Food Science & Law

(FSL)

Voedingsmiddelen, de technologieën en de warenwetgeving evolueren razendsnel, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat leeft in de wereld van voedselveiligheid, kwaliteitsbewaking, innovatie en reglementering rond voedingsmiddelen? Dan is een abonnement op Food Science & Law (al dan niet in combinatie met Warenwetgeving Online) voor u de perfecte oplossing.

Met vier nummers per jaar blijft u steeds mee met alle veranderingen binnen dit vakgebied. 

REDACTIESECRETARIS

Eveline Notebaert is zaakvoerder en coach bij Q-Support.

REDACTIECOMITÉ

Antoine Clinquart – Dominique Devos – Johan Hallaert – Liesbeth Jacxsens – Nicolas Korsak – Frédéric Leroy – Axel Mauroy – Eveline Notebaert – Marianne Sindic

Jaarabonnement

(papier)
  • 4 nummers
€ 178
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

warenwetgeving

Warenwetgeving Online

Warenwetgeving Online is dé referentie voor regionale, federale en Europese wetgeving rond warenwetgeving.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels”.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.