Tijdschrift voor Sociaal Recht

(TSR)

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is een interuniversitair en tweetalig tijdschrift. Het is gericht op de publicatie van diepgaande, originele en kritische rechtsleer, in alle domeinen van het sociaal recht in de brede betekenis.

Dit tijdschrift is een forum voor discussie en juridische reflectie, getrokken door een redactieraad bestaande uit onderwijzend personeel, onderzoekers en praktizijns in het sociaal recht.

Alle ingezonden bijdragen ondergaan een anonieme beoordeling door minstens twee peers.

VOORZITTER

Guido Van Limberghen is gewoon hoogleraar aan de VUB en advocaat. 

ONDERVOORZITTERS

Mireille Delange is raadsheer bij het Hof van Cassatie.
Johan Peeters is hoofddocent aan de UHasselt en rechter in de arbeidsrechtbank in Antwerpen.

REDACTIE

Alexander De Becker – Inger De Wilde – Elise Dermine – Quentin Detienne – Filip Dorssemont – Daniel Dumont – Valérie Flohimont – Petra Foubert – Frank Hendrickx – Yves Jorens – Fabienne Kéfer – Auriane Lamine – Freek Louckx – Johan Put – Kelly Reyniers – Yves Stevens – Evelien Timbermont

Jaarabonnement

(papier)
  • 4 nummers
€ 254
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op ons digitale platform

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen
 die Keure-la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure wordt hier duidelijker beschreven. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.