Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

(VTOM)

Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk. Het brengt een unieke combinatie van wetenschappelijke artikelen en praktijkgerichte bijdragen. Zo blijft u steeds op de hoogte van de evoluties op alle bestuurlijke niveaus. VTOM wil het referentieblad zijn voor professionals die bestuur en beleid vanuit een algemene interesse willen volgen.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

HOOFDREDACTEUR

Joris Voets is professor bestuurskunde aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent.

STICHTENDE HOOFDREDACTEURS

Jean Dujardin (†)
Geert Bouckaert is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

REDACTIESECRETARIAAT

Dieter Vanhee is beleidsadviseur binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid alsook gastprofessor aan de KU Leuven Kulak.

KERNREDACTIE

Alexander De Becker – Kaat Leus – Valerie Pattyn – Trui Steen – Kristof Steyvers – Nick Thijs – Wouter Vandenabeele – Steven Van de Walle – Wouter Van Dooren – Peter Van Humbeeck – Koen Verhoest – Ellen Wayenberg

Jaarabonnement

(papier & online)
  • 4 nummers
  • content digitaal raadpleegbaar via www.vtom.be
€ 137
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement Online

VTOM Online is een platform waarop u de recente nummers alsook het volledige archief van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement digitaal kunt raadplegen. 

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.