Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Overgang van onderneming in het kader van de Cao nr. 32bis

Op voorraad
365 p.
2017
Boek
Auteur(s): Engels Chris
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht

De problematiek rond de overgang van onderneming en de sociaalrechtelijke gevolgen ervan is er een waar de invloed van het Europese op het nationale recht zich zeer sterk laat voelen. Het Hof van Justitie heeft zich reeds vele malen moeten uitspreken zowel over het toepassingsgebied van de richtlijn Overgang van Onderneming als over de gevolgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn voor de betrokken werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.

Dit boek behandelt de problematiek van de conventionele overgang van onderneming in zijn integraliteit. Hierbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van alle gepubliceerde Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken, en anderzijds van een massa aan ongepubliceerde Belgische rechtspraak.

Deze onderwerpen komen in het boek aan bod:

 • een uiterst grondige analyse van het toepassingsgebied van de Cao nr. 32bis;
 • de gevolgen van de overgang op de individuele arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van de werknemers;
 • de moeilijke problematiek van de cao's in het kader van een overgang van onderneming die gepaard gaat met een verandering van paritair comité;
 • het lot van de overlegorganen: de nationale organen (OR, CPBW, VA) en de Europese ondernemingsraad;
 • een analyse van informatie- en consultatieverplichtingen op nationaal en transnationaal vlak;
 • de mogelijke informatiestroom tussen overlater en overnemer.


Dit boek werd bijgewerkt tot 28 februari 2017.

ISBN 9789048630530 - Bestelcode 202175102
Overgang van onderneming in het kader van de Cao nr. 32bis
€ 96,00
Abonnees € 77,00
Studenten € 50,00

De problematiek rond de overgang van onderneming en de sociaalrechtelijke gevolgen ervan is er een waar de invloed van het Europese op het nationale recht zich zeer sterk laat voelen. Het Hof van Justitie heeft zich reeds vele malen moeten uitspreken zowel over het toepassingsgebied van de richtlijn Overgang van Onderneming als over de gevolgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn voor de betrokken werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.

Dit boek behandelt de problematiek van de conventionele overgang van onderneming in zijn integraliteit. Hierbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van alle gepubliceerde Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken, en anderzijds van een massa aan ongepubliceerde Belgische rechtspraak.

Deze onderwerpen komen in het boek aan bod:

 • een uiterst grondige analyse van het toepassingsgebied van de Cao nr. 32bis;
 • de gevolgen van de overgang op de individuele arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van de werknemers;
 • de moeilijke problematiek van de cao's in het kader van een overgang van onderneming die gepaard gaat met een verandering van paritair comité;
 • het lot van de overlegorganen: de nationale organen (OR, CPBW, VA) en de Europese ondernemingsraad;
 • een analyse van informatie- en consultatieverplichtingen op nationaal en transnationaal vlak;
 • de mogelijke informatiestroom tussen overlater en overnemer.


Dit boek werd bijgewerkt tot 28 februari 2017.


Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van Cao nr. 32bis. De wijziging van werkgever-ondernemer ten gevolge van een overgang krachtens overeenkomst van een onderneming, vestiging of een onderdeel ervan
Afdeling 1. De wijziging van werkgever
Afdeling 2. De wijziging van werkgever moet plaatsvinden ‘krachtens overeenkomst’, of toch niet?
Afdeling 3. De wijziging van de werkgever moet het gevolg zijn van een overgang van de onderneming, vestiging of een onderdeel daarvan: de overgang als een going concern
Afdeling 4. Private en openbare ondernemingen
Afdeling 5. Territoriaal toepassingsgebied – Territoriale werking

Hoofdstuk 2. De gevolgen van de toepasselijkheid van de richtlijn en cao met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Afdeling 1. Wie is beschermd door de bepalingen van de richtlijn en de Cao nr. 32bis?
Afdeling 2. De automatische overdracht van de arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid van de werknemer om tewerkstelling bij de overnemer te weigeren – Gevolgen van de weigering
Afdeling 3. De inhoud van de bescherming

Hoofdstuk 3. De overlegorganen: OR, CPBW, VA, EOR
Afdeling 1. De overlegorganen binnen de nationale grenzen
Afdeling 2. De Europese ondernemingsraad
Afdeling 3. Overgang van onderneming en de sociale verkiezingen

Hoofdstuk 4. Informatie en consultatie
Afdeling 1. De richtlijn
Afdeling 2. De Belgische reglementering
Afdeling 3. Mogelijke sancties

Hoofdstuk 5. Informatie-uitwisseling tussen overdrager en overnemer

Hoofdstuk 6. De toepasselijke taalregeling
Afdeling 1. De probleemschets
Afdeling 2. De verschillende taalregelingen
Afdeling 3. Te gebruiken taal
Afdeling 4. Vertalingen
Afdeling 5. Sancties

Bijlagen
1. Richtlijnen
2. Collectieve arbeidsovereenkomsten

Reeks Arbeidsrecht - Praktijkstudies

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief