Limburgs Rechtsleven

(Limb.Rechtsl.)

Het tijdschrift Limburgs Rechtsleven brengt u een selectie van relevante vonnissen en arresten met een Limburgs aanknopingspunt over alle rechtsdomeinen heen (burgerlijk recht, fiscaal recht, gerechtelijk recht, publiek recht, sociaal recht en strafrecht). De redactieraad selecteert steeds de meest actuele uitspraken die inzichten bieden voor de rechtspraktizijn en voorziet deze waar nodig van een commentaar. 

Sinds de lancering in 1975 heeft dit tijdschrift hierdoor een vaste plaats verworven binnen de juridische wereld en het bedrijfsleven.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

VOORZITTER

Pros Vanhelmont is erevoorzitter Rechtbank van Koophandel Hasselt.

REDACTIELEDEN

Jeffrey Amankwah – Niels Appermont – Luc Beerden – Renaat Broekmans – Melissa Brouwers – Anne Bulens – Astrid Clabots – Luk Delbrouck – Inke Dedecker – Laurens Evens – Sabrina Fiorelli – Lore Gyselaers – Jordy Hendrickx – Ruud Jansen – Karen Kelchtermans – Patrick Lauwers – Ann Lecocq – Ilona Lo Giudice – Annelies Maes – Peter Martens – Anneleen Meylaerts – Annita Nijs – Angela Piscione – Béatrice Ponet – Steven Renette – Pieter Jan Steverlinck – Cedric Stuyck – Yves Thiery – Sébastien Thijs – Michiel Valkeners – Bart Van den Bergh – Loth Van der Auwermeulen – Arne Vandergraesen – Caroline Vanderkerken – Tine Vandeurzen – Karel-Jan Vandormael – Hans Van Gompel – David Van Iseghem – Julie Van Kerckhoven – Alexander Verschave – Liesbeth Wendrix – Bart Windey

Jaarabonnement

(papier & online)
  • 4 nummers
  • content digitaal raadpleegbaar via www.limburgsrechtsleven.be
€ 170
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Limburgs Rechtsleven

Limburgs Rechtsleven Online

Limburgs Rechtsleven Online is een platform waarop u de recente nummers alsook het volledige archief van het tijdschrift Limburgs Rechtsleven digitaal kunt raadplegen. 

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.