Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt

Op voorraad
666 p.
2021
Boek
Auteur(s): Miet Vanhegen
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

De Belgische arbeidsmarkt wordt de laatste jaren geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen betreft de enorme stijging van het aantal langdurige zieken. Ook in de toekomst zal dit aantal wellicht blijven stijgen, gezien de toenemende vergrijzing en het optrekken van de pensioenleeftijd, maar ook de toename van welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, chronische stress en psychosociale aandoeningen. De toename aan langdurig zieken brengt daarnaast ook een enorme druk met zich mee op ons sociale zekerheidssysteem en onze arbeidsmarkt. Daarom staat het breder discours rond gezond langer werken en activering sinds enkele jaren centraal in het nationaal en Europees arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast is ook de houding ten opzichte van mensen met chronische of langdurige gezondheidsproblemen, en om meer precies te zijn personen met een handicap, de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Waar mensen met een handicap vroeger vaak beschouwd werden als passieve ontvangers van liefdadigheid en solidaire uitkeringen, zijn beleidsmakers de legitieme eisen van personen met een handicap om op gelijke voet te participeren op de arbeidsmarkt beginnen erkennen. Een manier om werknemers die getroffen worden door een langdurige of chronische aandoening opnieuw te laten participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving betreft hun re-integratie op de werkvloer.

Om dergelijke re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bewerkstelligen, is het essentieel dat de rechtstakken die betrekking hebben tot de arbeidsmarkt en arbeid an sich, zoals het arbeidsrecht, de situaties van arbeidsongeschiktheid en arbeidshandicap op een inclusieve manier benaderen. Dit proefschrift gaat dan ook na in welke mate het huidige Belgische arbeidsrecht voldoende aangepast is aan de idee van re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt en welke voorstellen tot verbetering kunnen worden gemaakt.

ISBN 9789048642724 - Bestelcode 202215102
De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt
€ 155,00
Abonnees € 124,00

De Belgische arbeidsmarkt wordt de laatste jaren geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen betreft de enorme stijging van het aantal langdurige zieken. Ook in de toekomst zal dit aantal wellicht blijven stijgen, gezien de toenemende vergrijzing en het optrekken van de pensioenleeftijd, maar ook de toename van welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, chronische stress en psychosociale aandoeningen. De toename aan langdurig zieken brengt daarnaast ook een enorme druk met zich mee op ons sociale zekerheidssysteem en onze arbeidsmarkt. Daarom staat het breder discours rond gezond langer werken en activering sinds enkele jaren centraal in het nationaal en Europees arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast is ook de houding ten opzichte van mensen met chronische of langdurige gezondheidsproblemen, en om meer precies te zijn personen met een handicap, de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Waar mensen met een handicap vroeger vaak beschouwd werden als passieve ontvangers van liefdadigheid en solidaire uitkeringen, zijn beleidsmakers de legitieme eisen van personen met een handicap om op gelijke voet te participeren op de arbeidsmarkt beginnen erkennen. Een manier om werknemers die getroffen worden door een langdurige of chronische aandoening opnieuw te laten participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving betreft hun re-integratie op de werkvloer.

Om dergelijke re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bewerkstelligen, is het essentieel dat de rechtstakken die betrekking hebben tot de arbeidsmarkt en arbeid an sich, zoals het arbeidsrecht, de situaties van arbeidsongeschiktheid en arbeidshandicap op een inclusieve manier benaderen. Dit proefschrift gaat dan ook na in welke mate het huidige Belgische arbeidsrecht voldoende aangepast is aan de idee van re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt en welke voorstellen tot verbetering kunnen worden gemaakt.


Inhoudstafel

Download de volledige inhoudstafel hier.

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Miet Vanhegen studeerde met onderscheiding af als Master in de rechten aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven in 2015. Tijdens haar studies hield ze zich voornamelijk bezig met sociaal, Europees en Internationaal recht.

Vanaf september 2015 werkt ze voltijds aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Naast haar onderwijstaken, zoals de coördinatie van de seminaries en het begeleiden van masterproeven, en haar bijdragen aan de maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsrecht en andere projecten, is zij momenteel bezig met een onderzoek in het kader van een FWO-project dat zich toespitst op arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate re-integratie reeds aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige arbeidsrecht en waar, in voorkomend geval, er zich nog tekortkomingen en lacunes situeren. 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief