Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De (on)belastbaarheid van de overheid

Op voorraad
542 p.
2016
Boek
Auteur(s): Rossignol Kristel

Kristel Rossignol vraagt zich in haar doctoraat af of de onbelastbaarheid van de overheden nog wel te verantwoorden is. De overheid, in al haar facetten, evolueert functioneel en organiek en komt door overlap regelmatig op het domein van de private sector.

  • Welke implicaties heeft dit op het fiscale regime van haar takenpakket?
  • Op welke manier is fiscale concurrentie tussen de publieke en de private sector mogelijk?
  • Zijn er uitzonderingen op bepaalde belastingen die verzoenbaar zijn met de algemene (Europese) belastingprincipes?
  • Kunnen overheden elkaar belasten?
  • Hoe regelen andere landen hun belastingplichtigheid?

Ontdek in dit boek het antwoord op deze en andere vragen.


ISBN 9789048625413 - Bestelcode 202166000
De (on)belastbaarheid van de overheid
€ 78,00

Kristel Rossignol vraagt zich in haar doctoraat af of de onbelastbaarheid van de overheden nog wel te verantwoorden is. De overheid, in al haar facetten, evolueert functioneel en organiek en komt door overlap regelmatig op het domein van de private sector.

  • Welke implicaties heeft dit op het fiscale regime van haar takenpakket?
  • Op welke manier is fiscale concurrentie tussen de publieke en de private sector mogelijk?
  • Zijn er uitzonderingen op bepaalde belastingen die verzoenbaar zijn met de algemene (Europese) belastingprincipes?
  • Kunnen overheden elkaar belasten?
  • Hoe regelen andere landen hun belastingplichtigheid?

Ontdek in dit boek het antwoord op deze en andere vragen.Inhoudstafel

DEEL 1 HET ONDERZOEKSOBJECT ‘DE OVERHEID’
Titel I Inleiding
Titel II Geschiedenis van de ‘overheid’
Titel III Publiekrechtelijke rechtspersonen
Titel IV De overheid onderworpen aan een onderscheiden recht
Titel V Algemeen besluit

DEEL 2 OVERZICHT VAN DE BESTAANDE ONDERSCHEIDEN BELASTINGREGIMES TEN BEHOEVE VAN DE OVERHEID
Titel I Inkomstenbelastingen
Titel II Indirecte belastingen
Titel III Lokale en regionale belastingen
Titel IV Afsluitende beschouwingen

DEEL 3 RECHTVAARDIGING ONDERSCHEIDEN BELASTINGREGIMES IN HET BELGISCHE RECHTSKADER
Titel I De relatie tussen de onderscheiden belastingregimes en de aard en doelstelling van de belasting
Titel II De relatie tussen de onderscheiden belastingregimes en de grondregels en andere beginselen die de belastingheffing beheersen

DEEL 4 RECHTVAARDIGING ONDERSCHEIDEN BELASTINGREGIMES IN HET EUROPESE RECHTSKADER
Titel I Inleiding
Titel II Non-discriminatieregel en de fundamentele verdragsvrijheden
Titel III Europees verbod op staatssteun
Titel IV Besluit rechtvaardiging onderscheiden belastingregimes in het Europese rechtskader

DEEL 5 RECHTSVERGELIJKING
Titel I De belastingplicht van overheidsbedrijven voor de vennootschapsbelasting in Nederland
Titel II Volledige GST-plicht in Nieuw-Zeeland
Titel III Regionale en lokale belastingen in Zwitserland

DEEL 6 ALGEMENE CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK
Titel I Algemeen
Titel II Voorstellen tot remediëring

"Het is een waar genoegen dit boek te lezen." - Fiscoloog, 27.09.2017

Blogs over dit onderwerp:


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief