Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Patrimonium 2016

Op voorraad
2016
Boek
Editor(s): Walter Pintens, Charlotte Declerck
Auteur(s): Anderson Miriam, Cerulus Ulrike, De Page Philippe, Declerck Charlotte, Diepvens Niels, Gijbels Murielle, Helms Tobias, Kolkman Wilbert D., Maelfait Ann, Medaer Birgit, Peeters Bruno, Puelinckx-Coene Mieken, Seyns Steven, Smet Rik, Van den Bossche Aloïs, Van Gysel Alain-Charles, Vanden Abeele Griet, Vanlerberghe Beatrix, Voet Stefaan, Wautelet Patrick
Is onderdeel van de reeks Patrimonium

Patrimonium 2016 is het elfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht, met aandacht voor de relevante fiscale bepalingen.

 • Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2016 beslaat de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.
 • Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen.
 • In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.
 • In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2016 komen Duitsland, Nederland en Spanje aan bod.
 • Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele kritische bedenkingen geformuleerd bij het beleid van de wetgever in het domein van het familiaal vermogensbeheer.

Patrimonium 2016 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


 

ISBN 9789048628384 - Bestelcode 202163205
Patrimonium 2016
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Patrimonium 2016 is het elfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht, met aandacht voor de relevante fiscale bepalingen.

 • Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2016 beslaat de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.
 • Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen.
 • In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.
 • In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2016 komen Duitsland, Nederland en Spanje aan bod.
 • Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele kritische bedenkingen geformuleerd bij het beleid van de wetgever in het domein van het familiaal vermogensbeheer.

Patrimonium 2016 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


 


Inhoudstafel

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel - Steven Seyns
Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel - Prof. Dr. Charlotte Declerck
Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht - Steven Seyns
Hfdst. IV. Schenkingen - Ann Maelfait
Hfdst. V. Erfrecht - Prof. Dr. Charlotte Declerck en Ann Maelait

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN
Hfdst. I. Nieuwe wetgeving - Ulrike Cerulus en Murielle Gijbels
Hfdst. II. Wetsvoorstellen - Ulrike Cerulus en Murielle Gijbels

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK
Hfdst. I. Verzegeling in drie vraagpunten - Prof. Dr. Stefaan Voet
Hfdst. II. Moet een schriftelijke schulderkenning gekwalificeerd worden als een (onregelmatige) akte dan wel als een bekentenis? - Prof. Dr. Beatrix Vanlerberghe
Hfdst. III. Moet de gekapitaliseerde waarde van vruchtgebruik voortaan berekend worden overeenkomstig het herhaaldelijk gewijzigde artikel 745sexies BW? - Prof. Dr. M. Puelinckx-Coene
Hfdst. IV. Quels sont les effets et conséquences successorales de la donation immobilière ? - Prof. Dr. Philippe De Page
Hfdst. V. Quel avenir pour les pactes sur succession future ? Quelques réflexions - Prof. Dr. Alain-Charles Van Gysel
Hfdst. VI. Kan het notarieel depot de afhandeling van de digitale nalatenschap vereenvoudigen? - Birgit Medaer
Hfdst. VII. Successions internationales : du bon usage de l’autonomie de la volonté ? - Prof. dr. Patrick Wautelet
Hfdst. VIII. De eenjarige verjaardag van Antigoon in het fiscaal recht: een blijde gebeurtenis of een ware treurmars? - Niels Diepvens
Hfdst. IX. De Vlaamse erf- en registratiebelastingen: over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. Maakt het uit wie de dienst vervult? - Prof. Dr. Bruno Peeters en Rik Smet
Hfdst. X. Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als economische activiteit voor de toepassing van het gunstregime in de schenk- en erfbelasting? - Griet Vanden Abeele

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN
Hfdst. I. Is a bestowal provided for waiving a statutory inheritance right a gift?- Prof. Dr. Tobias Helms
Hfdst. II. Wijzigingen in het Nederlandse erfrecht per 1 september 2016 - Prof. Mr. W.D. Kolkman
Hfdst. III. The determination of the matrimonial property regime in Spain: recording (and awareness) - Dr. Miriam Anderson

EPILOOG. DE BESTRAFFING VAN HET OVERLIJDEN DOOR DE FISCUS. DE ONSTUITBARE DRANG NAAR ECONOMISCH DENKEN IN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - Aloïs Van den Bossche

Als lezer krijgt u door de reeks Patrimonium een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht. De auteurs schenken  eveneens aandacht aan de relevante fiscale bepalingen.

ReekseditorsPatrimonium

 • Walter Pintens
 • Charlotte Declerck

Verschenen in deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief