Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Alternatieve conflictoplossing met de overheid

Disponible
505 p.
2017
Livre
Auteur(s): Lancksweerdt Eric

Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Uiteraard leidt dit af en toe tot conflicten. Denk maar aan grote dossiers, zoals Uplace. Maar even goed gaat het om tal van kleine zaken die zelden de pers halen, zoals het aanvechten van een benoeming of een vergunning, een schadegeval, een tuchtzaak. Hoe kunnen conflicten met de overheid worden opgelost zonder naar de rechter te stappen? Dit boek geeft een antwoord op die vraag.

  • Voor ons land het eerste omvattend handboek over alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector.
  • Theoretische inzichten worden verweven met tal van praktische tools en voorbeelden.
  • Helder overzicht van de diverse vormen van ADR: onderhandelen, bemiddelen, minnelijke schikking, de verzoenende rol van deskundigen, …
  • Praktische toepassing van ADR op de verschillende domeinen van het overheidsoptreden: leefmilieu, onderwijs, personeelsconflicten,…
  • Multidisciplinaire insteek. De juridische aspecten van ADR worden samen gebracht met inzichten omtrent conflicten, communicatie, onderhandelen, enz.

Een absolute must voor iedereen die op zoek is naar methodes om conflicten met de overheid op een snelle, efficiënte en pragmatische manier op te lossen.

ISBN 9789048630578 - Numéro de commande 202171203
Alternatieve conflictoplossing met de overheid
€ 135,00
Abonnés € 108,00

Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Uiteraard leidt dit af en toe tot conflicten. Denk maar aan grote dossiers, zoals Uplace. Maar even goed gaat het om tal van kleine zaken die zelden de pers halen, zoals het aanvechten van een benoeming of een vergunning, een schadegeval, een tuchtzaak. Hoe kunnen conflicten met de overheid worden opgelost zonder naar de rechter te stappen? Dit boek geeft een antwoord op die vraag.

  • Voor ons land het eerste omvattend handboek over alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector.
  • Theoretische inzichten worden verweven met tal van praktische tools en voorbeelden.
  • Helder overzicht van de diverse vormen van ADR: onderhandelen, bemiddelen, minnelijke schikking, de verzoenende rol van deskundigen, …
  • Praktische toepassing van ADR op de verschillende domeinen van het overheidsoptreden: leefmilieu, onderwijs, personeelsconflicten,…
  • Multidisciplinaire insteek. De juridische aspecten van ADR worden samen gebracht met inzichten omtrent conflicten, communicatie, onderhandelen, enz.

Een absolute must voor iedereen die op zoek is naar methodes om conflicten met de overheid op een snelle, efficiënte en pragmatische manier op te lossen.


Inhoudstafel

Deel I - De opkomst van ADR gekaderd in een aantal grote evoluties

Deel II - Conflicten met de overheid

Deel III - Informatie en communicatie

Deel IV - Naar de diepte en de breedte gaan. Over opties en belangen 61

Deel V - De verschillende vormen van ADR

Deel VI - Juridisch kader

Deel VII - Beleidsmatig kader en ambtelijke onderrichtingen

Deel VIII - Procedurele rechtvaardigheid

Deel IX - De verhouding (bestuurs)rechtspraak en ADR

Deel X - Toepassing van ADR op specifieke domeinen van het bestuursrecht

Deel XI - Slot

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter