Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Open normen in het individuele arbeidsrecht

Op voorraad
559 p.
2017
Boek
Auteur(s): Aline Van Bever
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

Het Belgische individuele arbeidsrecht is vaak te star of te algemeen geformuleerd om de noden en belangen van de individuele werknemer en de werkgever tegenover elkaar af te wegen. Vanuit zijn traditioneel eenzijdige focus op de bescherming van de werknemer en zijn nadruk op rechtszekere oplossingen lijkt het individuele arbeidsrecht die afweging niet altijd door te voeren, of toch niet altijd op een even nadrukkelijke en transparante wijze.

Die vaststelling is nog meer voelbaar in de zogenoemde hard cases. Daarin beantwoorden de traditionele technieken van het Belgische individuele arbeidsrecht het gerezen geschil niet (passend) of niet voldoende duidelijk in het licht van de functies, de doelen en grondslagen van het arbeidsrecht. Dit boek toetst daarom de suggestie dat open normen, zoals de goede trouw of het rechtsmisbruikverbod, potentieel in zich dragen om genoemde hard cases wel afdoende op te lossen in het licht van diezelfde functies, doelen en grondslagen.

Het Belgische arbeidsrecht wantrouwt echter een transparant gebruik van open normen. Hun gebruik zou leiden tot rechts­onzekerheid en tot rechterlijke willekeur ten nadele van de ‘zwakke’ werknemer. Dit boek vertrekt daarentegen van de idee dat open normen de kans bieden om de dynamische realiteit van de arbeids­relatie en de daarin verborgen patronen te vatten.

Het boek gaat na:

  • of open normen hun in het contractenrecht erkende rol als belangenverzoenend correctiemechanisme ook kunnen vervullen in de context van de individuele arbeidsrelatie;
  • in hoeverre open normen de arbeidsrechter toelaten om het individuele arbeidsrecht ‘beter’ te doen aansluiten bij de evoluties op het ruimere niveau van de arbeidsmarkt;
  • in hoeverre open normen de arbeidsrechter toelaten om recht te doen aan de (verborgen) patronen en de complexiteit van de arbeidsrelatie.
ISBN 9789048629367 - Bestelcode 202175100
Open normen in het individuele arbeidsrecht
€ 119,00
Abonnees € 99,00

Het Belgische individuele arbeidsrecht is vaak te star of te algemeen geformuleerd om de noden en belangen van de individuele werknemer en de werkgever tegenover elkaar af te wegen. Vanuit zijn traditioneel eenzijdige focus op de bescherming van de werknemer en zijn nadruk op rechtszekere oplossingen lijkt het individuele arbeidsrecht die afweging niet altijd door te voeren, of toch niet altijd op een even nadrukkelijke en transparante wijze.

Die vaststelling is nog meer voelbaar in de zogenoemde hard cases. Daarin beantwoorden de traditionele technieken van het Belgische individuele arbeidsrecht het gerezen geschil niet (passend) of niet voldoende duidelijk in het licht van de functies, de doelen en grondslagen van het arbeidsrecht. Dit boek toetst daarom de suggestie dat open normen, zoals de goede trouw of het rechtsmisbruikverbod, potentieel in zich dragen om genoemde hard cases wel afdoende op te lossen in het licht van diezelfde functies, doelen en grondslagen.

Het Belgische arbeidsrecht wantrouwt echter een transparant gebruik van open normen. Hun gebruik zou leiden tot rechts­onzekerheid en tot rechterlijke willekeur ten nadele van de ‘zwakke’ werknemer. Dit boek vertrekt daarentegen van de idee dat open normen de kans bieden om de dynamische realiteit van de arbeids­relatie en de daarin verborgen patronen te vatten.

Het boek gaat na:

  • of open normen hun in het contractenrecht erkende rol als belangenverzoenend correctiemechanisme ook kunnen vervullen in de context van de individuele arbeidsrelatie;
  • in hoeverre open normen de arbeidsrechter toelaten om het individuele arbeidsrecht ‘beter’ te doen aansluiten bij de evoluties op het ruimere niveau van de arbeidsmarkt;
  • in hoeverre open normen de arbeidsrechter toelaten om recht te doen aan de (verborgen) patronen en de complexiteit van de arbeidsrelatie.


Inhoudstafel

Inleiding
Titel 1. Vertrekpunt van het onderzoek
Titel 2. Probleemstelling en onderzoekshypothese
Titel 3. Afbakening van het onderzoek
Titel 4. Onderzoeksvragen
Titel 5. Algemene structuur van het onderzoek
Titel 6. Methodologie – Aard van het onderzoek en bronnen
Titel 7. Relevantie en meerwaarde van het onderzoek

Deel I. Theoretische inbedding onderzoeksassumptie
Titel 1. Inbedding [van het vertrekpunt]: het hedendaagse arbeidsrechtelijke discours
Titel 2. Inbedding in het gemeen contractenrecht
Titel 3. Inbedding in het normatieve waardekader dat het arbeidsrecht omringt

Deel II. Open normen in het individuele arbeidsrecht
Titel 1. De aard van de individuele arbeidsrelatie en de loyaliteitsband tussen de werknemer en de werkgever
Titel 2. Arbeidsrechtelijke open normen als ‘behoeders’ van de goedetrouwidee
Titel 3. Goedetrouwidee als aanvulling op het individuele arbeidsrecht

Besluit
Titel 1. Terugblik op het ruimere onderzoekskader
Titel 2. De hard cases van het Belgische individuele arbeidsrecht
Titel 3. Het potentieel van open normen in de hard cases van het individuele arbeidsrecht
Titel 4. Het gebruik van open normen en de rol van de (arbeids-)rechter

Bibliografie Deel II

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Aline Van Bever behaalde in 2009 met grootste onderscheiding haar masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Zij studeerde af in de afstudeerrichting “research master” die in samenwerking met de Universiteit van Tilburg wordt georganiseerd.

Sinds september 2009 is ze als doctoraatsstudent en als onderwijs- en onderzoeksassistent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de Leuvense rechtsfaculteit. Daar bereidt zij, onder het promotorschap van Prof. F. Hendrickx en het copromotorschap van Prof. S. Stijns, een proefschrift voor, getiteld "Open normen in het arbeidsrecht: een juridisch onderzoek naar verborgen patronen in arbeidsrelaties". In het kader daarvan verbleef Aline in 2011-2012 als visiting research student aan de London School of Economics and Political Science (LSE), waar zij voor de uitwerking van het rechtsvergelijkend deel van haar onderzoek werd begeleid door Prof. H. Collins.

Als student engageerde zij zich als redactielid bij het juridisch-wetenschappelijk studententijdschrift van de Leuvense Rechtsfaculteit, ‘Jura Falconis’ (2007-2009). Sinds 2014 is ze actief als Editorial Assistant van het “European Labour Law Journal” (ELLJ).

Met dit doctoraat won Aline Van Bever de Raymond Derine-prijs. Deze prijs, in nagedachtenis van prof. Raymond Derine, wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een doctoraatsproefschrift dat meer rechtvaardigheid in de maatschappij beoogt. > Meer info.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief