Politie en Recht

(P&R)

Dit tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving tracht de veelkoppige en snel bewegende wereld van het politierecht te ontsluiten. P&R bespreekt het straf(proces)recht in de diepte, met een bijzondere aandacht voor de fase van de opsporing. Daarnaast wordt de bestuurlijke kant van het politieoptreden uitvoerig besproken met bv. bijdragen over de politionele omgang met geesteszieken en de bevoegdheden van de burgemeester. Ook inspectiediensten en de private veiligheidssector komen regelmatig aan bod.

P&R belangt derhalve niet alleen de politie en de veiligheidsactoren in de brede zin van het woord aan, maar ook de academici, de zittende en staande magistratuur, de bestuurlijke overheden en de (strafrechts)advocatuur.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

HOOFDREDACTIE

Dirk Van Daele is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.
Franky Goossens is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen en commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P Vast Comité P.

REDACTIE

Henri Berkmoes – Sven Bollens – Jolynn Debacker – Tom De Bruyne – Jeroen De Herdt – Vicky De Souter – Wim Hardyns – Joost Huysmans – Marike Lefevre – Lore Mergaerts – Pieter Tersago – Ken Van hoogenbemt – Wauter Van Laethem – Frederik Verspeelt

Jaarabonnement

(papier & online)
  • 4 nummers
  • content digitaal raadpleegbaar via www.politie-en-recht.be
€ 157
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Politie en Recht Online

Politie en Recht Online is een platform waarop u de recente nummers alsook het volledige archief van het tijdschrift Politie en Recht digitaal kunt raadplegen. 

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure wordt hier duidelijker beschreven. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.