Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Kennismaking met recht en rechtspraktijk

Op voorraad
2018
Boek
Auteur(s): Devloo Rik, Jorens Yves, Georges Martyn

Al meer dan tien jaar gebruiken verschillende universiteiten en hogescholen voor cursussen ‘Inleiding tot het recht’ het handboek Kennismaking met recht en rechtspraktijk. Met dit boek bouwt u als student geleidelijk uw kennis van het in België geldende recht op. De tekst van het handboek kreeg in de zomer van 2018 weer een inhoudelijke update. De elektronische applicatie die het boek nog meer didactische troeven geeft en het uniek in zijn soort maakt, werd behouden. Via deze combinatie van handboek en website wordt de studenten de mogelijkheid geboden het juridisch denkkader aan de hand van de praktijk te ontdekken en een juridische reflex te creëren.

Een code in het handboek geeft de lezer toegang om online meer te leren. Per hoofdstuk staan (multimediaal) leermiddelen ter beschikking. De student kan zijn begrip en kennis testen. Filmpjes en nieuwsberichten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Juridische referentiekaders per thema maken niet alleen de leerstof inzichtelijker maar moedigen tevens het ontwerpen van schema’s als het juridisch denken aan. Tevens werd een vraagbaak opgenomen die de student toestaat de kennis te testen. Leertips, kruiswoordraadsels, doordenkers, … werden uitgewerkt en zijn opgenomen op de website en leiden de student doorheen het studeerproces.

ISBN 9789048633760 - Bestelcode 202181120
Kennismaking met recht en rechtspraktijk
€ 65,00
Studenten € 40,00

Al meer dan tien jaar gebruiken verschillende universiteiten en hogescholen voor cursussen ‘Inleiding tot het recht’ het handboek Kennismaking met recht en rechtspraktijk. Met dit boek bouwt u als student geleidelijk uw kennis van het in België geldende recht op. De tekst van het handboek kreeg in de zomer van 2018 weer een inhoudelijke update. De elektronische applicatie die het boek nog meer didactische troeven geeft en het uniek in zijn soort maakt, werd behouden. Via deze combinatie van handboek en website wordt de studenten de mogelijkheid geboden het juridisch denkkader aan de hand van de praktijk te ontdekken en een juridische reflex te creëren.

Een code in het handboek geeft de lezer toegang om online meer te leren. Per hoofdstuk staan (multimediaal) leermiddelen ter beschikking. De student kan zijn begrip en kennis testen. Filmpjes en nieuwsberichten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Juridische referentiekaders per thema maken niet alleen de leerstof inzichtelijker maar moedigen tevens het ontwerpen van schema’s als het juridisch denken aan. Tevens werd een vraagbaak opgenomen die de student toestaat de kennis te testen. Leertips, kruiswoordraadsels, doordenkers, … werden uitgewerkt en zijn opgenomen op de website en leiden de student doorheen het studeerproces.


Inhoudstafel

THEMA 1. RECHT EN RECHTSWETENSCHAP
1. WAT IS RECHT?
2. RECHT – RECHTVAARDIGHEID – RECHTSWETENSCHAP – RECHTSPRAKTIJK – RECHTSBEDELING
3. EEN RECHT OF PUBLIEKRECHT EN PRIVAATRECHT?
4. INTERNATIONALISERING VAN DE MAATSCHAPPIJ EN VAN HET RECHT
5. RECHTSWETENSCHAP EN METAJURIDICA
6. OPZET EN DOELSTELLINGEN VAN DIT BOEK
7. ALGEMENE REGELS EN UITZONDERINGEN

THEMA 2. BASISBEGRIPPEN EN INDELING VAN HET RECHT
1. BASISBEGRIPPEN
2. DE INDELING VAN HET RECHT
3. HET GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Bibliografie

THEMA 3. NATIONALE EN INTERNATIONALE RECHTSORDEN
1. DE NATIONALE RECHTSORDE
2. INTERNATIONALE RECHTSORDE(N)
Bibliografie

THEMA 3. NATIONALE EN INTERNATIONALE RECHTSORDEN
1. DE NATIONALE RECHTSORDE
2. INTERNATIONALE RECHTSORDE(N)
Bibliografie

THEMA 4. DE FORMELE RECHTSBRONNEN EN DE HIERARCHIE DER RECHTSNORMEN
1. ENKELE PRINCIPES
2. HET TOEPASSEN VAN DE RECHTSREGEL
3. HIERARCHIE VAN (MATERIELE) WETTEN
4. DE RECHTSPRAAK
5. DE RECHTSLEER
6. DE GEWOONTE (EN DE GEBRUIKEN)
7. DE ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN
Bibliografie

THEMA 5. FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN
1. ALGEMEEN
2. DE KLASSIEKE VRIJHEDEN
3. DE SOCIO-ECONOMISCHE RECHTEN
4. HET GELIJKHEIDSBEGINSEL
5. ANDERE FUNDAMENTELE RECHTEN
6. HORIZONTALE WERKING VAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN?
Bibliografie

THEMA 6. RECHTSHANDHAVING
1. DE RECHTERLIJKE MACHT
2. CONTROLE OP DE NALEVING VAN HET RECHT: HOVEN EN RECHTBANKEN
3. CONTROLE OP HET BESTUUR: RECHTSBESCHERMING TEGEN DE UITVOERENDE MACHT
4. CONTROLE OP DE WETGEVER: HET GRONDWETTELIJK HOF
5. EXTERNE CONTROLE OP DE RECHTERLIJKE MACHT: DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE
Bibliografie

THEMA 7. PERSONEN- EN FAMILIERECHT
1. DE NATUURLIJKE PERSOON
2. VERTICALE RELATIES: AFSTAMMING, ADOPTIE EN VOOGDIJ
3. HORIZONTALE RELATIES: SAMENLEVINGSVORMEN
4. ECHTSCHEIDING
5. ERFRECHT
Bibliografie

THEMA 8. VERBINTENISSENRECHT
1. VERBINTENISSEN
2. VERBINTENISSEN UIT RECHTSHANDELING
3. VERBINTENISSEN UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD
Bibliografie

THEMA 9. GOEDEREN- EN ZAKENRECHT
1. ALGEMEEN
2. SOORTEN GOEDEREN
3. DE ZAKELIJKE RECHTEN
4. INTELLECTUELE RECHTEN
Bibliografie

THEMA 10. BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1. ALGEMEEN
2. KOOP
3. HUUR
4. AANNEMING
5. LENING
6. BEWAARGEVING
7. DE BURGERLIJKE ZEKERHEDEN: BORGTOCHTPAND EN INPANDGEVING
8. LASTGEVING
9. DADING
10. RUIL
11. KANSCONTRACTEN
Bibliografie

THEMA 11. ONDERNEMINGS-, ECONOMISCH EN VENNOOTSCHAPSRECHT
1. ALGEMEEN
2. HET ONDERNEMINGSRECHT
3. VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
4. INSOLVENTIERECHT: FAILLISSEMENT EN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
5. ANDERE LEERSTUKKEN VAN HET ONDERNEMINGS- EN ECONOMISCH RECHT
Bibliografie

THEMA 12. HET ADMINISTRATIEF OF BESTUURSRECHT
1. HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF RECHT
2. BIJZONDERE TAKKEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT
Bibliografie

THEMA 13. STRAFRECHT
1. ALGEMEEN
2. HET MATERIEEL STRAFRECHT: MISDRIJVEN EN STRAFFEN
3. HET FORMEEL STRAFRECHT: DE STRAFVORDERING
Bibliografie

THEMA 14. FISCAAL RECHT
1. ALGEMEEN
2. DIRECTE OF INKOMENSBELASTINGEN
3. DE MET DE INKOMENSBELASTING GELIJKGESTELDE BELASTINGEN
4. DE INDIRECTE BELASTINGEN
Bibliografie

THEMA 15. SOCIAAL RECHT
1. ALGEMEEN
2. ARBEIDSRECHT
3. SOCIALE ZEKERHEID
Bibliografie

> Bekijk de uitgebreide inhoudstafel.

Georges Martyn volgde de opleidingen rechten en middeleeuwse studies aan de KULAK en de K.U.Leuven, waar hij ook assistent was van 1990 tot 1997. In 1996 verdedigde hij er zijn doctoraatsverhandeling "Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het burgerlijk recht". Hij is gehuwd met An Clarysse en vader van Lander en Klaas. Hij was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en plaatsvervangend vrederechter. Professor Martyn doceert aan de Gentse rechtsfaculteit verscheidene rechtsgeschiedenisvakken.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief