Themis 101 – Medisch recht

2017
Lierman Steven, Schamps Geneviève

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.

In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.

Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.

Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.

47

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Lierman Steven, Schamps Geneviève
Auteurs : Caes Miet, Callens Stefaan, Lierman Steven, Nys Herman, Schamps Geneviève, Vanermen Ellen
Domein : Recht
Bestelcode : 202172700
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 113
ISBN : 9789048631209
Onderdeel van de reeks : Themis

De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Inleiding
Korte wetshistoriek
Wat valt onder de uitoefening van de klinische psychologie?
Wie mag de klinische psychologie uitoefenen?
Welke rechten en verplichtingen?
Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen
 

De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de gezondheidszorgberoepen
Inleiding
KB 78
Wet BIG
Plannen tot hervorming van KB 78
Kern hervormingsplannen tegen de achtergrond van het KB 78 en de Wet BIG

 
Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Inleiding
Totstandkoming en krachtlijnen van de wet niet-conventionele praktijken
Registratieprocedure en uitoefeningsvoorwaarden
Verhouding van de wet niet-conventionele praktijken met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en de patiënt in het kader van de uitoefening van niet-conventionele praktijken
Schade als gevolg van de uitoefening van niet-conventionele praktijken
Besluit

 
La relation de soins avec le psychologue clinicien: la portée des droits du patient
La relation entre le psychologue clinicien et le patient
Les interventions possibles des proches du patient : l’assistance et la représentation
Conclusion

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.

In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.

Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.

Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.