Themis 86 – Vastgoedrecht

2014
V. Sagaert

In de eerste bijdrage geven de auteurs een overzicht van de belangrijkste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op het domein van het vastgoedrecht sinds januari 2010. In een kroniek van het privaat vastgoedrecht analyseren zij de belangrijke ontwikkelingen inzake eigendom, erfdienstbaarheden, natrekking, erfpacht, opstal.

In de tweede bijdrage wordt de recente rechtspraak in het gewijzigde appartementsrecht bestudeerd. Tijdens de eerste drie jaren zijn er tal van twistpunten door de rechtspraak beslecht, en andere ontstaan. In deze presentatie wordt deze rechtspraak vanuit praktijkgericht oogpunt geanalyseerd.

De gesplitste aankoop van onroerend goed heeft de laatste jaren in het oog van de storm gestaan, zowel vanuit fiscaal als vanuit civielrechtelijk oogpunt. Hier wordt nagegaan welke perspectieven er nog blijven voor de gesplitste aankoop in de notariële praktijk.

Ook de rechtspraak inzake burenhinder heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Deze rechtspraak wordt zowel vanuit de feitelijke overwegingen als vanuit de juridische principes besproken.

50

Beschikbaar
Domein : Recht
Bestelcode : 202130084
Jaar : 2014
Type : Boek
Aantal pagina's : 167
ISBN : 9789048618590
Onderdeel van de reeks : Themis

Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)
I. Basisbeginselen van vermogensrecht
II. Onderscheid der goederen
III. Eigendom
IV. Mede-eigendom (excl. Appartementsrecht)
V. Erfdienstbaarheden
VI. Hypothecaire publiciteit
VII. Opstalrecht
VIII. Natrekking


Kroniek 3 jaar Nieuwe Appartementswet
I. Inleiding
II. Overgangsrecht wet van 2 juni 2010 – verplichte coördinatie akten appartementsmede-eigendom
III. Toepassingsgebied
IV. De statuten
V. De vereniging van mede-eigenaars (en deelverenigingen)
VI. De organen van de vereniging van mede-eigenaars
VII. Procedurele aspecten
VIII. De overdracht van een privatieve kavel


De gesplitste aankoop in vruchtgebruik of erfpacht vanuit privaatrechtelijk en fiscaalrechtelijk oogpunt
I. Inleiding
II. Gesplitste aankoop met vruchtgebruik
III. Gesplitste aankoop met erfpacht
IV. Is er nog een toekomst voor de gesplitste aankopen?


Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder
I. Inleiding
II. Actualisering van de algemene theorie van het leerstuk van de burenhinder
III. Actuele tendensen inzake het leerstuk van de burenhinder
IV. Besluit
I. Inleiding
II. Actualisering van de algemene theorie van het leerstuk van de burenhinder
III. Actuele tendensen inzake het leerstuk van de burenhinder
IV. Besluit

In de eerste bijdrage geven de auteurs een overzicht van de belangrijkste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op het domein van het vastgoedrecht sinds januari 2010. In een kroniek van het privaat vastgoedrecht analyseren zij de belangrijke ontwikkelingen inzake eigendom, erfdienstbaarheden, natrekking, erfpacht, opstal.

In de tweede bijdrage wordt de recente rechtspraak in het gewijzigde appartementsrecht bestudeerd. Tijdens de eerste drie jaren zijn er tal van twistpunten door de rechtspraak beslecht, en andere ontstaan. In deze presentatie wordt deze rechtspraak vanuit praktijkgericht oogpunt geanalyseerd.

De gesplitste aankoop van onroerend goed heeft de laatste jaren in het oog van de storm gestaan, zowel vanuit fiscaal als vanuit civielrechtelijk oogpunt. Hier wordt nagegaan welke perspectieven er nog blijven voor de gesplitste aankoop in de notariële praktijk.

Ook de rechtspraak inzake burenhinder heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Deze rechtspraak wordt zowel vanuit de feitelijke overwegingen als vanuit de juridische principes besproken.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.