Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Overgang van onderneming in het kader van de Cao nr. 32bis

Op voorraad
365 p.
2017
Boek
Auteur(s): Chris Engels
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht

De problematiek rond de overgang van onderneming en de sociaalrechtelijke gevolgen ervan is er een waar de invloed van het Europese op het nationale recht zich zeer sterk laat voelen. Het Hof van Justitie heeft zich reeds vele malen moeten uitspreken zowel over het toepassingsgebied van de richtlijn Overgang van Onderneming als over de gevolgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn voor de betrokken werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.

Dit boek behandelt de problematiek van de conventionele overgang van onderneming in zijn integraliteit. Hierbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van alle gepubliceerde Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken, en anderzijds van een massa aan ongepubliceerde Belgische rechtspraak.

Deze onderwerpen komen in het boek aan bod:

 • Een uiterst grondige analyse van het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis
 • De gevolgen van de overgang op de individuele arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van de werknemers: Gaat de arbeidsovereenkomst automatisch mee over? Kan een overgang in kortgeding worden afgedwongen?
 • De moeilijke problematiek van de CAO's in het kader van een overgang van onderneming die gepaard gaat met een verandering van paritair comité
 • Het lot van de overlegorganen: de nationale organen (OR, CPBW, VA) en de Europese ondernemingsraad.
 • Een analyse van informatie- en consultatieverplichtingen op nationaal en transnationaal vlak
 • De mogelijke informatiestroom tussen overlater en overnemer: Wat laat de data privacy wetgeving in deze context toe? Welke gegevens kunnen meegedeeld en wanneer? En welke taalregeling is van toepassing?


Dit boek werd bijgewerkt tot 28 februari 2017.

ISBN 9789048630530 - Bestelcode 202175102
Overgang van onderneming in het kader van de Cao nr. 32bis
€ 96,00
Abonnees € 77,00
Studenten € 50,00

De problematiek rond de overgang van onderneming en de sociaalrechtelijke gevolgen ervan is er een waar de invloed van het Europese op het nationale recht zich zeer sterk laat voelen. Het Hof van Justitie heeft zich reeds vele malen moeten uitspreken zowel over het toepassingsgebied van de richtlijn Overgang van Onderneming als over de gevolgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn voor de betrokken werknemers en hun arbeidsvoorwaarden.

Dit boek behandelt de problematiek van de conventionele overgang van onderneming in zijn integraliteit. Hierbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van alle gepubliceerde Europese rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Belgische hoven en rechtbanken, en anderzijds van een massa aan ongepubliceerde Belgische rechtspraak.

Deze onderwerpen komen in het boek aan bod:

 • Een uiterst grondige analyse van het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis
 • De gevolgen van de overgang op de individuele arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden van de werknemers: Gaat de arbeidsovereenkomst automatisch mee over? Kan een overgang in kortgeding worden afgedwongen?
 • De moeilijke problematiek van de CAO's in het kader van een overgang van onderneming die gepaard gaat met een verandering van paritair comité
 • Het lot van de overlegorganen: de nationale organen (OR, CPBW, VA) en de Europese ondernemingsraad.
 • Een analyse van informatie- en consultatieverplichtingen op nationaal en transnationaal vlak
 • De mogelijke informatiestroom tussen overlater en overnemer: Wat laat de data privacy wetgeving in deze context toe? Welke gegevens kunnen meegedeeld en wanneer? En welke taalregeling is van toepassing?


Dit boek werd bijgewerkt tot 28 februari 2017.


Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van Cao nr. 32bis. De wijziging van werkgever-ondernemer ten gevolge van een overgang krachtens overeenkomst van een onderneming, vestiging of een onderdeel ervan
Afdeling 1. De wijziging van werkgever
Afdeling 2. De wijziging van werkgever moet plaatsvinden ‘krachtens overeenkomst’, of toch niet?
Afdeling 3. De wijziging van de werkgever moet het gevolg zijn van een overgang van de onderneming, vestiging of een onderdeel daarvan: de overgang als een going concern
Afdeling 4. Private en openbare ondernemingen
Afdeling 5. Territoriaal toepassingsgebied – Territoriale werking

Hoofdstuk 2. De gevolgen van de toepasselijkheid van de richtlijn en cao met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Afdeling 1. Wie is beschermd door de bepalingen van de richtlijn en de Cao nr. 32bis?
Afdeling 2. De automatische overdracht van de arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid van de werknemer om tewerkstelling bij de overnemer te weigeren – Gevolgen van de weigering
Afdeling 3. De inhoud van de bescherming

Hoofdstuk 3. De overlegorganen: OR, CPBW, VA, EOR
Afdeling 1. De overlegorganen binnen de nationale grenzen
Afdeling 2. De Europese ondernemingsraad
Afdeling 3. Overgang van onderneming en de sociale verkiezingen

Hoofdstuk 4. Informatie en consultatie
Afdeling 1. De richtlijn
Afdeling 2. De Belgische reglementering
Afdeling 3. Mogelijke sancties

Hoofdstuk 5. Informatie-uitwisseling tussen overdrager en overnemer

Hoofdstuk 6. De toepasselijke taalregeling
Afdeling 1. De probleemschets
Afdeling 2. De verschillende taalregelingen
Afdeling 3. Te gebruiken taal
Afdeling 4. Vertalingen
Afdeling 5. Sancties

Bijlagen
1. Richtlijnen
2. Collectieve arbeidsovereenkomsten

De reeks Arbeidsrecht heeft een lange traditie. Ze werd opgestart door Roger Blanpain en veel toonaangevende studies werden gepubliceerd. In 1994 werd gekozen voor een interuniversitaire reeks (ICA-reeks).

In 2012 heeft het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (afgekort Begasoz) de reeks omgevormd: ze werd tweetalig, uitgebreid met Sociaal Zekerheidsrecht en uitgebouwd tot een wetenschappelijk erkende boekenreeks. De ICAreeks werd de Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht/Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale.

De vroegere blauwe reeks bleef bestaan en is gereserveerd voor beknopte praktijkstudies. De naam van de reeks is aangepast aan haar vroegere benaming “Arbeidsrecht”.

Tot deze reeks behoren volgende boeken:

 Chris Engels is advocaat vennoot van Claeys & Engels en professor aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven. Hij doceert het vak "Arbeidsrecht en Onderneming" en "European Labour Law". Bovenop zijn diploma rechten aan de KU Leuven, waar hij tevens doctor in de rechten werd, behaalde hij ook een Master of Laws diploma aan de University of California, Los Angeles, USA (UCLA).

Naast zijn publicaties op het gebied van het sociaal recht, neemt hij ook vaak deel aan seminaries op nationaal als internationaal vlak.

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief