Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht en Gender in België - 10 jaar later

Op voorraad
576 p.
2021
Boek
Editor(s): Brems Eva, Cannoot Pieter, Stevens Liesbet
Is onderdeel van de reeks Gandaius

> Download hier het gratis magazine met 4 boeiende interviews over recht en gender.

Tien jaar geleden, in het voorjaar van 2011 om precies te zijn, werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd. Het boek had de ambitie een eerste aanzet te zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen en te illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden.

Sinds 2011 is er veel gebeurd; ook veel dat verband houdt met de strijd voor (meer) gendergelijkheid in België. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd toenemen, en introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. De COVID-19-pandemie toonde ook aan dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen een prangend probleem blijven.

Dit boek behandelt een breed spectrum aan rechtsdomeinen: van grondwettelijk recht en arbeidsrecht, over strafrecht, fiscaal recht en relatievermogensrecht, tot migratierecht en recht en technologie. Aangezien het Europees recht integraal deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde, komen ook het EU-recht, de instrumenten van de Raad van Europa en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Net zoals in 2011 hanteert ook dit boek dus een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste decennium aangeraakt worden in het boek.

Met bijdragen van Yousra Benfquih, Paul Borghs, Eva Brems, Nicky Broeckhoven, Pieter Cannoot, An Cliquet, Wendy De Bondt, Sylvie De Raedt, Ellen Desmet, Annelies D’Espallier, Petra Foubert, Elise Goossens, Dirk Heirbaut, Rikki Holtmaat, Eva Lievens, Patricia Popelier, Joëlle Rozie, Liesbet Stevens, Alexandra Timmer, Sara Vancleef, Cathérine Van de Graaf, Lucia van der Meulen en Hannah Van Dijcke, en interviews met Joz Motmans, Liesbet Stevens, Françoise Tulkens en Liliane Versluys. 

ISBN 9789048641215 - Bestelcode 202211102
Recht en Gender in België - 10 jaar later
€ 95,00
Studenten € 55,00

> Download hier het gratis magazine met 4 boeiende interviews over recht en gender.

Tien jaar geleden, in het voorjaar van 2011 om precies te zijn, werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd. Het boek had de ambitie een eerste aanzet te zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen en te illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden.

Sinds 2011 is er veel gebeurd; ook veel dat verband houdt met de strijd voor (meer) gendergelijkheid in België. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en seksisme wereldwijd toenemen, en introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. De COVID-19-pandemie toonde ook aan dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen een prangend probleem blijven.

Dit boek behandelt een breed spectrum aan rechtsdomeinen: van grondwettelijk recht en arbeidsrecht, over strafrecht, fiscaal recht en relatievermogensrecht, tot migratierecht en recht en technologie. Aangezien het Europees recht integraal deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde, komen ook het EU-recht, de instrumenten van de Raad van Europa en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod. Net zoals in 2011 hanteert ook dit boek dus een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste decennium aangeraakt worden in het boek.

Met bijdragen van Yousra Benfquih, Paul Borghs, Eva Brems, Nicky Broeckhoven, Pieter Cannoot, An Cliquet, Wendy De Bondt, Sylvie De Raedt, Ellen Desmet, Annelies D’Espallier, Petra Foubert, Elise Goossens, Dirk Heirbaut, Rikki Holtmaat, Eva Lievens, Patricia Popelier, Joëlle Rozie, Liesbet Stevens, Alexandra Timmer, Sara Vancleef, Cathérine Van de Graaf, Lucia van der Meulen en Hannah Van Dijcke, en interviews met Joz Motmans, Liesbet Stevens, Françoise Tulkens en Liliane Versluys. 


Inhoudstafel

VOORWOORD
RECHT EN GENDER IN BELGIË – 10 JAAR LATER
Eva Brems, Pieter Cannoot en Liesbet Stevens

INLEIDING
ENCYCLOPEDIE VAN GENDER EN RECHT: EEN INTRODUCTIE TOT FEMINISTISCHE RECHTSTHEORIE
Rikki Holtmaat
DE VROUWEN(ON)RECHTSGESCHIEDENIS VAN NAPOLEON TOT VANDAAG: EEN VERHAAL VAN VOORTDURENDE VOORUITGANG?
Dirk Heirbaut
INTERVIEW MET LIESBET STEVENS, EXPERT VROUWEN- EN GENDERRECHTEN

GENDERROLPATRONEN EN HET RECHT
GENDERDYNAMIEKEN IN HET RELATIEVERMOGENSRECHT. DE ZUIVERE SCHEIDING VAN GOEDEREN DOOR DE LENS VAN FEMINISTISCHE RECHTSTHEORIE
Elise Goossens
GENDERDISCRIMINATIE EN GENDERSTEREOTYPEN IN DE ARBEIDSSFEER: MANNELIJKER EN SUBTIELER VAN AARD? EEN ANALYSE VAN DE EUROPESE EN BELGISCHE RECHTSPRAAK MET DE NADRUK OP DE AFGELOPEN TIEN JAAR
Petra Foubert en Sara Vancleef
INTERVIEW MET LILIANE VERSLUYS, FEMINISTISCH ADVOCATE

SEKSISME, #METOO EN HET RECHT
FEMINISME IN DE RAAD VAN EUROPA: EEN ANALYSE VAN DE AANBEVELING OVER HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN SEKSISME
Alexandra Timmer en Lucia van der Meulen
SEKSISME EN RACISME: TERECHT VERSCHILLEND BESTRAFT?
Hannah Van Dijcke
GENDERSTEREOTYPERING EN -DISCRIMINATIE IN TECHNOLOGIE. HINKT HET RECHT ACHTEROP?
Eva Lievens
“WAT MET HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD?”: JURIDISCH BEWUSTZIJN OP VLAAMSE SOCIALE MEDIA NA #METOO-SCHANDAAL ROND BART DE PAUW
Cathérine Van de Graaf

GENDER, SEKSUALITEIT EN HET STRAFRECHT
GENDER IN HET BIJZONDER STRAFRECHT
Joëlle Rozie
GENDER & FYSIEK GEWELD: DE STRAFBAARSTELLING VAN STERILISATIE, ABORTUS EN BESNIJDENIS
Wendy De Bondt
GEWELD TEGENOVER HOLEBI’S EN TRANSGENDER PERSONEN (EFFICIËNTER) AANPAKKEN VANUIT DE STRAFWETGEVING OVER HAATMISDRIJVEN
Paul Borghs

RECHT EN GENDER IN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING
VERBORGEN ONDER EEN HOOFDDOEK? VROUWEN EN GODSDIENST IN DE RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Eva Brems
RECHT DOEN AAN DE HOOFDDOEK: EEN POSTKOLONIALE FEMINISTISCHE BLIK
Yousra Benfquih

GENDER EN HET PUBLIEKRECHT
ELECTORALE GENDERQUOTA: EEN GRONDWETTELIJK PERSPECTIEF
Patricia Popelier
MEER GENDERPERSPECTIEF IN HET FISCAAL RECHT: EEN UITDAGING EN EEN OPDRACHT
Sylvie De Raedt
GENDER EN MIGRATIERECHT IN BELGIË: EEN DECENNIUM IN VOGELVLUCHT
Ellen Desmet
INTERVIEW MET FRANÇOISE TULKENS, INTERNATIONAAL RECHTER

ACTUELE VRAAGSTUKKEN INZAKE RECHT EN GENDER
CITIUS, ALTIUS FORTIUS: HET DOORKRUISEN VAN GESLACHTSCATEGORIEËN IN SPORT
Annelies D’Espallier
GENDER IN MILIEURECHT EN -BELEID
Nicky Broeckhoven en An Cliquet
GENDERDIVERSITEIT EN HET BELGISCHE RECHT: VIA M/V/X OP WEG NAAR TOTALE GENDERINCLUSIVITEIT?
Pieter Cannoot
INTERVIEW MET JOZ MOTMANS, “VAN GENDERDYSFORIE NAAR GENDEREUFORIE

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Dr. Yousra Benfquih behaalde haar Master in de Rechten aan de UAntwerpen (magna cum laude) en de European Master in Human Rights and Democratization aan het European Inter-University Centre (summa cum laude). In haar doctoraat – Reasonable Accommodation in Education: An Integrated Human Rights Approach on the basis of the Right to Equality, Inclusive Education and Freedom of Religion – onderzocht ze het inclusief potentieel van het recht op redelijke aanpassingen in het onderwijs.

Paul Borghs studeerde rechten (master, 2003), toegepaste economische wetenschappen
(master, 1985) en politieke en sociale wetenschappen (kandidaat, 1986).
Hij werkt als jurist in het domein van het antidiscriminatierecht/strafrecht (meer in
het bijzonder haatmisdrijven en haatboodschappen) en is lid van het ECSOL-netwerk
(European Commission on Sexual Orientation Law). In 2015 publiceerde hij het boek
‘Holebipioniers, een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen’.

Eva Brems is gewoon hoogleraar aan de UGent en is hoofdzakelijk gespecialiseerd in het internationale recht van de mensenrechten. Aan de UGent leidt zij het Human Rights Centre en het interdisciplinaire Human Rights Research Network. Omdat vrouwenrechten en LGBTIQ+ rechten ook mensenrechten zijn, ontwikkelde zij als vanzelfsprekend een belangstelling in recht en gender. Aan de faculteit Recht en Criminologie van de UGent creëerde zij het opleidingsonderdeel ‘Recht & Gender’.

Nicky Broeckhoven is vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de UGent. Ze studeerde rechten (UAntwerpen, 2008) en specialiseerde nadien in het milieurecht (UGent, 2009). In 2017 behaalde ze haar doctoraat in de rechten met onderzoek naar de integratie van gender in internationaal milieurecht en -beleid (UGent, 2017).

Pieter Cannoot is postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, waar hij verbonden is aan ConstitUGent en het Human Rights Centre. Hij verdedigde zijn doctoraal proefschrift over de autonomierechten van LGBTIQ+ personen in september 2019 aan de UGent. Hij is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel ‘Genders, Sexualities and the Law’. Zijn onderzoek spitst zich vooral toe op de relatie tussen het recht en de seksuele identiteit.

An Cliquet is hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, binnen de Vakgroep Europees, publiek en internationaal recht. Ze is lid van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (GRILI) en van het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent. Ze is betrokken bij het duurzaamheidsbeleid op universitair en facultair niveau. Haar eigen onderzoek focust op internationaal en Europees milieu- en biodiversiteitsrecht. Ze begeleidde ook diverse doctoraatsonderzoeken waarin de link gelegd wordt tussen milieurecht en mensenrechten, zoals onder meer onderzoek over milieuvluchtelingen en onderzoek inzake gender en milieu.

Wendy De Bondt studeerde rechten (2006) en criminologie (2007) en behaalde een doctoraat in de rechten aan de UGent (2012) over de impact van verschillen in het bijzonder strafrecht voor de internationale samenwerking in strafzaken. Na haar aanstelling als professor (2015) vulde ze haar onderzoekslijnen aan met kinderrechten en jeugdrecht, als weerspiegeling van haar onderwijsopdracht. Binnen de nieuwe onderzoekslijnen bekijkt ze voornamelijk de verankering van bekwaamheid van minderjarigen in het recht en de reacties op jeugddelinquentie (in vergelijking met volwassen daders). Ze is lid van het Human Rights Centre en het Institute for International Research on Criminal Policy.

Sylvie De Raedt is research manager van DigiTax (UAntwerpen), het onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar de uitdagingen en opportuniteiten van de digitalisering voor belastingheffing. Zij is licentiaat in de rechten (UGent, 1996), geaggregeerde in het onderwijs van het recht (UGent, 1996), master in tax law (UAntwerpen, 1999) en doctor in de rechten (UGent, 2017). Haar onderzoek situeert zich op het snijvlak tussen fiscaal recht en fundamentele rechten. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Fiscaal recht, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van Gent en Hasselt, alsook advocaat aan de balie van Gent.

Dr. Annelies D’Espallier is ombudsvrouw gender bij de Mensenrechtenkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast is ze ook vrijwillig onderzoeker aan de UAntwerpen en rechter in het Vlaams Sporttribunaal. In de zomer van 2020 maakte Annelies het Vlaams Parlement stil met “Stemmen uit de Stilte” een getuigenissenboek over de eerste coronagolf in de Vlaamse woonzorgcentra. Begin 2021 publiceerde Annelies “Ontelbare jaren in verwachting van een kind”, waarin ze opriep tot een stresstest voor het Vlaamse adoptiesysteem. Rode draad in haar werk is een passie voor mensenrechten, of het nu gaat om handicap, onderwijs(recht) en sport, gendergelijkheid, anitidiscriminatierecht, herstelgerichte benadering bij #metoo … Haar omzwervingen brachten Annelies o.m. langs Auckland (NZ), Luik en Leuven.

Elise Goossens is docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, postdoctoraal onderzoeker FWO Vlaanderen aan de KU Leuven en gastprofessor aan de UAntwerpen. In 2019 en 2020 doceerde Elise het vak Gender, sexuality and reproduction aan Stanford Law School als lecturer in law. In 2016-2017 was Elise raadgever voor minister van Justitie Koen Geens voor de hervorming van het Belgisch huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Rikki (H.M.T.) Holtmaat is emeritus hoogleraar internationaal non-discriminatierecht aan de Universiteit Leiden. Als zodanig heeft zij veel onderzoek gedaan naar Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van gelijke behandeling, genderdiscriminatie en seksuele intimidatie. Rikki werkt momenteel als vertrouwenspersoon voor de promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Daarnaast schrijft zij romans onder het pseudoniem Marie de Meister.

Eva Lievens is hoofddocent Recht & Technologie aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Ze leidt de onderzoeksgroep Recht & Technologie en is lid van het Human Rights Centre, het Crime, Criminology and Criminal Policy Consortium, PIXLES (Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance) en ANSER (Academic Network Sexual Reproductive Health and Rights Policy). Ze bouwde de voorbije achttien jaar expertise op in het ICT- en mediarecht. Haar onderzoek focust in het bijzonder op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologieën, mensen- en kinderrechten in de digitale omgeving, en het gebruik van alternatieve regelgevende instrumenten zoals zelf- en co-regulering voor het reguleren van technologie-gerelateerde fenomenen.

Liesbet Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en is als gastdocent verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen. Ze is doctor in de rechten (KU Leuven, 2002), auteur van de boeken ‘Strafrecht en seksualiteit’ (Intersentia, 2002) en ‘Hoe legaal te flirten?’ (Borgerhoff & Lamberigts, 2019) en een veelgevraagd expert voor radio en tv over allerlei vormen van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ze is voorzitter van de vzw ‘Buurtwerk ’t Lampeke’, een Leuvense vereniging die armoede bestrijdt en lid van de redactie van Samenleving en Politiek, een politiek maandblad voor een sociale democratie.

Alexandra Timmer is Universitair Hoofddocent bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), aan de Universiteit Utrecht. Zij geeft onderwijs op het gebied van mensenrechten en non-discriminatierecht. Zij verricht onderzoek naar mensenrechten, (on)gelijkheid, en gender en recht. Haar huidige onderzoek naar gender justice in de EU en de Raad van Europa is gefinancierd door een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast is zij een van de coördinatoren gendergelijkheid van het European network of legal experts in gender equality and non-discrimination (www.equalitylaw.eu). Alexandra Timmer is gepromoveerd aan de UGent, onder begeleiding van Professor Eva Brems, op een proefschrift over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Sara Vancleef (°1996) studeerde rechten aan de UHasselt (master in de rechten, 2019). Zij is als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de UHasselt, waar ze een doctoraat voorbereidt over juridische regels die kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond in België.

Cathérine Van de Graaf is als doctoraal onderzoeker verbonden aan het Human Rights Centre van de UGent. In haar empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek richt ze zich voornamelijk op de onderwerpen procedurele rechtvaardigheid en ‘perceived discrimination’. De focus ligt hierin op de ervaringen van moslima’s in België. Binnen het Human Rights Centre was Cathérine verantwoordelijk voor de organisatie van de lezingenreeks HumanRights@DeKrook in samenwerking met de Gentse stadsbibliotheek. Daarnaast werkte ze ook mee aan een onderzoeksproject rond lokale besluitvorming over de ‘burkini’ in Vlaamse zwembaden. Regelmatig schrijft ze bijdragen voor de mensenrechtenblog Strasbourg Observers en treedt ze op als gastdocent aan zowel de UGent als de UAntwerpen.

Lucia van der Meulen is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Europees Recht van de KU Leuven. Haar onderzoek naar de prejudiciële vraagstelling van nationale rechters inzake fundamentele rechten maakt deel uit van het ERC-project RESHUFFLE. Lucia bezit masterdiploma’s in Public International Law en Legal Research van de Universiteit Utrecht. Voor haar masterscriptie over het bestrijden van seksisme door middel van internationale mensenrechten werd zij bekroond met de Thoolen NJCM-scriptieprijs. Lucia houdt zich in haar onderzoek bezig met de ontwikkeling van mensenrechtenbescherming in Europa in brede zin en maakt daarbij gebruik van kwalitatieve empirische methoden.

Hannah Van Dijcke is doctoraatsstudente aan de University of Michigan Law School. Haar doctoraat focust op de vraag of recht en wetgeving een rol te spelen heeft in de aanpak van (seksistische) haatspraak, en, zo ja, wat die rol precies is. Hannah behaalde een bachelor en master in rechten aan de KU Leuven en een LL.M. in mensenrechten aan de University of Michigan. Ze werkte ook als juridisch dossierbeheerder voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, voor het Gender Research & Advocacy Project in Namibië, en meest recent voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York.

Ellen Desmet is docent migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, waar ze de Onderzoeksgroep Migratierecht oprichtte. Na het behalen van haar doctoraat in de rechten (KU Leuven), was ze werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderrechten, de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling (UAntwerpen) en het Human Rights Centre (UGent). Haar onderzoek focust vooral op de interactie tussen migratierecht en mensenrechten, vanuit juridisch en sociojuridisch perspectief. Ze is verbonden aan het Human Rights Centre en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR).

Patricia Popelier is professor grondwettelijk recht aan de UAntwerpen, woordvoerder van de onderzoeksgroep Overheid en Recht, senior research fellow aan de Universiteit van Kent, Centre for Federal Studies, en copromotor van het interdisciplinaire Centre of Excellence GOVTRUST. Ze is tevens vice-voorzitter van de International Association of Legislation. Haar publicaties hebben voornamelijk betrekking op federalisme, constitutionele principes, de kwaliteit van wetgeving, en grondwettelijke toetsing.

Dirk Heirbaut (°1966) studeerde rechten en geschiedenis en is professor aan de UGent, waar hij rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert. Zijn onderzoek behandelt de feodaliteit, het middeleeuwse Vlaamse gewoonterecht, de West-Europese codificatiegeschiedenis, het Belgische recht na 1800 en de methodologie van de rechtsgeschiedenis. Hij was gastdocent in Uppsala, Amsterdam, Brussel, Rijsel en Parijs en verbleef voor onderzoek in Rijsel, Berkeley, Uppsala, Frankfurt, Hamburg en Bergen. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Academia Europaea en voorzitter van het Comité voor Rechtsgeschiedenis.

Petra Foubert studeerde rechten aan de UFSIA (nu UAntwerpen) en de KU Leuven. Zij doctoreerde vervolgens aan de KU Leuven op een Engelstalig proefschrift in verband met de juridische bescherming van de zwangere werkneemster (2001). In 1999 behaalde zij ook een LL.M. aan de Harvard Law School (VS). Sinds 2009 is Petra verbonden aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Zij doceert er o.m. ‘Beginselen van het recht’ en ‘Advanced employment law’. Haar onderzoek situeert zich in het domein van het (Europees) sociaal recht, met een bijzondere interesse voor non-discriminatie in de arbeidsrelatie.

Joëlle Rozie is licentiaat in de rechten (grootste onderscheiding, Vrije Universiteit Brussel, 1997) en doctor in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 2004). Momenteel is zij als gewoon hoogleraar verbonden aan de UAntwerpen waar zij de opleidingsonderdelen ”strafrecht”, “grondige studie strafrecht”, “bijzonder strafrecht” en “strafrechtelijk sanctierecht” doceert. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift Nullum crimen”. Zij is ook lid van de Commissie tot hervorming van het strafrecht (MB 22 december 2020, BS 20 januari 2021). De Commissie is o.m. belast met de hervorming van het seksueel strafrecht en de voortzetting van de globale hervorming van het Strafwetboek.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief