Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De IPA-wet en het Belgische ontslagrecht

Op voorraad
177 p.
2012
Boek
Editor(s): Cuypers Daniël
Auteur(s): De Koster Pieter, Vanpraet Jürgen
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht
Op 7 juli 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikelen 59 en 82 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, want voor zover er een verschillende opzeggingstermijn voor een arbeider of aan een bediende met beiden dezelfde anciënniteit geldt, is dit in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dit arrest heeft niet alleen gevolgen in het arbeidsrecht, maar er zijn ook grondwettelijke consequenties.
ISBN 9789048613663 - Bestelcode 202127103
De IPA-wet en het Belgische ontslagrecht
€ 69,00
Abonnees € 55,00

Op 7 juli 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikelen 59 en 82 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, want voor zover er een verschillende opzeggingstermijn voor een arbeider of aan een bediende met beiden dezelfde anciënniteit geldt, is dit in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dit arrest heeft niet alleen gevolgen in het arbeidsrecht, maar er zijn ook grondwettelijke consequenties.


Inhoudstafel

PROLOOG

INLEIDING

DEEL I. DE GELIJKSCHAKELING VAN ARBEIDERS EN BEDIENDEN: DE GEVOLGEN VAN HET ARREST NR. 125/2011 VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VOOR DE WETGEVER EN DE RECHTER

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden in het contentieux van het Grondwettelijk Hof
Hoofdstuk 3. De gevolgen voor de wetgever
Hoofdstuk 4. De gevolgen voor de rechter
Hoofdstuk 5. Besluit

DEEL II. HET BELGISCHE ONTSLAGRECHT NA DE IPA-WET EN NA HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 7 JULI 2011.
STAND VAN ZAKEN.
ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN VERDER ...

Hoofdstuk 1. Inleiding en opzet
Hoofdstuk 2. Het ontslagrecht: een delicaat compromis
Hoofdstuk 3. Het Belgische ontslagrecht verouderd?
Hoofdstuk 4. De paukenslag: het Grondwettelijk Hof op 7 juli 2011
Hoofdstuk 5. Het beleid van de wetgever
Hoofdstuk 6. Conclusies

DEEL III. DE OPZEGTERMIJNEN VOOR BEDIENDEN NA DE IPA-WET
Hoofdstuk 1. Algemene regeling en bijzondere bepalingen vanaf 1 januari 2012
Hoofdstuk 2. De opzegtermijn
Hoofdstuk 3. De opzegvergoeding
Hoofdstuk 4. Bijdrage ten gunste van het sluitingsfonds
Hoofdstuk 5. Besluit

DEEL IV. DE OPZEGTERMIJNEN VOOR ARBEIDERS CONFORM DE WET VAN 12 APRIL 2011
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het toepassingsgebied
Hoofdstuk 3. De basisregels
Hoofdstuk 4. Enkele kritische punten

DEEL V. AFWIJKENDE OPZEGTERMIJNEN VOOR ARBEIDERS
Hoofdstuk 1. Minder dan 6 maanden
Hoofdstuk 2. Afwijkende opzegtermijnen
Hoofdstuk 3. Conclusie

BIJLAGE

De reeks Arbeidsrecht heeft een lange traditie. Ze werd opgestart door Roger Blanpain en veel toonaangevende studies werden gepubliceerd. In 1994 werd gekozen voor een interuniversitaire reeks (ICA-reeks).

In 2012 heeft het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (afgekort Begasoz) de reeks omgevormd: ze werd tweetalig, uitgebreid met Sociaal Zekerheidsrecht en uitgebouwd tot een wetenschappelijk erkende boekenreeks. De ICAreeks werd de Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht/Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale.

De vroegere blauwe reeks bleef bestaan en is gereserveerd voor beknopte praktijkstudies. De naam van de reeks is aangepast aan haar vroegere benaming “Arbeidsrecht”.

Tot deze reeks behoren volgende boeken:

 Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief