Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationale fiscale procedure

Op voorraad
210 p.
2021
Boek
Auteur(s): Mark Delanote, Vanneste Lars

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken:

  • de bijstand bij de vestiging
  • de bijstand bij de invordering
  • de internationale geschillenbeslechting

De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.

ISBN 9789048640010 - Bestelcode 202217000
Internationale fiscale procedure
€ 69,00
Studenten € 37,00

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken:

  • de bijstand bij de vestiging
  • de bijstand bij de invordering
  • de internationale geschillenbeslechting

De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.


Inhoudstafel

DEEL 1
DE VESTIGINGSBIJSTAND
I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER
II. FINALITEIT VAN EN BEPERKINGEN AAN DE UITWISSELING
VAN INFORMATIE
III. UITWISSELING VAN INLICHTINGEN OP VERZOEK
IV. AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN
V. SPONTANE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

DEEL 2
DE INVORDERINGSBIJSTAND
I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER
II. DRAAGWIJDTE VAN DE INVORDERINGSBIJSTAND
III. DE PRAKTISCHE ORGANISATIE
IV. DE EIGENLIJKE INVORDERINGSBIJSTAND
V. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BETEKENING VAN DOCUMENTEN
VI. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELING VAN INFORMATIE

DEEL 3
INTERNATIONALE GESCHILLENBESLECHTING
I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER
II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Download de volledige inhoudstafel hier.

Mark Delanote is licentiaat in de rechten en behaalde aanvullende diploma’s in het fiscaal recht, het vennootschappenrecht en het sociaal recht. In 2010 promoveerde hij tot doctor in de rechten. Mark is auteur van talrijke publicaties in het fiscaal recht en is lid van meerdere redactieraden. Thans is Mark hoofddocent aan de UGent. Daarnaast is hij advocaat aan de Balie te Brussel. Hij is ook lid van de Hoge Raad van Financiën.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief