Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de praktijk

Op voorraad
116 p.
2014
Boek
Auteur(s): Allewaert Tessa
Is onderdeel van de reeks Praktijkreeks Lokale Besturen

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen

  • Licht de recente wet van 24 juni 2013 toe betreffende de gemeentelijke administratieve sancties samen met zijn uitvoeringsbesluiten;
  • legt ook uit welke stappen een gemeente dient te volgen om GAS in te voeren;
  • zorgt ervoor dat gemeente die GAS al toepassen de nieuwe wet kunnen implementeren.

Bij de toelichting van de wet wordt de procedure stap voor stap beschreven : van de ontvangst van een proces-verbaal tot en met de gevolgen van de beroepsprocedure.

Waar nuttig worden checklists, modellen of schema’s aangereikt. Zo biedt dit boek u een praktische leidraad.

AUTEUR
Tessa Allewaert behaalde haar licentiaat in de rechten aan de KUL. Na haar studies was ze werkzaam als advocate aan de balie van Kortrijk. Sinds 2008 werkt ze als sanctionerend ambtenaar voor zes gemeenten met als standplaats Kortrijk. Ze is gastdocent aan de KULAK en geeft les in diverse politiescholen. Ze is ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.


ISBN 9789048619801 - Bestelcode 202141324
Gemeentelijke Administratieve Sancties in de praktijk
€ 29,00
Abonnees € 25,00

Dit boek uit de Praktijkreeks Lokale Besturen

  • Licht de recente wet van 24 juni 2013 toe betreffende de gemeentelijke administratieve sancties samen met zijn uitvoeringsbesluiten;
  • legt ook uit welke stappen een gemeente dient te volgen om GAS in te voeren;
  • zorgt ervoor dat gemeente die GAS al toepassen de nieuwe wet kunnen implementeren.

Bij de toelichting van de wet wordt de procedure stap voor stap beschreven : van de ontvangst van een proces-verbaal tot en met de gevolgen van de beroepsprocedure.

Waar nuttig worden checklists, modellen of schema’s aangereikt. Zo biedt dit boek u een praktische leidraad.

AUTEUR
Tessa Allewaert behaalde haar licentiaat in de rechten aan de KUL. Na haar studies was ze werkzaam als advocate aan de balie van Kortrijk. Sinds 2008 werkt ze als sanctionerend ambtenaar voor zes gemeenten met als standplaats Kortrijk. Ze is gastdocent aan de KULAK en geeft les in diverse politiescholen. Ze is ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk 1 | De nieuwe GAS-wet

I. Wat is GAS?

II. De nieuwe wetgeving

Hoofdstuk 2 | Hoe een GAS-dienst opstarten binnen een gemeente?

I. Inleiding

II. Het politiereglement
A. Algemeen
B. Soorten inbreuken
C. Bekendmaking
D. Intergemeentelijke samenwerking
E. De overtreders
F. Voorafgaandelijk advies
G. Informatieplicht

III. De GAS-ambtenaar

IV. De bemiddelingsambtenaar

V. De GAS-vaststellers

VI. Overleg met het Openbaar Ministerie

Hoofdstuk 3 | Hoe verloopt de opstart van een GAS-dossier?

I. Ontvangst proces-verbaal

II. Bijkomende inlichtingen

III. Herkwalificatie van de feiten

IV. Opstartbrief
A. Gewone bestuurlijke inbreuk
B. Gemengde inbreuk
C. Minderjarige
D. Inbreuk op het stilstaan en parkeren
E. Gemeenschappelijke bepalingen


V. Bijkomende stukken

VI. Verweerschrift

VII. Hoorzitting

Hoofdstuk 4 | Welke sancties of maatregelen zijn er mogelijk?

I. De sancties

II. De alternatieve maatregelen

III. Bemiddeling

IV. Gemeenschapsdienst

V. Minderjarige overtreder

Hoofdstuk 5 | Waarmee rekening houden bij het nemen van een beslissing?

I. Termijn

II. Vorm

III. Handtekening

IV. Inhoud

V. Uitvoering van de sanctie

VI. Intrekking van de beslissing

VII. Afschrift van de beslissing

Hoofdstuk 6 | Hoe verloopt de bijzondere procedure voor de inbreuken op het stilstaan en parkeren?

I. Algemeen

II. Bijzondere politieverordening

III. De inbreuken
A. Drie categorieën inbreuken en de mogelijke sancties
B. De eerste categorie
C. De tweede categorie
D. De derde categorie

IV. Vaststellers

V. Procedure

VI. Kanttekeningen bij de toepassing van deze inbreuken
A. Definities
B. Bewijswaarde proces-verbaal
C. Geen toepassing
D. De verkeersborden C3 en F103
E. De overtreders

Hoofdstuk 7 | Hoe verloopt de beroepsprocedure?

I. Verzoekschrift

II. Vertegenwoordiging

III. Verloop beroepsprocedure
A. Dossier overmaken aan de rechtbank
B. Tussenkomst melden aan de griffie van de rechtbank en aan de tegenstrever
C. Inleidingszitting – art. 747 Ger.W.
D. Opmaak inventaris en conclusie
E. Pleidooi en vonnis
F. Gevolgen vonnis

Hoofdstuk 8 | Het register van de gemeentelijke administratieve sancties

I. Inleiding

II. Doel

III. Inhoud

IV. Verantwoordelijke verwerking

V. Bewaartermijn

VI. Toegang

VII. Privacywetgeving

VIII. Informatieplicht

IX. Aangifteplicht

X. Tweejaarlijks verslag

Hoofdstuk 9 | De onmiddellijke betaling

I. Inleiding

II. Inbreuken

III. Vaststellers

IV. Voorwaarden

V. Bedrag

VI. Proces-verbaal

VII. Gevolg

Hoofdstuk 10 | Dankwoord

Hoofdstuk 11 | Modellen, schema’s en checklists

Reeks Lokale Besturen

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief