Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Acht redenen waarom gerechtelijke bemiddeling zinvol is

gerechtelijke bemiddelingVaak wordt aangenomen dat het te laat is om te bemiddelen eens een gerechtelijke procedure is opgestart. Vooraleer partijen zich tot een rechtbank wenden, hebben ze immers al heel wat tijd, energie en middelen in een mogelijke oplossing geïnvesteerd. Soms is het net omdat een conflict buiten de rechtszaal al op de spits gedreven is, dat partijen hun toevlucht tot de rechter nemen. Waarom zouden ze dan toch nog inzetten op gerechtelijke bemiddeling? Wij lijsten 8 uitstekende redenen op.

  1. Hoewel het zeker niet altijd het geval is, is bemiddeling doorgaans een snellere oplossing dan de klassieke gerechtelijke weg. Partijen zijn niet onderworpen aan de onvermijdelijke termijnen van een gerechtelijke procedure maar bepalen zelf, in overleg met de bemiddelaar, het ritme van de ontmoetingen.

  2. Een vonnis is niet altijd het ultieme streefdoel van een partij die een procedure aanhangig maakt. Soms wordt al snel naar het gerecht gestapt om druk uit te oefenen op de wederpartij of om de eigen onderhandelingspositie te verbeteren. In zo’n scenario kan gerechtelijke bemiddeling een oplossing vergemakkelijken.

  3. Omgekeerd kan het opstarten van een gerechtelijke procedure er ook op wijzen dat een conflict al lang aansleept en zeer diep gaat. Een typisch voorbeeld: de vechtscheiding. Dergelijke procedures gaan gepaard met heel wat pijn. Bemiddeling maakt het mogelijk om de nodige aandacht te besteden aan die pijn.

  4. Misschien zijn partijen al lang aan het onderhandelen, maar deden ze dat niet op een goede, constructieve manier. Een verstoorde communicatie, vastgeroeste posities, een machtsstrijd of oplopende emoties kunnen een oplossing in de weg zitten en kunnen door een bemiddelaar verholpen worden.

  5. Via bemiddeling kan de relatie tussen de betrokkenen op lange termijn worden verbeterd. Bij bemiddeling staat vooral een toekomstgerichte oplossing centraal, in plaats van een focus op het verleden.

  6. Bemiddeling leidt vaak tot betere oplossingen omdat er meer rekening gehouden wordt met de belangen die op het spel staan. Partijen zien zich bij bemiddeling gesterkt omdat ze het conflict én de oplossing in eigen handen Bemiddelde oplossingen hebben dan ook een hogere acceptatiegraad.

  7. Zonder het keurslijf van een gerechtelijke procedure is er ook meer ruimte voor een creatieve en flexibele oplossing.

  8. Hoewel het moeilijk is om algemeen geldende conclusies te trekken in verband met de succesratio van gerechtelijke bemiddeling, lijkt het erop dat gerechtelijke bemiddelingen een voldoende hoog slaagpercentage

 

gerechtelijke bemiddelingVerder verdiepen in gerechtelijke bemiddeling kan met het verslagboek Gerechtelijke bemiddeling, dat het fenomeen vanuit verschillende invalshoeken belicht.

> Naar het boek Gerechtelijke bemiddeling

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief