Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de praktijk

Op voorraad
116 p.
2014
Boek
Auteur(s): Allewaert Tessa
Is onderdeel van de reeks Praktijkreeks Lokale Besturen
Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen
 • Licht de recente wet van 24 juni 2013 toe betreffende de gemeentelijke administratieve sancties samen met zijn uitvoeringsbesluiten;
 • legt ook uit welke stappen een gemeente dient te volgen om GAS in te voeren;
 • zorgt ervoor dat gemeente die GAS al toepassen de nieuwe wet kunnen implementeren.
Bij de toelichting van de wet wordt de procedure stap voor stap beschreven : van de ontvangst van een proces-verbaal tot en met de gevolgen van de beroepsprocedure. Waar nuttig worden checklists, modellen of schema’s aangereikt. Zo biedt dit boek u een praktische leidraad.AUTEUR
Tessa Allewaert behaalde haar licentiaat in de rechten aan de KUL. Na haar studies was ze werkzaam als advocate aan de balie van Kortrijk. Sinds 2008 werkt ze als sanctionerend ambtenaar voor zes gemeenten met als standplaats Kortrijk. Ze is gastdocent aan de KULAK en geeft les in diverse politiescholen. Ze is ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.
ISBN 9789048619801 - Bestelcode 202141324
Gemeentelijke Administratieve Sancties in de praktijk
€ 29,00
Abonnees € 25,00

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen

 • Licht de recente wet van 24 juni 2013 toe betreffende de gemeentelijke administratieve sancties samen met zijn uitvoeringsbesluiten;
 • legt ook uit welke stappen een gemeente dient te volgen om GAS in te voeren;
 • zorgt ervoor dat gemeente die GAS al toepassen de nieuwe wet kunnen implementeren.
Bij de toelichting van de wet wordt de procedure stap voor stap beschreven : van de ontvangst van een proces-verbaal tot en met de gevolgen van de beroepsprocedure. Waar nuttig worden checklists, modellen of schema’s aangereikt. Zo biedt dit boek u een praktische leidraad.AUTEUR
Tessa Allewaert behaalde haar licentiaat in de rechten aan de KUL. Na haar studies was ze werkzaam als advocate aan de balie van Kortrijk. Sinds 2008 werkt ze als sanctionerend ambtenaar voor zes gemeenten met als standplaats Kortrijk. Ze is gastdocent aan de KULAK en geeft les in diverse politiescholen. Ze is ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.


Inhoudstafel

INHOUDSTAFELHoofdstuk 1 | De nieuwe GAS-wet I. Wat is GAS?

II. De nieuwe wetgeving Hoofdstuk 2 | Hoe een GAS-dienst opstarten binnen een gemeente? I. Inleiding

II. Het politiereglement
A. Algemeen
B. Soorten inbreuken
C. Bekendmaking
D. Intergemeentelijke samenwerking
E. De overtreders
F. Voorafgaandelijk advies
G. Informatieplicht
III. De GAS-ambtenaar IV. De bemiddelingsambtenaar V. De GAS-vaststellers VI. Overleg met het Openbaar Ministerie Hoofdstuk 3 | Hoe verloopt de opstart van een GAS-dossier? I. Ontvangst proces-verbaal II. Bijkomende inlichtingen III. Herkwalificatie van de feiten IV. Opstartbrief
A. Gewone bestuurlijke inbreuk
B. Gemengde inbreuk
C. Minderjarige
D. Inbreuk op het stilstaan en parkeren
E. Gemeenschappelijke bepalingen


V. Bijkomende stukken VI. Verweerschrift VII. Hoorzitting Hoofdstuk 4 | Welke sancties of maatregelen zijn er mogelijk? I. De sancties II. De alternatieve maatregelen III. Bemiddeling IV. Gemeenschapsdienst V. Minderjarige overtreder Hoofdstuk 5 | Waarmee rekening houden bij het nemen van een beslissing? I. Termijn II. Vorm III. Handtekening IV. Inhoud V. Uitvoering van de sanctie VI. Intrekking van de beslissing VII. Afschrift van de beslissing Hoofdstuk 6 | Hoe verloopt de bijzondere procedure voor de inbreuken op het stilstaan en parkeren? I. Algemeen II. Bijzondere politieverordening III. De inbreuken
A. Drie categorieën inbreuken en de mogelijke sancties
B. De eerste categorie
C. De tweede categorie
D. De derde categorie
IV. Vaststellers V. Procedure VI. Kanttekeningen bij de toepassing van deze inbreuken
A. Definities
B. Bewijswaarde proces-verbaal
C. Geen toepassing
D. De verkeersborden C3 en F103
E. De overtreders
Hoofdstuk 7 | Hoe verloopt de beroepsprocedure? I. Verzoekschrift II. Vertegenwoordiging III. Verloop beroepsprocedure
A. Dossier overmaken aan de rechtbank
B. Tussenkomst melden aan de griffie van de rechtbank en aan de tegenstrever
C. Inleidingszitting – art. 747 Ger.W.
D. Opmaak inventaris en conclusie
E. Pleidooi en vonnis
F. Gevolgen vonnis
Hoofdstuk 8 | Het register van de gemeentelijke administratieve sancties I. Inleiding II. Doel III. Inhoud IV. Verantwoordelijke verwerking V. Bewaartermijn VI. Toegang VII. Privacywetgeving VIII. Informatieplicht IX. Aangifteplicht X. Tweejaarlijks verslag Hoofdstuk 9 | De onmiddellijke betaling I. Inleiding II. Inbreuken III. Vaststellers IV. Voorwaarden V. Bedrag VI. Proces-verbaal VII. Gevolg Hoofdstuk 10 | Dankwoord Hoofdstuk 11 | Modellen, schema’s en checklists

Deze reeks bundelt een aantal praktijkgerichte boeken rond concrete onderwerpen die belangrijk/nuttig zijn voor de organisatie en werking van lokale besturen.


U krijgt topics

 • rond zowel juridische als management, HR, marketing, … thema's
 • geschreven op maat van de lokale besturen en hun concrete organisatie/werking en noden.
 • waar mogelijk aangevuld met nuttige schema’s en modellen om het onderwerp in de praktijk toe te passen

Voor en door lokale besturen

Een informele review door mensen uit de praktijk zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit. Zo zorgen collega's uit de praktijk ervoor dat de inhoud van de boeken uit deze praktijkreeks u sterker maakt in uw vak.

Kortom: de Praktijkreeks Lokale Besturen dient als wegwijzer in een concreet thema voor alle medewerkers binnen het lokale bestuur:

 • gemeentesecretarisEen boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen
 • M-teamlid
 • medewerker
 • mandataris

Beschikbaar in deze reeks


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief