De effectiviteit van het sociaal recht

2021
Foubert Petra, Kéfer Fabienne

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.

105

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Foubert Petra, Kéfer Fabienne
Auteurs : De Becker Alexander, De Wilde Inger, Dermine Elise, Detienne Quentin, Dorssemont Filip, Dumont Daniel, Foubert Petra, Humblet Patrick, Janvier Ria, Kéfer Fabienne, Louckx Freek, Pecinovsky Pieter, Peeters Johan, Timbermont Evelien, van Aggelen Emma Suzanne, Van Limberghen Guido, Van Puyvelde Ilse, Vancleef Sara
Domein : Recht
Bestelcode : 202215101
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 450
ISBN : 9789048641628
Onderdeel van de reeks : Begasoz / Abetrass

Bijdrage 1. De rol van het EU-recht in de publieke sector: een moeilijke tweestrijd tussen bestuursrecht en arbeidsrecht door Alexander De Becker
Contribution 2. Tendre vers une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Arguments juridiques en faveur de l’allongement du congé de naissance par Elise Dermine
Bijdrage 3. De onvolmaakte doorwerking van het arbeidsrecht in de publieke sector. Een confrontatie tussen collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad en analoge regelingen in de publieke sector door Inger De Wilde & Ria Janvier
Bijdrage 4. Handhaving van en door het collectief arbeidsrecht door Filip Dorssemont
Bijdrage 5. De effectiviteit van het recht op gelijk loon voor gelijk(waardig) werk voor vrouwen en mannen. Het potentieel van meer loontransparantie in de strijd tegen de loonkloof door Petra Foubert & Sara Vancleef
Bijdrage 6. Pitch voor een artikel over de beschermende werking van het arbeidsrecht door Patrick Humblet
Contribution 7. Le temps de travail : ineffectivité du droit ou crise d’un instrument de mesure ? par Fabienne Kéfer
Bijdrage 8. Kennis is macht. Enkele bedenkingen bij de effectiviteit van het recht van werknemers op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen door Johan Peeters
Bijdrage 9. Hoe doelmatig of ondoelmatig is het arbeidsovereenkomstenrecht? door Ilse Van Puyvelde
Contribution 10. Zone euro, assurance chômage européenne et instrument SURE. L’effectivité du droit de la sécurité sociale est aussi une question économique par Quentin Detienne
Contribution 11. Le phénomène du non-recours aux prestations, un défi pour l’effectivité (et la légitimité) du droit de la sécurité sociale. Un état de l’art et un agenda pour la recherche juridique par Daniel Dumont
Bijdrage 12. De verdragsrechtelijke en grondwettelijke grondslagen van de Belgische sociale zekerheid en hun relevantie voor de rechtspraktijk door Freek Louckx
Bijdrage 13. Effectiviteit van het sociaal recht in de vrijwaring van opgebouwde sociale rechten bij insolventie van de werkgever. Het werknemerspensioen in de kijker door Emma Suzanne van Aggelen
Bijdrage 14. Bijdragevrijstelling voor zelfstandigen: een gunst of een recht? Should that still be the question? door Evelien Timbermont & Guido Van Limberghen
Bijdrage 15. De effectiviteit van het Sociaal Strafwetboek: een wetsevaluatie door de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht door Pieter Pecinovsky

 

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.