Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen

Disponible
315 p.
2020
Livre
Auteur(s): Warnez Brecht

Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden

Het handhaven van de openbare orde is één van de oudste opdrachten die gemeenten reeds in het begin van de 19de eeuw toegewezen kregen. Vandaag is die taak belangrijker dan ooit. Het laat lokale besturen toe de openbare rust, veiligheid en gezondheid voor hun inwoners te waarborgen.

De exponentiële groei van de bestuurlijke ordehandhavingsbevoegdheden in de afgelopen decennia maakt het voor de lokale besturen moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Aan de hand van een uitvoerig overzicht van de vigerende en uiteenlopende lokale ordehandhavingstaken, geeft dit boek handvaten aan lokale besturen om op een coherente en correcte wijze lokaal op te treden.

Door middel van zorgvuldig gekozen juridische kwaliteitscriteria analyseert het boek ook het optreden van de lokale actoren en hun ordehandhavingsopdrachten. Onder meer door een rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland wordt gezocht naar oplossingen voor problemen in de regelgeving en bestuurspraktijk.

Het overzicht en de kritische analyse monden uit in concrete voorstellen die het handhaven van de openbare orde op lokaal niveau eenduidiger maken. Zowel academische dromen als meer realistische en praktische oplossingen komen hierbij aan bod.

ISBN 9789048639151 - Numéro de commande 202201201
De lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen
€ 109,00
Abonnés € 93,00

Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden

Het handhaven van de openbare orde is één van de oudste opdrachten die gemeenten reeds in het begin van de 19de eeuw toegewezen kregen. Vandaag is die taak belangrijker dan ooit. Het laat lokale besturen toe de openbare rust, veiligheid en gezondheid voor hun inwoners te waarborgen.

De exponentiële groei van de bestuurlijke ordehandhavingsbevoegdheden in de afgelopen decennia maakt het voor de lokale besturen moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Aan de hand van een uitvoerig overzicht van de vigerende en uiteenlopende lokale ordehandhavingstaken, geeft dit boek handvaten aan lokale besturen om op een coherente en correcte wijze lokaal op te treden.

Door middel van zorgvuldig gekozen juridische kwaliteitscriteria analyseert het boek ook het optreden van de lokale actoren en hun ordehandhavingsopdrachten. Onder meer door een rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland wordt gezocht naar oplossingen voor problemen in de regelgeving en bestuurspraktijk.

Het overzicht en de kritische analyse monden uit in concrete voorstellen die het handhaven van de openbare orde op lokaal niveau eenduidiger maken. Zowel academische dromen als meer realistische en praktische oplossingen komen hierbij aan bod.


Inhoudstafel

Inleiding
DEEL I. DE LOKALE BESTUURLIJKE ORDEHANDHAVING IN VLAANDEREN: QUID?
DEEL II. DE NORMERENDE EN INDIVIDUEEL BESLUITNEMENDE ACTOREN
DEEL III. LOKALE BESTUURLIJKE ORDEHANDHAVING IN NEDERLAND
DEEL IV. NAAR EEN HARMONIEUZE ORDEHANDHAVING OP LOKAAL NIVEAU

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter