Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Arbeidsrecht geannoteerd 2022-2023

Disponible
1.300 p.
2022
Livre
Auteur(s): Frank Hendrickx
Ouvrage de la collection Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek. 

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 10 mei 2022. 

ISBN 9789048644537 - Numéro de commande 202225101
Arbeidsrecht geannoteerd 2022-2023
€ 159,00
Abonnés € 120,00

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek. 

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 10 mei 2022. 


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. ALGEMEEN
A. Grondwet
B. Gelijke behandeling
C. Taalgebruik

II. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN
A. Arbeidsovereenkomsten
a. Algemeen
b. Werklieden
c. Bedienden
d. Studenten
e. Deeltijdse arbeid
f. Sportbeoefenaars
g. Telewerk
h. Vrijwilligerswerk
i. Flexi-jobs
B. Opleiding en vorming
a. Startbaanovereenkomst
b. Leerovereenkomst
c. Sociale promotie
d. Educatief verlof
C. Werkbaar werk

III. ARBEIDSVOORZIENING
A. Tewerkstellingsbeleid
B. Arbeidsmarkt
a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest / Franse Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschap
b. Uitzendarbeid
c. Niet-commerciële sector
d. Buitenlandse werknemers
e. Buurtdiensten en -banen
C. Werving, selectie en outplacement

IV. LOON EN KOSTEN
A. Loon
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst
C. Vervoerkosten

V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID
A. Arbeidswet
B. Feestdagen
C. Jaarlijkse vakantie
D. Loopbaanonderbreking
E. Politiek verlof

VI. ARBEIDSREGLEMENT

VII. WELZIJN OP HET WERK

VIII. HERSTRUCTURERINGEN
A. Sluiting van ondernemingen
B. Collectief ontslag
C. Overdracht van onderneming

IX. HANDHAVING
A. Sociale documenten
B. Sociaalrechtelijk toezicht

X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN
A. Vrijheid van vereniging
B. Vakbondsafvaardiging
C. Ondernemingsraden
D. Europese vennootschap
E. Nationale Arbeidsraad
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités
G. Fondsen voor Bestaanszekerheid
H. Collectieve arbeidsconflicten

XI. OVERZICHT VAN C.A.O.’S N.A.R.

XII. SOCIAAL STRAFRECHT

Zaakregister
Chronologische inhoudstafel

Download de volledige inhoudstafel hier
 

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter