Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De hervorming van het goederenrecht

Op voorraad
391 p.
2019
Boek
Auteur(s): Lecocq Pascale, Sagaert Vincent

De hervorming van Boek II van het BW: naar een nieuw goederenrecht

Met uitzondering van het appartementsrecht en het ruime domein van de intellectuele eigendom zijn de teksten van Boek II in meer dan 2 eeuwen tijd nauwelijks of niet gewijzigd. Nochtans beantwoordt hieraan niet meer dezelfde realiteit.

Een zo efficiënt mogelijke herziening en modernisering van het goederenrecht was dan ook meer dan nodig, gekoppeld aan 3 grote krachtlijnen:

  • een geïntegreerde benadering
  • een instrumentalisering
  • een flexibilisering

Het resultaat is een revolutie zonder revolutionair te zijn. De voorgestelde regels verankeren de evoluties die vanuit de rechtspraak en de rechtsleer reeds waren gedetecteerd. Daar waar ze inhoudelijk toch een vernieuwing inhouden, bouwen ze voort op een pleidooi daartoe in de doctrine.

Dit boek bevat de tekst van het wetsontwerp en de bijhorende memorie van toelichting die op 31 oktober 2018 in de Kamer als wetsontwerp werden ingediend. Het bespreekt ook de wijzigingsbepalingen, de opheffingsbepalingen en de inwerkingtreding. U vindt ook een handig overzicht in de concordantietabel.

ISBN 9789048636075 - Bestelcode 202192407
De hervorming van het goederenrecht
€ 76,00
Studenten € 47,00

De hervorming van Boek II van het BW: naar een nieuw goederenrecht

Met uitzondering van het appartementsrecht en het ruime domein van de intellectuele eigendom zijn de teksten van Boek II in meer dan 2 eeuwen tijd nauwelijks of niet gewijzigd. Nochtans beantwoordt hieraan niet meer dezelfde realiteit.

Een zo efficiënt mogelijke herziening en modernisering van het goederenrecht was dan ook meer dan nodig, gekoppeld aan 3 grote krachtlijnen:

  • een geïntegreerde benadering
  • een instrumentalisering
  • een flexibilisering

Het resultaat is een revolutie zonder revolutionair te zijn. De voorgestelde regels verankeren de evoluties die vanuit de rechtspraak en de rechtsleer reeds waren gedetecteerd. Daar waar ze inhoudelijk toch een vernieuwing inhouden, bouwen ze voort op een pleidooi daartoe in de doctrine.

Dit boek bevat de tekst van het wetsontwerp en de bijhorende memorie van toelichting die op 31 oktober 2018 in de Kamer als wetsontwerp werden ingediend. Het bespreekt ook de wijzigingsbepalingen, de opheffingsbepalingen en de inwerkingtreding. U vindt ook een handig overzicht in de concordantietabel.


Inhoudstafel

ONTWERP VAN WET

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

Hoofdstuk 2. Invoeging van boek 3 “goederen” in het nieuwe burgerlijk wetboek

 

BOEK 3. GOEDEREN

Titel 1. Algemene bepalingen

Titel 2. Goederen

Titel 3. Eigendomsrecht

Titel 4. Mede-eigendom

Titel 5. Burenrelaties

Titel 6. Recht van vruchtgebruik

Titel 7. Erfpachtrecht

Titel 8. Opstalrecht

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

ALGEMENE INLEIDING

 

I. Inleiding

II. Krachtlijnen van de hervorming

 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN BOEK 3. GOEDEREN

 

Titel 1. Algemene bepalingen

Titel 2. Goederen

Titel 3. Eigendomsrecht

Titel 4. Mede-eigendom

Titel 5. Burenrelaties

Titel 6. Recht van vruchtgebruik

Titel 7. Erfpachtrecht

Titel 8. Opstalrecht

 

BESPREKING VAN DE WIJZIGINGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE OPHEFFINGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE OVERGANGSBEPALINGEN

BESPREKING VAN DE INWERKINGTREDING

CONCORDANTIETABEL (GOEDERENRECHT)

 

De volledige inhoudstafel kun je hier raadplegen.

De reeks 'Hervorming van het Burgerlijk Wetboek' biedt u in de algemene reeks een grondige analyse van het Burgerlijk Wetboek, beschreven in 4 boekdelen.

Beschikbaar in deze reeks:

La série 'Réforme du code civil' vous propose dans la série générale une analyse approfondie du code Civil, décrite en 4 volumes.

Disponible dans cette série:


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief