak vastgoedrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, enz.

Prof. dr. Nicolas Carette (UA) analyseert vanuit praktijkgericht oogpunt de recente rechtspraak rond appartementsrecht.

Prof. Dirk Michiels (notaris, KU Leuven) licht de belangrijke rechtspraak rond toevallige en vrijwillige mede-eigendom en tontine toe.

Prof. dr. Ruud Jansen (notaris, VUB) en Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven en UA) zullen u onderhouden over het lot van zakelijke rechten in insolventie: beslag, faillissement, enz.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.