Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Metasystems zijn de bedrijfsvormen van de toekomst

De toekomst komt snel op ons af. Samenwerking is volgens Dado Van Peteghem en Nils Van Dam de enige manier om ons daar goed op voor te bereiden. Samenwerkingen (of metasystems) zijn de bedrijfsvorm van de toekomst. Waarom? Dat vertellen deze auteurs je graag zelf.

Waarom zou iemand jullie boek moeten lezen?
Dado:
De toekomst komt te snel op ons af om alles alleen te doen. Ondernemers moeten meer in termen van partnerships nadenken. Partnerships zijn de motor van duurzame groei. Daarom hebben we ook ons boek geschreven. Ondernemers hebben er veel baat bij om dat gedachtegoed mee te adopteren en de handen in elkaar te slaan met andere ondernemers. Op die manier kunnen ze lokale netwerken opzetten die ons kunnen beschermen tegen de grote technologiespelers uit de Verenigde Staten.

Waarover gaat ‘Metasystems’?
Nils:
Het boek gaat voornamelijk over het vormen van netwerken en partnerships. Vaak wordt er dan in één adem ook gesproken over ecosystemen. De reden waarom wij het hebben omgedoopt naar metasystemen, is omdat ecosystemen vaak walled gardens zijn. Er is één speler die alles controleert zoals inkomsten, data, geld, wie iets wel of net niet mag doen, … Metasystemen gaan voorbij die ongelijkheid. We gaan op zoek naar partnerships die gelijkwaardig zijn en over meer gaan dan alleen maar winst. En daar komt de eerste component van metasystems aan bod: meta. We kijken verder dan enkel winstbejag. De doelen van metasystemen zijn niet enkel commercieel, ze willen ook een bredere maatschappelijke relevantie creëren. Het doel is ook om partnerships te vormen die verder gaan dan de usual suspects, of verder dan de waardeketen waarin een bedrijf zich bevindt.

De tweede component, systems, gaat over het creëren van dat netwerk en de tactiek voor het zoeken naar verbanden daartussen. Netwerken vormen waar verschillende spelers zich mee kunnen verbinden is een echte must.

Welke verschillende stappen moet iemand doorlopen om een metasysteem te bekomen?
Dado:
Vooraleer een bedrijf zich wil engageren in partnerships, moeten ze prospecteren. Kijk naar buiten in plaats van naar binnen: denk na waar je met je bedrijf naartoe wil, wat je waarden zijn en of je leiderschap er wel klaar voor is. Van daaruit kan je nadenken wat je precies wil bereiken via partnerships. En uiteindelijk stel je jezelf de vraag wie dat allemaal zal managen. De eerste stap is dus introspectie, tijdens de tweede stap definieer je je droom en bij de derde stap kijk je wie het precies zal doen. Je moet dus op zoek gaan naar een partnership manager en het concept broker of trust introduceren binnen je bedrijf. Een broker of trust is iemand die de verbinding maakt tussen jouw bedrijf en andere organisaties waarmee je zou kunnen samenwerken. Een broker of trust is idealiter iemand die het bedrijf wel kent, maar er niet voor werkt. Hij of zij kan onderzoeken wie er binnen het bedrijfsleven een goeie partner zou zijn, op voorwaarde dat hij of zij weet waar je naartoe zou willen gaan.

Voor je met iemand in zee gaat, moet je je partner aftoetsen aan vijf stellingen: past je partner binnen je strategie, bij je technologie, bij de data die je hebt of zoekt? Zoek daarnaast een partner die op menselijk vlak bij je past en naar hetzelfde doel werkt. Vooral die laatste twee pijlers zijn de grootste focus.

Kortom, zoek een partner bij de mensen aan de andere kant van de tafel die sterk op jou lijken qua organisatie en doelen. Als de manier van denken en het doel hetzelfde zijn, is de helft van het werk al gedaan. Een ander groot deel van het werk is het gebouw verlaten. Letterlijk dan. En dat is soms een probleem: een groot deel van de bedrijven begeven zich niet genoeg in de buitenwereld. 90 % van de activiteiten van een CEO zijn nog steeds intern gericht: teams aansturen, KPI’s opvolgen, samenzitten om te kijken of er resultaten volgen … Er is weinig ruimte om menselijk contact te hebben. We denken dat artificiële intelligentie veel van die functies zal overnemen, waardoor we paradoxaal genoeg meer ruimte zullen hebben voor menselijk contact.

De laatste stap is dan uiteindelijk je contract opstellen, of zoals wij het ook noemen, een trustful partnership agreement. Veel contracten zijn wettelijk opgesteld en geven weinig vertrouwen. Met een trustful partnership agreement ga je veel meer uit van vertrouwen waardoor je op een positievere manier een contract sluit. De allerlaatste stap is het communiceren van je activiteiten, waarbij je jezelf signaleert als mogelijke partner naar de buitenwereld. Zie jezelf als een glazen huis: stel je zo transparant mogelijk op, zodat iedereen kan zien waar je mee bezig bent.

Wat wil je dat de mensen onthouden uit het boek?
Dado:

  1. De toekomst komt snel op ons af. Samenwerking is de enige manier om ons daar goed op voor te bereiden. Samenwerkingen zijn de bedrijfsvorm van de toekomst.
  2. We moeten als bedrijven doelgerichter nadenken en meer dan enkel winstbejag nastreven. We bereiken ons doel sneller als we samenwerken.
  3. Heb vertrouwen in elkaar: het gaat niet om jouw stukje van de taart alleen, maar hoe je samen de taart groter kan maken. In plaats van te denken wie jouw stukje taart zal nemen en of jouw stuk al dan niet groter zal zijn, moet je mekaar leren vertrouwen.

Metasystems


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief