Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 117 - Vennootschapsrecht

Op voorraad
133 p.
2021
Boek
Auteur(s): Cools S., Foriers R., Hellemans Frank, Roodhooft Olivier, Tas Robbie, Bram Van Baelen, Vos Tom, Wyckaert Marieke

 Bij bestuurders bestaat soms de vrees dat hun beleid voortdurend op de korrel zal worden genomen door rechters die zich gedragen alsof ze een glazen bol hebben. Prof. dr. Marieke Wyckaert en Ruben Foriers zullen u gidsen door de nieuwe wettelijke bepalingen én de recente rechtspraak en aangeven wanneer er reële risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan en wanneer niet.

Daarnaast worden in deze publicatie de recente tendensen inzake sociaal ondernemerschap gekaderd in de nieuwe wettelijke bepalingen. Zowel de VZW en de CV, alsook andere vennootschappen met een bijkomend doel staan nu open voor sociaal ondernemerschap. Prof. dr. Sofie Cools en Bram Van Baelen vergelijken de mogelijkheden en beperkingen van elk van deze vormen, met oog voor sanctionering in geval van foutief gebruik van elk van de vormen.

Als derde thema komen de uitkeringstesten in BV, CV en NV aan bod. Door de afschaffing van het kapitaal werden deze in de BV en CV grondig herzien. Zij creëerde veel onzekerheid en al snel rees de vraag of de uitkeringstest in de NV functioneel gezien wel zo verschillend is. Prof. dr. Robbie Tas en Olivier Roodhooft brengen duidelijkheid over de werking van uitkeringstesten en de sanctionering bij incorrecte uitvoering ervan.

Tot slot komt de nieuwe flexibiliteit inzake de stemrechten verbonden aan effecten in BV en NV aan bod. Prof. dr. Frank Hellemans en Tom Vos lichten de mogelijkheden en het praktisch nut van effecten met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht toe, en wijzen ook op de gevaren ervan. Daarbij besteden ze bijzondere aandacht aan de soortvorming die uit het spelen met stemrechten voortvloeit en de toepasselijkheid van de bijzondere procedure in geval van wijziging van de rechten verbonden aan soorten.

ISBN 9789048641956 - Bestelcode 202214201
Themis 117 - Vennootschapsrecht
€ 45,00

 Bij bestuurders bestaat soms de vrees dat hun beleid voortdurend op de korrel zal worden genomen door rechters die zich gedragen alsof ze een glazen bol hebben. Prof. dr. Marieke Wyckaert en Ruben Foriers zullen u gidsen door de nieuwe wettelijke bepalingen én de recente rechtspraak en aangeven wanneer er reële risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan en wanneer niet.

Daarnaast worden in deze publicatie de recente tendensen inzake sociaal ondernemerschap gekaderd in de nieuwe wettelijke bepalingen. Zowel de VZW en de CV, alsook andere vennootschappen met een bijkomend doel staan nu open voor sociaal ondernemerschap. Prof. dr. Sofie Cools en Bram Van Baelen vergelijken de mogelijkheden en beperkingen van elk van deze vormen, met oog voor sanctionering in geval van foutief gebruik van elk van de vormen.

Als derde thema komen de uitkeringstesten in BV, CV en NV aan bod. Door de afschaffing van het kapitaal werden deze in de BV en CV grondig herzien. Zij creëerde veel onzekerheid en al snel rees de vraag of de uitkeringstest in de NV functioneel gezien wel zo verschillend is. Prof. dr. Robbie Tas en Olivier Roodhooft brengen duidelijkheid over de werking van uitkeringstesten en de sanctionering bij incorrecte uitvoering ervan.

Tot slot komt de nieuwe flexibiliteit inzake de stemrechten verbonden aan effecten in BV en NV aan bod. Prof. dr. Frank Hellemans en Tom Vos lichten de mogelijkheden en het praktisch nut van effecten met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht toe, en wijzen ook op de gevaren ervan. Daarbij besteden ze bijzondere aandacht aan de soortvorming die uit het spelen met stemrechten voortvloeit en de toepasselijkheid van de bijzondere procedure in geval van wijziging van de rechten verbonden aan soorten.


Inhoudstafel

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID IN VENNOOTSCHAPPEN: EEN VELDONDERZOEK
I. INLEIDING
II. HET WVV
III. BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEIDSREGIMES
IV. INSOLVENTIE (WER)
V. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 2015-2020: ENKELE CIJFERS ALS CONCLUSIE

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN DE NIEUWE GEDAANTE VAN DE VZW, DE CV EN DE ANDERE VENNOOTSCHAPSVORMEN
I. INLEIDING
II. HET ONDERSCHEID TUSSEN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
III. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
IV. DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
V. VENNOOTSCHAPPEN MET OF ZONDER BIJKOMEND DOEL
VI. BESLUIT

CONCEPTUEEL VERSCHILLEND, FUNCTIONEEL VERGELIJKBAAR? UITKERINGSTESTEN IN DE BV, CV EN NV ONDER HET WVV
I. BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING
II. DE UITKERINGSTESTEN IN HET WVV
III. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NIEUWE UITKERINGSTESTEN
IV. SANCTIONERING BIJ ONRECHTMATIGE UITKERINGEN
V. OVERGANGSREGELING EN INWERKINGTREDING
VI. CONCLUSIE: CONCEPTUEEL VERSCHILLEND, FUNCTIONEEL VERGELIJKBAAR

SPELEN MET STEMRECHTEN IN DE BV EN NV
I. INLEIDING
II. DE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE SPELEN MET STEMRECHTEN IN DE BV
III. DE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE SPELEN MET STEMRECHTEN IN DE NV
IV. HET GEVAAR VAN SPELEN MET STEMRECHTEN: DE BIJZONDERE PROCEDURE IN GEVAL VAN WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN IN DE BV EN NV
V. CONCLUSIE

Download de volledige inhoudstafel hier.

Bram Van Baelen is a lawyer, guest speaker at seminars and trainings, author of specialized publications addressing topics in the field of company law and non profit law, member of the board of directors of or active participant in several social enterprises and associations, among which the student restaurants Alma vzw, the social housing company Dijledal, the confederation of students LOKO, the social company Velo and Alderman for culture, sports, communication and youth in the municipality of Holsbeek

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief