Revue de droit pénal et de criminologie

(R.D.P.C.)

Dit maandblad volgt de ontwikkelingen in het strafrecht op de voet en bevat ook enkele zeer interessante bijdragen over criminologische onderwerpen. Dankzij de samenwerking van eminente redacteuren kan het tijdschrift snel inspelen op juridische ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Op strafrechtelijk gebied behandelt het tijdschrift voornamelijk binnenlands en Europees recht, en af en toe buitenlands recht.
Er zijn periodieke columns waarin auteurs de balans opmaken van een specifiek onderwerp gedurende een bepaalde periode. Zo publiceert het tijdschrift twee halfjaarlijkse jurisprudentieoverzichten, twee strafrechtelijke wetgevingsoverzichten, twee internationale strafrechtelijke overzichten en een overzicht van jurisprudentie over de tenuitvoerlegging van vonnissen.

De doctrine artikelen, columns en casusbeschrijvingen zijn aan peerreview onderworpen.

Als u zich abonneert op Revue de droit pénal et de criminologie, ontvangt u jaarlijks een dossier als onderdeel van uw abonnement.

Elk nummer van het tijdschrift bevat gewoonlijk de volgende secties:

  1. Doctrine: diepgaande studies over belangrijke kwesties in het strafrecht of de criminologie;
  2. Kroniek: naast een criminologiecolumn die in de meeste nummers van het tijdschrift wordt gepubliceerd, bevat deze rubriek ook verschillende studies over actuele kwesties;
  3. Informatie: documentatie of informatie over interessante evenementen die worden georganiseerd of net hebben plaatsgevonden (conferenties, studiedagen, enz.);
  4. Bibliografie: overzicht van de literatuur over strafrecht en criminologie;
  5.  Jurisprudentie: een selectie van recente vonnissen en arresten die volledig of in uittreksels zijn gepubliceerd, voorafgegaan door een samenvatting en vaak gevolgd door een notitie waarin de doctrine en jurisprudentie of de conclusies van de openbare aanklager worden besproken.

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: Jean P. Spreutels is erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof en ereprofessor aan de VUB.

Penningmeester: Frédéric Lugentz is adviseur bij het Hof van Cassatie.

Directeur: Henri D. Bosly is emeritus hoogleraar aan de UCLouvain.

Secretaris: Bernard Michel is een federaal magistraat.

REDACTIECOMITE

Marie-Aude Beernaert – Philippe Boxho – Serge Brammertz – Fabienne Brion – Yves Cartuyvels – Frédéric Close – Nathalie Colette-Basecqz – Jean-Pierre Collin – Michaël Dantinne – Eric de Formanoir – Dominique De Fraene – Axel Delannay – Alain De Nauw – Christian De Valkeneer – Jean du Jardin – Olivier Fabri – Michaël Fernadez-Bertier – Mona Giacometti – Christine Guillain – Joël Hubin – Jean-François Jonckheere – Dan Kaminski – Georges Kellens – Laurent Kennes – Alphonse Kohl – Franklin Kuty – André Lemaître – Anne Leriche – Philippe Mary – Adrien Masset – Jules Messinne – Olivier Michiels – Pierre Morlet – Olivia Nederlandt – Marc Preumont – Gian-Franco Raneri – Geneviève Schamps – Dean Spielmann – Véronique Truillet – Françoise Tulkens – Damien Vandermeersch – Aurélie Verheylesonne – Cédric Visart de Bocarmé

Jaarabonnement

(papier)
  • 11 nummers
  • de bijhorende  R.D.P.C.-dossiers ontvangt u ook in dit abonnement 
€ 278
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels”.