Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het minderjarige slachtoffer

Op voorraad
296 p.
2021
Boek
Editor(s): Kerkhofs Marie, Meeuwissen Lynn, Put Johan

In het strafrecht, zowel internrechtelijk als op Europees niveau, krijgt het slachtoffer een meer centrale positie. Er gaat recent ook veel aandacht naar (de hervorming van) het jeugddelinquentierecht en naar kindvriendelijke justitie. Toch blijft de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer daarbij vaak onderbelicht. Dit boek wil daaraan tegemoet komen, hoofdzakelijk vanuit juridisch perspectief, maar met een extra (jeugd)criminologische dimensie. 
 
Het boek behandelt de positie van het minderjarige slachtoffer in gerechtelijke procedures in het algemeen, in het strafrecht en in het jeugddelinquentierecht, gevolgd door een toets daarvan aan het kinderrechtelijk kader. Daarnaast zijn er meer thematische bijdragen over het audiovisueel verhoor, de bijstand van een advocaat en de aandacht voor ‘minderjarigheid’ in het materieel strafrecht. De criminologische bijdragen geven een beeld van het criminologisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek over minderjarige slachtoffers, en zoomen in op de positie van het minderjarige slachtoffer in herstelrechtelijke processen.
 
Met dit boek hoopt de onderzoekslijn jeugdrecht en jeugdcriminologie (een samenwerking tussen het Instituut voor Sociaal Recht en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven) een diepgaande beschrijving te geven van de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer vanuit diverse perspectieven en in diverse deeldomeinen. Deze analyses, gecombineerd met kritische reflecties, kunnen een aanzet geven tot verder juridisch en criminologisch onderzoek, een grotere aandacht voor en een verbetering van de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer.

ISBN 9789048639557 - Bestelcode 202203106
Het minderjarige slachtoffer
€ 55,00

In het strafrecht, zowel internrechtelijk als op Europees niveau, krijgt het slachtoffer een meer centrale positie. Er gaat recent ook veel aandacht naar (de hervorming van) het jeugddelinquentierecht en naar kindvriendelijke justitie. Toch blijft de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer daarbij vaak onderbelicht. Dit boek wil daaraan tegemoet komen, hoofdzakelijk vanuit juridisch perspectief, maar met een extra (jeugd)criminologische dimensie. 
 
Het boek behandelt de positie van het minderjarige slachtoffer in gerechtelijke procedures in het algemeen, in het strafrecht en in het jeugddelinquentierecht, gevolgd door een toets daarvan aan het kinderrechtelijk kader. Daarnaast zijn er meer thematische bijdragen over het audiovisueel verhoor, de bijstand van een advocaat en de aandacht voor ‘minderjarigheid’ in het materieel strafrecht. De criminologische bijdragen geven een beeld van het criminologisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek over minderjarige slachtoffers, en zoomen in op de positie van het minderjarige slachtoffer in herstelrechtelijke processen.
 
Met dit boek hoopt de onderzoekslijn jeugdrecht en jeugdcriminologie (een samenwerking tussen het Instituut voor Sociaal Recht en het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven) een diepgaande beschrijving te geven van de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer vanuit diverse perspectieven en in diverse deeldomeinen. Deze analyses, gecombineerd met kritische reflecties, kunnen een aanzet geven tot verder juridisch en criminologisch onderzoek, een grotere aandacht voor en een verbetering van de rechtspositie van het minderjarige slachtoffer.


Inhoudstafel

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING
DEEL 1  HET MINDERJARIG SLACHTOFFER IN DE GERECHTELIJKE PROCEDURE
DEEL 2 MINDERJARIGE SLACHTOFFERS VAN CRIMINALITEIT: THEORIE, ONDERZOEK EN PRAKTIJK
DEEL 3 DE POSITIE VAN HET MINDERJARIGE SLACHTOFFER IN HET STRAFRECHT
DEEL 4 DE POSITIE VAN HET MINDERJARIG SLACHTOFFER IN HET VLAAMS EN BRUSSELS JEUGDDELINQUENTIERECHT
DEEL 5 TOETSING VAN DE POSITIE VAN HET MINDERJARINGE SLACHTOFFER IN BELGIE AAN HET KINDERRECHTELIJK KADER
DEEL 6 JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET AUDIOVISUEEL VERHOOR VAN MINDERJARIGE SLACHTOFFERS
DEEL 7 BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT AAN HET MINDERJARIGE SLACHTOFFER
DEEL 8 HET MINDERJARIGE SLACHTOFFER IN HET HERSTELRECHT
DEEL 9 MATERIEELRECHTELIJKE ASPECTEN

 

Reeks Straf(proces)recht en politierecht in juridisch perspectief


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Lynn Meeuwissen is praktijkassistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC); zij is ook tutor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UHasselt. Zij werkt mee aan het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in het domein jeugdbeschermingsrecht.

Ze is tevens (jeugd)advocaat, bemiddelaar in familiale, burgerlijke en handelszaken, trainer bij Mediv en bestuurder van Noordheuvel vzw en Bemiddeling vzw.

Marie Kerkhofs is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Zij werkt mee aan het onderwijs en onderzoek in het domein jeugdbeschermingsrecht.

Ze is tevens coördinator dorpenbeleid binnen de gemeente Mol en voorzitter in het cliëntoverleg. Ze heeft in 2020 de opleiding tot erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties gevolgd.

Emma Hadermann, PhD-Onderzoeker KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie & Jeugdonderzoeksplatform.

Prof. dr. Stefaan Pleysier is Hoogleraar aan de KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie.

Jantien Leenknecht is FWO-aspirant KU Leuven, Instituut voor Sociaal Recht en Leuvens Instituut voor Criminologie.

Ibe Coeck is PhD-Onderzoeker aan de KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie.

Philip Daeninck studeerde rechten aan de KU Leuven, waar hij vervolgens diverse jaren als wetenschappelijk medewerker en praktijkassistent actief was. Hij was tevens onderzoeker aan het NICC in het kader van een onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis. Sinds 2000 is hij advocaat aan de balie van Limburg. Daarnaast is hij lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert hij geregeld over diverse onderwerpen aangaande het straf(proces)recht.

Gaëlle Marlier analyseert grondig de plaats van de familie in zowel het strafrecht als het strafprocesrecht. Ze gaat in op zowel intrafamiliale als extrafamiliale misdrijven. 

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar hij samen met Stefaan Pleysier de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht coördineert.

Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (waaronder het Jeugdonderzoeksplatform en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Hij is o.m. auteur van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, redactielid van Youth Justice en bestuurder van het Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Johan Put is sinds 2012 eveneens assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief