Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Patrimonium 2016

Op voorraad
389 p.
2016
Boek
Editor(s): Walter Pintens, Charlotte Declerck
Auteur(s): Anderson Miriam, Cerulus Ulrike, De Page Philippe, Declerck Charlotte, Diepvens Niels, Gijbels Murielle, Helms Tobias, Kolkman Wilbert D., Maelfait Ann, Medaer Birgit, Peeters Bruno, Puelinckx-Coene Mieken, Seyns Steven, Smet Rik, Van den Bossche Aloïs, Van Gysel Alain-Charles, Vanden Abeele Griet, Vanlerberghe Beatrix, Stefaan Voet, Patrick Wautelet
Is onderdeel van de reeks Patrimonium

Patrimonium 2016 is het elfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht, met aandacht voor de relevante fiscale bepalingen.

  • Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2016 beslaat de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.
  • Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen.
  • In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.
  • In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2016 komen Duitsland, Nederland en Spanje aan bod.
  • Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele kritische bedenkingen geformuleerd bij het beleid van de wetgever in het domein van het familiaal vermogensbeheer.

Patrimonium 2016 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


 

ISBN 9789048628384 - Bestelcode 202163205
Patrimonium 2016
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Patrimonium 2016 is het elfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht, met aandacht voor de relevante fiscale bepalingen.

  • Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2016 beslaat de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.
  • Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen.
  • In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.
  • In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2016 komen Duitsland, Nederland en Spanje aan bod.
  • Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele kritische bedenkingen geformuleerd bij het beleid van de wetgever in het domein van het familiaal vermogensbeheer.

Patrimonium 2016 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


 


Inhoudstafel

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel - Steven Seyns
Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel - Prof. Dr. Charlotte Declerck
Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht - Steven Seyns
Hfdst. IV. Schenkingen - Ann Maelfait
Hfdst. V. Erfrecht - Prof. Dr. Charlotte Declerck en Ann Maelait

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN
Hfdst. I. Nieuwe wetgeving - Ulrike Cerulus en Murielle Gijbels
Hfdst. II. Wetsvoorstellen - Ulrike Cerulus en Murielle Gijbels

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK
Hfdst. I. Verzegeling in drie vraagpunten - Prof. Dr. Stefaan Voet
Hfdst. II. Moet een schriftelijke schulderkenning gekwalificeerd worden als een (onregelmatige) akte dan wel als een bekentenis? - Prof. Dr. Beatrix Vanlerberghe
Hfdst. III. Moet de gekapitaliseerde waarde van vruchtgebruik voortaan berekend worden overeenkomstig het herhaaldelijk gewijzigde artikel 745sexies BW? - Prof. Dr. M. Puelinckx-Coene
Hfdst. IV. Quels sont les effets et conséquences successorales de la donation immobilière ? - Prof. Dr. Philippe De Page
Hfdst. V. Quel avenir pour les pactes sur succession future ? Quelques réflexions - Prof. Dr. Alain-Charles Van Gysel
Hfdst. VI. Kan het notarieel depot de afhandeling van de digitale nalatenschap vereenvoudigen? - Birgit Medaer
Hfdst. VII. Successions internationales : du bon usage de l’autonomie de la volonté ? - Prof. dr. Patrick Wautelet
Hfdst. VIII. De eenjarige verjaardag van Antigoon in het fiscaal recht: een blijde gebeurtenis of een ware treurmars? - Niels Diepvens
Hfdst. IX. De Vlaamse erf- en registratiebelastingen: over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. Maakt het uit wie de dienst vervult? - Prof. Dr. Bruno Peeters en Rik Smet
Hfdst. X. Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als economische activiteit voor de toepassing van het gunstregime in de schenk- en erfbelasting? - Griet Vanden Abeele

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN
Hfdst. I. Is a bestowal provided for waiving a statutory inheritance right a gift?- Prof. Dr. Tobias Helms
Hfdst. II. Wijzigingen in het Nederlandse erfrecht per 1 september 2016 - Prof. Mr. W.D. Kolkman
Hfdst. III. The determination of the matrimonial property regime in Spain: recording (and awareness) - Dr. Miriam Anderson

EPILOOG. DE BESTRAFFING VAN HET OVERLIJDEN DOOR DE FISCUS. DE ONSTUITBARE DRANG NAAR ECONOMISCH DENKEN IN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - Aloïs Van den Bossche

Reeks Patrimonium

MEER INFO

Elk boek in de reeks is onderworpen aan een academische peer-reviewprocedure (GPRC). 

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Stefaan Voet studied law at Ghent University (2001). In 2011 he wrote his PhD thesis about complex litigation in Belgium, for which he received in 2014 the Triannual Price of Civil Procedure awarded by the vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.

Since 2015 he is an associate professor of civil procedure at the University of Leuven and a host professor at the University of Hasselt.

Stefaan is also a Programme Affiliate at the CMS/Swiss Re Research Programme on Civil Justice Systems at the Centre for Socio-Legal Studies at the University of Oxford, member of the Class Actions Exchange Network spearheaded by the universities of Stanford, Oxford and Tilburg and affiliate at the Class Action Lab of the University of Montréal. He is also a member of different working groups of the European Law Institute.

Stefaan was a visiting scholar at the Law Center University of Houston (2009) and Stanford Law School (2014). He was a visiting lecturer/professor at the Law Center University of Houston, SMU Dedman School of Law in Dallas, College of Law University of Tennessee, Syracuse University College of Law, China-EU School of Law in Beijing, University of Pavia and the University of Pretoria. In 2016-2017 he held the TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) Chair at the University of Utrecht (Molengraaff Institute for Private Law).

Stefaan is also a substitute justice of the peace in Bruges and chairman of the monitoring committee of the Ombudsman for Retail.

Patrick Wautelet est professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l¿Université de Liège. Son enseignement et ses recherches portent en particulier sur les relations internationales privées et le droit de la nationalité. Au cours de la période récente, ses recherches se sont particulièrement orientées vers les questions familiales et patrimoniales que suscitent la mobilité grandissante des citoyens.

Licencié et docteur en droit de la KULeuven, il a été chercheur invité à l¿University of Illinois et à la Harvard Law School (1999-2000) et avocat au barreau de Bruxelles pendant 7 ans. Il a travaillé à la Conférence de La Haye de droit international privé comme stagiaire et secrétaire-rédacteur et a été professeur invité en Russie (MGIMO), au Burundi (Université du Burundi) et en France (EDHEC). Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques s'intéressant aux difficultés posées par la mobilité des personnes, des familles et de leur patrimoine.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief