Tijdschrift van de Politierechters

(T.Pol.)

Dit tweetalige tijdschrift biedt doctrine en rechtspraak in alle materies waar de politierechter mee geconfronteerd wordt, met speciale aandacht voor verkeersrecht, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid, lichamelijke schade en materiële schadevergoeding alsook strafrecht en de strafrechtelijke procedure.

T.Pol. is niet alleen van en voor politierechters, maar ook voor advocaten. 

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

HOOFDREDACTEUR

Kristine Dusesoi is politierechter in Gent.

REDACTIESECRETARIS

Jean-François Marot is erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Huy.

REDACTIECOMITÉ

Niels Bollen Nathalie Depétris – Eric Desmedt – Jessica Loly – Stijn Mannaert  Helga Van de Put – Dirk Van Trimpont  Koen Willebrords

Jaarabonnement

(papier)
  • 4 nummers
€ 168
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op ons digitaal platform

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtsleer en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure wordt hier duidelijk beschreven.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.