Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 30

Op voorraad
213 p.
2017
Boek
Editor(s): Verschelden Gerd
Auteur(s): Bimbenet Céline, Jansen Ruud, Stijn Verbist, Gerd Verschelden, Voet Lise
Is onderdeel van de reeks Rechtskroniek voor het Notariaat

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.
ISBN 9789048630523 - Bestelcode 202176303
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 30
€ 86,00

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.


Inhoudstafel

Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem

Inleiding

Hoofdstuk 1. Wettelijke informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
§ 1. Algemeen
§ 2. Toepassingsgebied
§ 3. Informatieplicht van de instrumenterend ambtenaar
§ 4. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten
§ 5. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit
§ 6. Sancties

Hoofdstuk 2. Wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Bodemdecreet

§ 1. Algemeen
§ 2. Het onderscheid tussen de verkoop van niet-risicogrond en de verkoop van risicogrond
§ 3. De verplichtingen van toepassing op elke verkoop van om het even welke grond
§ 4. De verplichtingen van toepassing op de verkoop van een risicogrond

Hoofdstuk 3. Het statuut en de overdracht van onroerende goederen (mogelijk) behept met één of meerdere stedenbouwkundige misdrijven

§ 1. Inleiding, werkwijze en doelstelling
§ 2. Enkele relevante begrippen
§ 3. Praktijkgevallen
Bijlage

 

Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)

Inleiding

Hoofdstuk 1. Afstamming
§ 1. Bevoegdheid in afstammingszaken
§ 2. Meemoederschap
§ 3. Vaderschap

Hoofdstuk 2. Adoptie
§ 1. Onmogelijkheid tot gewone adoptie wegens absoluut huwelijksbeletsel tussen de kandidaat-adoptant en de ouder
§ 2. Adoptie door de voormalige partner
§ 3. Nieuwe extrafamiliale gewone adoptie van een meerderjarige

Hoofdstuk 3. Namen en voornamen
§ 1. Familienaam als gevolg van oorspronkelijke afstamming
§ 2. Familienaam als gevolg van gewone adoptie
§ 3. Voornaamsverandering

Hoofdstuk 4. Minderjarigen
§ 1. Pleegzorg
§ 2. Registratie van gedeeld verblijf
§ 3. Mogelijkheid tot zuivere aanvaarding van een manifest batige nalatenschap

Hoofdstuk 5. Echtscheiding
§ 1. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk – Onderhoudsuitkering na echtscheiding
§ 2. Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande familierechtelijke overeenkomsten

Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed

Inleiding

Hoofdstuk 1. Geldelijke investeringen
§ 1. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 2. Echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

Hoofdstuk 2. Geleverde inspanningen aan een onroerend goed

Hoofdstuk 3. Ongelijk genot: woonstvergoeding
§ 1. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel
§ 2. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 3. Recente rechtspraak

De Rechtskronieken voor het Notariaat zijn publicaties die verschijnen naar aanleiding van de studiedagen die Universiteit Gent organiseert voor het Notariaat.


Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Prof. Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij actueel Basisbegrippen van recht, Personen- en familierecht en verdiepend Personen-, familie- en relatievermogensrecht doceert.

Hij was/is promotor van doctoraten over o.m. EOT-overeenkomsten, de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten, draagmoederschap, afstamming na medisch begeleide voortplanting, minnelijke schikking in familiezaken, wettelijke samenwoning, bemiddeling en de onderhoudsplichten tussen familieleden.

Gerd Verschelden is actief als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Familierecht, als co- hoofdredacteur van het verzamelwerk Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer en als vaste medewerker van de Juristenkrant. Het is ook redactielid van het Belgisch-Nederlandse open access forum Familie & Recht (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag). Hij werkt mee aan een aantal geannoteerde wetboeken: als redacteur van het Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetgeving en als hoofdredacteur van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek. Bijzondere Wetgeving (die Keure, Brugge). Daarnaast is hij ook hoofdredacteur van de boekenreeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht (Larcier) en coördinerend hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Gerd Verschelden is auteur van een 6-tal monografieën, editor van een 15-tal verzamelwerken, auteur van meer dan 50 bijdragen in verzamelwerken, meer dan 40 tijdschriftartikelen en meer dan 20 substantiële annotaties over diverse aspecten van het personenrecht, familierecht en relatievermogensrecht. Hij schreef meer dan 180 korte duidende annotaties (vnl. voor het Nieuw Juridisch Weekblad) en 100-tal juridische columns en editorialen (voor de Juristenkrant, resp. het Tijdschrift voor Familierecht).

Hij is directeur van het Instituut voor Familierecht, codirecteur van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht  en voorzitter van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief