Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Accountancy in de publieke sector (vierde editie)

Op voorraad
521 p.
2020
Boek

De publieke en non-profitsector zijn de laatste 30 jaren in volle beweging op het vlak van accountancy-, management- en audithervormingen. Deze wereldwijde evolutie wordt ook New Public Management genoemd en houdt een overname in van een ondernemingsgerichte visie en van bedrijfstechnieken.

De gevolgen voor de publieke en non-profitsector liggen voor de hand: er ontstaat een enorme behoefte aan professionalisering, ondersteuning en dus ook onderwijs in het bijzonder aan leidinggevenden.

Er rijzen tal van vragen zoals:

 • In welke mate geeft de jaarrekening de echte performantie van overheidsinstellingen weer?
 • Zijn de financiële bedrijfstechnieken zomaar bruikbaar binnen een overheidscontext?
 • In welke mate moet het financieel management in non-profitinstellingen anders worden ingevuld dan in ondernemingen?
 • Volgen verenigingen alleen maar de hervormde wetgeving om geen subsidies te missen?
 • Welke is de relatie tussen audit en het bestaande toezicht?
 • Welke verklaringen biedt de institutionele theorie?

Dit boek tracht een antwoord te bieden op deze snelgroeiende behoeften van professionalisering. Het ligt niet in de bedoeling om alleen toelichtend op te treden en louter te dienen als ondersteuning voor een training van (nieuw) overheidspersoneel. Het boek wil een hulpmiddel aanreiken om op een analyserende en kritische wijze inzicht te krijgen in de nieuwe vormen van overheids- en social-profitaccountancy. Waar nodig wordt er kritisch opgetreden, wordt er gezocht naar het waarom van bepaalde regels en praktijken en dit vanuit een wetenschappelijke oriëntatie.

Openstaande vraagstukken en probleemgebieden in de accounting- en auditregelgeving worden niet uit de weg gegaan en vormen een uitdaging voor de lezer om hierover na te denken en bijkomende informatie op te zoeken. Ze vormen ook het voorwerp van een ruim aanbod van oefeningen, vraagstellingen en casestudies.

ISBN 9789048639380 - Bestelcode 207202000
Accountancy in de publieke sector (vierde editie)
€ 85,00
Studenten € 50,00

De publieke en non-profitsector zijn de laatste 30 jaren in volle beweging op het vlak van accountancy-, management- en audithervormingen. Deze wereldwijde evolutie wordt ook New Public Management genoemd en houdt een overname in van een ondernemingsgerichte visie en van bedrijfstechnieken.

De gevolgen voor de publieke en non-profitsector liggen voor de hand: er ontstaat een enorme behoefte aan professionalisering, ondersteuning en dus ook onderwijs in het bijzonder aan leidinggevenden.

Er rijzen tal van vragen zoals:

 • In welke mate geeft de jaarrekening de echte performantie van overheidsinstellingen weer?
 • Zijn de financiële bedrijfstechnieken zomaar bruikbaar binnen een overheidscontext?
 • In welke mate moet het financieel management in non-profitinstellingen anders worden ingevuld dan in ondernemingen?
 • Volgen verenigingen alleen maar de hervormde wetgeving om geen subsidies te missen?
 • Welke is de relatie tussen audit en het bestaande toezicht?
 • Welke verklaringen biedt de institutionele theorie?

Dit boek tracht een antwoord te bieden op deze snelgroeiende behoeften van professionalisering. Het ligt niet in de bedoeling om alleen toelichtend op te treden en louter te dienen als ondersteuning voor een training van (nieuw) overheidspersoneel. Het boek wil een hulpmiddel aanreiken om op een analyserende en kritische wijze inzicht te krijgen in de nieuwe vormen van overheids- en social-profitaccountancy. Waar nodig wordt er kritisch opgetreden, wordt er gezocht naar het waarom van bepaalde regels en praktijken en dit vanuit een wetenschappelijke oriëntatie.

Openstaande vraagstukken en probleemgebieden in de accounting- en auditregelgeving worden niet uit de weg gegaan en vormen een uitdaging voor de lezer om hierover na te denken en bijkomende informatie op te zoeken. Ze vormen ook het voorwerp van een ruim aanbod van oefeningen, vraagstellingen en casestudies.


Inhoudstafel

DEEL I. ACCOUNTING IN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 1. BOEKHOUDTECHNIEK “ACCRUAL ACCOUNTING”

HOOFDSTUK 2. KARAKTERISTIEKEN PUBLIEKE EN NON-PROFITSECTOR EN CONCEPTUEEL BOEKHOUDKADER

HOOFDSTUK 3. BOEKHOUDHERVORMINGEN IN DE PUBLIEKE EN NONPROFITSECTOR

HOOFDSTUK 4. TOEPASSING VERMOGENSBOEKHOUDING IN DE NONPROFITSECTOR: VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

HOOFDSTUK 5. DE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING

HOOFDSTUK 6. TOEPASSING VERMOGENS- EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING IN VLAAMSE LOKALE BESTUREN

HOOFDSTUK 7. TOEPASSING VERMOGENS- EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING BIJ CENTRALE OVERHEDEN

HOOFDSTUK 8. INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS

HOOFDSTUK 9. FUND ACCOUNTING

HOOFDSTUK 10. HET EUROPEES SYSTEEM VAN NATIONALE EN REGIONALE REKENINGEN

HOOFDSTUK 11. FINANCIELE ANALYSE

DEEL II. AUDITING IN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 12. INTERNE CONTROLE / ORGANISATIEBEHEERSING

HOOFDSTUK 13. AUDIT: BASIS EN TECHNIEKEN

HOOFDSTUK 14. INTERNE AUDIT

HOOFDSTUK 15. EXTERNE AUDIT

Download de volledige inhoudstafel hier.

Johan Christiaens is professor in public sector accountancy, vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in accounting, auditing en financieel management van publieke en non-profitinstellingen en dit op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Sinds 1 januari 2020 is hij erebedrijfsrevisor.

Christophe Vanhee is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) en heeft een speciale licentie accountancy en audit. Hij is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de UGent. Binnen dit vakdomein heeft hij zich verder gespecialiseerd in de domeinen boekhouden en audit in de publieke en non-profitsector.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief