Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l’ordre juridique

Op voorraad
244 p.
2017
Boek
Editor(s): Cerulus Ulrike
Auteur(s): Bijnens Daan, Cerulus Ulrike, De Bruyne Jan, De Callataÿ Charlotte, De Meyer Laura, Geuens Maaike, Cedric Jenart, Malekzadem Jasmine, Nelissen Bart, Niesten Hannelore, Örengül Abdullah Sacid, Salehijam Maryam, Solís Santos Maria Teresa, Van de Voorde Johan, Van Outryve D'ydewalle Sixtine, Vanleenhove Cedric, Vanrykel Fanny

Participatie van de burger in de rechtsorde/Participation du citoyen à l’ordre juridique is het verslagboek van de ACCA-conferentie (Assistentenconferentie – Conférence des Assistants) die plaatsvond te Hasselt op vrijdag 27 mei 2016. ACCA is een conferentie die jaarlijks binnen een ander thema wordt georganiseerd voor assisterend (en bijzonder) academisch personeel (‘assistenten’) van alle Belgische rechtenfaculteiten. De conferentie wordt afwisselend georganiseerd door een Nederlandstalige of Franstalige rechtenfaculteit. De doelstelling van de conferentie bestaat erin een platform te bieden voor assistenten van alle Belgische rechtenfaculteiten om de verspreiding van rechtswetenschappelijk onderzoek en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat tijdens de conferentie assistenten met elkaar en met elkaars rechtswetenschappelijk onderzoek in contact komen. De verspreiding van dit onderzoek wordt bovendien nog vereenvoudigd doordat ieder zich kan uitdrukken in zijn of haar eigen onderzoekstaal, zijnde Nederlands, Frans of Engels. De ACCA-conferentie te Hasselt had als thema “De participatie van de burger in de rechtsorde/La participation du citoyen à l’ordre juridique”. Behalve de centrale deelnemers aan de conferentie, de assistenten zelf, werden lezingen verzorgd door dr. Roderick Munday (Cambridge University), prof. dr. Alexander Vylegzhanin (Moscow State Institute of International Relations), prof. dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt), prof. dr. Marc Bourgeois (ULg), dr. Tinneke Beeckman en de heer Bart Weekers (Vlaams Ombudsman).

Geheel in lijn met het inclusieve en faciliterende karakter dat ACCA kenmerkt, werden ook door de aanwezige assistenten in de eigen onderzoekstaal lezingen verzorgd omtrent de door hen gekozen topics. Elk van deze topics vertoont raakpunten met het centrale thema van de conferentie. De schriftelijke neerslag van deze lezingen vindt u in dit verslagboek, dat, geheel conform de ACCA-filosofie, is samengesteld uit bijzonder diverse bijdragen in het Nederlands, Frans of Engels. Daar waar bepaalde bijdragen zich situeren op de vervagende grens tussen privaatrecht en publiekrecht, of in het Europees recht, milieurecht, sociaal recht, goederenrecht of familierecht, handelen andere bijdragen over alternatieve geschillenbeslechting of rechten van inheemse bevolkingsgroepen, terwijl nog andere bijdragen een eerder rechtsfilosofisch karakter hebben.

ISBN 9782874034893 - Bestelcode 206179000
Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l’ordre juridique
€ 62,00

Participatie van de burger in de rechtsorde/Participation du citoyen à l’ordre juridique is het verslagboek van de ACCA-conferentie (Assistentenconferentie – Conférence des Assistants) die plaatsvond te Hasselt op vrijdag 27 mei 2016. ACCA is een conferentie die jaarlijks binnen een ander thema wordt georganiseerd voor assisterend (en bijzonder) academisch personeel (‘assistenten’) van alle Belgische rechtenfaculteiten. De conferentie wordt afwisselend georganiseerd door een Nederlandstalige of Franstalige rechtenfaculteit. De doelstelling van de conferentie bestaat erin een platform te bieden voor assistenten van alle Belgische rechtenfaculteiten om de verspreiding van rechtswetenschappelijk onderzoek en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat tijdens de conferentie assistenten met elkaar en met elkaars rechtswetenschappelijk onderzoek in contact komen. De verspreiding van dit onderzoek wordt bovendien nog vereenvoudigd doordat ieder zich kan uitdrukken in zijn of haar eigen onderzoekstaal, zijnde Nederlands, Frans of Engels. De ACCA-conferentie te Hasselt had als thema “De participatie van de burger in de rechtsorde/La participation du citoyen à l’ordre juridique”. Behalve de centrale deelnemers aan de conferentie, de assistenten zelf, werden lezingen verzorgd door dr. Roderick Munday (Cambridge University), prof. dr. Alexander Vylegzhanin (Moscow State Institute of International Relations), prof. dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt), prof. dr. Marc Bourgeois (ULg), dr. Tinneke Beeckman en de heer Bart Weekers (Vlaams Ombudsman).

Geheel in lijn met het inclusieve en faciliterende karakter dat ACCA kenmerkt, werden ook door de aanwezige assistenten in de eigen onderzoekstaal lezingen verzorgd omtrent de door hen gekozen topics. Elk van deze topics vertoont raakpunten met het centrale thema van de conferentie. De schriftelijke neerslag van deze lezingen vindt u in dit verslagboek, dat, geheel conform de ACCA-filosofie, is samengesteld uit bijzonder diverse bijdragen in het Nederlands, Frans of Engels. Daar waar bepaalde bijdragen zich situeren op de vervagende grens tussen privaatrecht en publiekrecht, of in het Europees recht, milieurecht, sociaal recht, goederenrecht of familierecht, handelen andere bijdragen over alternatieve geschillenbeslechting of rechten van inheemse bevolkingsgroepen, terwijl nog andere bijdragen een eerder rechtsfilosofisch karakter hebben.


Inhoudstafel

§ 1. RECHTSFILOSOFIE/PHILOSOPHIE DU DROIT

‘IDEOLOGISCH-ONAFHANKELIJKE’ RECHTERS: FACTOR VAN RECHTSSTATELIJKE (DES)INTEGRATIE?

QUELQUES CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OUTILS DE PARTICIPATION CITOYENNE À L’ORDRE JURIDIQUE

LE TIRAGE AU SORT COMME MÉCANISME DE PARTICIPATION CITOYENNE S’INSCRIVANT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

§ 2. DE VERVAGENDE GRENS TUSSEN PUBLIEKRECHT EN PRIVAAT-RECHT / LA FRONTIÈRE FLOUE ENTRE DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVÉ

ON THE LEGAL STATUS OF THE WORLD ANTI-DOPING AGENCY, NADOS AND DISCIPLINARY ANTI-DOPING ACTORS

THE ‘LONG ROAD’ TO LIABILITY – CHALLENGES WHEN SUING THIRD-PARTY CERTIFIERS AND ALTERNATIVES

§ 3. GRONDWETTELIJK RECHT/DROIT CONSTITUTIONNEL

HET PARLEMENT BEKLEEDT IN TOENEMENDE MATE EEN FIGURANTENROL ALS REGELGEVER: EEN STELLING GEFUNDEERD OP LOS ‘ZAND’? HET OPRICHTEN VAN RECHTSCOLLEGES ALS WETGEVEND PREROGATIEF

§ 4. EUROPEES RECHT/ DROIT EUROPÉEN 83

CITIZENS’ PARTICIPATION THROUGH U.S. PUNITIVE DAMAGES: SHOULD EUROPE EMBRACE THE CONCEPT OF PUNITIVE DAMAGES IN THE ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS?

HET EUROPEES BURGERINITIATIEF: EEN NIEUWE GOLF VAN BURGER-PARTICIPATIE IN DE EU?

‘INDIRECT PARTICIPATION OF EU CITIZENS IN THE LEGAL ORDER OF THE DIFFERENT MEMBER STATES’. JURISPRUDENTIAL ANALYSIS

§ 5. MILIEURECHT/DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

THE REGULATION OF THE SECURITY OF ENERGY SUPPLIES IN TURKEY: THE CASE FOR RENEWABLE ENERGY

THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE IN THE REGIONAL AGREEMENT ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS IN LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN

§ 6. GOEDERENRECHT/DROIT DES BIENS

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ALS NIEUWE ZEKERHEIDSACTIVA

DE PUBLIEKRECHTELIJKE VERKRIJGENDE VERJARINGEN, HULP OF HINDERPAAL VOOR DE PARTICIPATIE VAN DE BURGER IN DE RECHTSORDE? BESCHOUWINGEN OVER DE VERKRIJGENDE VERJARING VAN HET GEWOONTE-RECHT, VAN DE NATIONALITEIT EN VAN RECHTEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID

§ 7. SOCIAAL RECHT/DROIT SOCIAL

HET PARITAIR BEHEER VAN DE HAVENARBEID

§ 8. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING/RÈGLEMENT EXTRA-JUDICIAIRE DES LITIGES

HET PARTICIPATIERECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE IN HET GRENSOVERSCHRIJDEND ONDERLING OVERLEG IN FISCALIBUS  

INCREASING CITIZENS’ RECOURSE TO ADR

§ 9. FAMILIERECHT/DROIT DE LA FAMILLE

DE BETEKENIS VAN HET BEGRIP ‘FAMILIELEVEN’ IN DE ZIN VAN ARTIKEL 8 EVRM

Download de volledige inhoudstafel hier.

Cedric Jenart is adjunct-auditeur in de Raad van State (afdeling Wetgeving) en gastprofessor bij Universiteit Antwerpen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief