Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Positie van de derde in het privaat vermogensrecht

Op voorraad
237 p.
2012
Boek
Auteur(s): Brandsma Frits, Carette Nicolas, De boeck Annick, Leroy D., Samoy Ilse, Stijns Sophie, Raf Van Ransbeeck, Verjans Elisabeth
Is onderdeel van de reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen
Dit boek is de geschreven neerslag van de zesde editie van de Leerstoel Professor. C. Matheeussen, die doorging op de HUB-KUBrussel (Campus Hermes) op vrijdagnamiddag 9 december 2011. Ditmaal werd aandacht besteed aan de positie van de derde in het privaat vermogensrecht.

Naast de steun van de gewezen medewerkers van professor Constant Matheeussen, de rechtsfaculteit van de HUB-KUBrussel, de bestuursinstanties van de H.U.B., de Vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen en het Instituut voor Verbintenissenrecht van de K.U.Leuven, wordt dit boek gedragen door een aantal eminente specialisten die hieraan hun medewerking hebben verleend. Professor BRANDSMA (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de derdenverrijking in het Romeins recht. Professor STIJNS en mevr. Elisabeth VERJANS (beiden K.U.Leuven) maken vervolgens de overstap naar het hedendaagse recht door aandacht te besteden aan variaties op het begrip derde waarna professor CARETTE UAntwerpen) het beding ten behoeve van een derde bespreekt. Vervolgens snijdt professor DE BOECK (HUB-KUBrussel en UAntwerpen) het leerstuk aan van de derde-medeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen en zal professor Raf VAN RANSBEECK (HUB-KUBrussel) aandacht besteden aan de derdezekerheidsstelling in de vorm van een zakelijke borgtocht. Ten slotte zullen professor Ilse SAMOY en mr. Dieter LEROY (beiden K.U.Leuven en UHASSELT) ingaan op het klassieke begrip sterkmaking.


ISBN 9789048613427 - Bestelcode 203124001
Positie van de derde in het privaat vermogensrecht
€ 55,00

Dit boek is de geschreven neerslag van de zesde editie van de Leerstoel Professor. C. Matheeussen, die doorging op de HUB-KUBrussel (Campus Hermes) op vrijdagnamiddag 9 december 2011. Ditmaal werd aandacht besteed aan de positie van de derde in het privaat vermogensrecht.

Naast de steun van de gewezen medewerkers van professor Constant Matheeussen, de rechtsfaculteit van de HUB-KUBrussel, de bestuursinstanties van de H.U.B., de Vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen en het Instituut voor Verbintenissenrecht van de K.U.Leuven, wordt dit boek gedragen door een aantal eminente specialisten die hieraan hun medewerking hebben verleend. Professor BRANDSMA (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de derdenverrijking in het Romeins recht. Professor STIJNS en mevr. Elisabeth VERJANS (beiden K.U.Leuven) maken vervolgens de overstap naar het hedendaagse recht door aandacht te besteden aan variaties op het begrip derde waarna professor CARETTE UAntwerpen) het beding ten behoeve van een derde bespreekt. Vervolgens snijdt professor DE BOECK (HUB-KUBrussel en UAntwerpen) het leerstuk aan van de derde-medeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen en zal professor Raf VAN RANSBEECK (HUB-KUBrussel) aandacht besteden aan de derdezekerheidsstelling in de vorm van een zakelijke borgtocht. Ten slotte zullen professor Ilse SAMOY en mr. Dieter LEROY (beiden K.U.Leuven en UHASSELT) ingaan op het klassieke begrip sterkmaking.
Inhoudstafel

Derdenverrijking in het Romeinse recht?
Frits Brandsma

Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht
Sophie Stijns en Elisabeth Verjans

Beding ten behoeve van een derde
Nicolas Carette

Het contract in wording en de derde
Vragen naar een mogelijkheid derde-medeplichtigheid bij foutief afgebroken onderhandelingen
Annick De Boeck

De derde als zekerheidssteller in de hypothese van de zakelijke borgtocht
Raf Van Ransbeeck

Sterkmaking: gevreesd en bemind
Ilse Samoy en Dieter Leroy 
Deze reeks van de KU Leuven, Campus Brussel is ontstaan ter nagedachtenis van de in 2002 overleden rector Constant Matheeussen.

In zijn voetsporen worden n.a.v. een jaarlijkse studienamiddag privaatrechtelijke thema’s behandeld waarbij een verband wordt gelegd tussen de Romeinsrechtelijke grondslagen en de actuele knelpunten.

EditorsBundeling van de congresboeken van de jaarlijkse studiedag ter nagedachtenis van Professor Constant Mattheeussen

  • Raf Van Ransbeeck
  • Annick De Boeck

Beschikbaar binnen deze reeks


Raf Van Ransbeeck behaalde zijn diploma van kandidaat in de rechten (1989-1991) aan UFSIA – Antwerpen, zijn licentiaat in de rechten (1991-1994) aan UIA – Antwerpen en zijn doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2005) aan KUBrussel.

Vervolgens werd hij doctor-assistent aan de KUBrussel (2005 – 2010) en geaffilieerd onderzoeker aan het Centrum Verbintenissenrecht van de KU Leuven (2009 tot heden). Hij was tijdelijk deeltijds docent HUB-KUBrussel (2010 tot 2013) en is momenteel tijdelijk deeltijds docent aan de Campus Brussel van de KU Leuven (2013 tot heden).

Van Ransbeeck was tevens rechter in de Rechtbank van koophandel te Brussel (2006-2012) en is momenteel raadsheer aan het Hof van beroep te Brussel (2012 tot heden). Sinds eind 2015 is hij directeur van het IGO.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief