Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De bevoegdheden van de gemeenschappen

Op voorraad
551 p.
2017
Boek
Editor(s): Seutin Bruno, Van Haegendoren Geert
Auteur(s): Baert Jo, Clement Jan, De Geyter Lien, Michiel Elst, Loosveldt Gianni, Opgenhaffen Tim, Johan Put, Mieke Van de Putte, Van der biesen Gert, Van Haegendoren Geert, Jeroen Van Nieuwenhove, Vanneste Fréderic, Vansteenkiste Steven, Jan Velaers

In dit boek krijgt u een systematisch commentaar over de bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals die vervat zijn in de Grondwet, de bijzondere wetten en nadere uitvoeringsbepalingen.

Sommige van die bevoegdheden zijn al tientallen jaren aan de gemeenschappen toegewezen, andere zijn van recente datum. De meeste zijn echter doorheen de jaren bij de opeenvolgende fasen van de staatshervorming aangepast, gewijzigd of verfijnd als gevolg van de politieke evolutie of van de juridische ervaring met hun toepassing.

Ook deze commentaar is grotendeels gesteund op de parlementaire voorbereiding van de bevoegdheidsverdelende regels, op de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, op de adviespraktijk en de rechtspraak van de Raad van State alsook op gezaghebbende rechtsleer.

Dit boek is het tweede deel van een driedelige, omvattende commentaar op de bevoegdheidsverdeling in het federale België. In juni 2016 verscheen 'De bevoegdheden van de gewesten'. In 2017 verscheen ook het derde boek waarin de zogenaamde transversale bevoegdheden zoals de constitutionele bevoegdheden, de fiscale bevoegdheden, de internationale bevoegdheden, de instrumentele bevoegdheden, … worden onderzocht.

 

ISBN 9789048628612 - Bestelcode 202161206
De bevoegdheden van de gemeenschappen
€ 150,00
Abonnees € 125,00

In dit boek krijgt u een systematisch commentaar over de bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals die vervat zijn in de Grondwet, de bijzondere wetten en nadere uitvoeringsbepalingen.

Sommige van die bevoegdheden zijn al tientallen jaren aan de gemeenschappen toegewezen, andere zijn van recente datum. De meeste zijn echter doorheen de jaren bij de opeenvolgende fasen van de staatshervorming aangepast, gewijzigd of verfijnd als gevolg van de politieke evolutie of van de juridische ervaring met hun toepassing.

Ook deze commentaar is grotendeels gesteund op de parlementaire voorbereiding van de bevoegdheidsverdelende regels, op de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, op de adviespraktijk en de rechtspraak van de Raad van State alsook op gezaghebbende rechtsleer.

Dit boek is het tweede deel van een driedelige, omvattende commentaar op de bevoegdheidsverdeling in het federale België. In juni 2016 verscheen 'De bevoegdheden van de gewesten'. In 2017 verscheen ook het derde boek waarin de zogenaamde transversale bevoegdheden zoals de constitutionele bevoegdheden, de fiscale bevoegdheden, de internationale bevoegdheden, de instrumentele bevoegdheden, … worden onderzocht.

 


Inhoudstafel

Woord vooraf
Disclaimer
Leeswijzer

De culturele aangelegenheden
Michiel Elst
Gert Van der biesen
Jo Baert

Mediadiensten
Jo Baert

Het onderwijs
Brecht Steen

De notie ‘persoonsgebonden aangelegenheden’
Steven Vansteenkiste

Het gezondheidsbeleid
Jeroen Van Nieuwenhove

Het gezinsbeleid
Gianni Loosveldt

Het beleid inzake maatschappelijk welzijn
Tim Opgenhaffen

De organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Jan Velaers

Onthaal en integratie van inwijkelingen
Mieke Van de Putte
Jan Clement

Het beleid inzake personen met een handicap
Gianni Loosveldt

Het bejaardenbeleid
Gianni Loosveldt

De jeugdbescherming
Johan Put
Lien De Geyter

De sociale hulpverlening aan gedetineerden, de juridische eerstelijnsbijstand en de justitiehuizen
Frédéric Vanneste

De gezinsbijslagen
Lien De Geyter

De filmkeuring
Michiel Elst

Het gebruik van de talen
Jan Velaers

Reeks Bibliotheek Grondwettelijk Recht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Mieke Van de Putte is projectleider Anders Werken bij de Universiteit van Gent.

Michiel Elst is juridisch adviseur in het Vlaams Parlement en gastdocent in de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen voor het vak ‘Juridische aspecten van informatie’.

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar hij samen met Stefaan Pleysier de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht coördineert.

Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (waaronder het Jeugdonderzoeksplatform en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Hij is o.m. auteur van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, redactielid van Youth Justice en bestuurder van het Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Johan Put is sinds 2012 eveneens assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Jeroen Van Nieuwenhove is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en staatsraad in de afdeling wetgeving van de Raad van State. Hij verricht onderzoek inzake behoorlijke wetgeving en wetgevingstechniek, staatshervorming en parlementair recht.

Jan Velaers is gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en lid van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. Hij publiceerde over de verschillende delen van het staatsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief