Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ik wil gewoon werken! (e-book)

Op voorraad
208 p.
2017
ePub
Editor(s): Leroy Fons, Ranschaert Wendy

Het maatschappelijk belang van re-integratie na ziekte

Gewoon “werken”. Is dat niet wat we allemaal willen? Omdat je je nuttig wil voelen. Omdat je collega’s een belangrijk sociaal netwerk vormen. Omdat je een inkomen nodig hebt. Omdat het structuur geeft aan je leven. Omdat het hebben van een job een veilig en zeker gevoel geeft. Omdat je gewaardeerd wordt voor de dingen die je doet. Omdat …

Maar “gewoon” werken is niet voor iedereen even evident. Hoe belangrijk gezondheid is voor je werk en hoe werken je gezonder maakt, dat is wat de auteurs van dit boek op verschillende manieren willen uitleggen. Ze creëren een theoretisch kader voor de 5 voorbeeldverhalen van échte mensen. Mensen met gezondheidsproblemen die “gewoon willen werken”.

Met bijdragen van Fons Leroy, Francis Holderbeke, Wendy Ranschaert, François Perl, Els Wouters, David Ducheyne, Luc Swinnen, Paul Callewaert, Lode Godderis, Marie Van Remoortere, Jozef Pacolet, Miet Lamberts, Annelies De Coninck, Frederic De Wispelaere, Lieven Annemans, Guido De Baere en Luc Kupers.

Interviews door Bart Schols.

ISBN 9789048632114 - Bestelcode 204173003
Ik wil gewoon werken! (e-book)
€ 20,99
Online product

Het maatschappelijk belang van re-integratie na ziekte

Gewoon “werken”. Is dat niet wat we allemaal willen? Omdat je je nuttig wil voelen. Omdat je collega’s een belangrijk sociaal netwerk vormen. Omdat je een inkomen nodig hebt. Omdat het structuur geeft aan je leven. Omdat het hebben van een job een veilig en zeker gevoel geeft. Omdat je gewaardeerd wordt voor de dingen die je doet. Omdat …

Maar “gewoon” werken is niet voor iedereen even evident. Hoe belangrijk gezondheid is voor je werk en hoe werken je gezonder maakt, dat is wat de auteurs van dit boek op verschillende manieren willen uitleggen. Ze creëren een theoretisch kader voor de 5 voorbeeldverhalen van échte mensen. Mensen met gezondheidsproblemen die “gewoon willen werken”.

Met bijdragen van Fons Leroy, Francis Holderbeke, Wendy Ranschaert, François Perl, Els Wouters, David Ducheyne, Luc Swinnen, Paul Callewaert, Lode Godderis, Marie Van Remoortere, Jozef Pacolet, Miet Lamberts, Annelies De Coninck, Frederic De Wispelaere, Lieven Annemans, Guido De Baere en Luc Kupers.

Interviews door Bart Schols.


Inhoudstafel

Werk en welzijn: een Siamese tweeling
Fons Leroy, Wendy Ranschaert en Francis Holderbeke
1. Inleiding
2. Werkbaarheid en jobkwaliteit


Van uitkering naar rehabilitatie: een verandering van paradigma bij het RIZIV
François Perl
1. Inleiding
2. Vanwaar komen wij?
3. Het uitwerken van een “return to work”-proces in de invaliditeitsverzekering: het plan “back to work”
4. De nieuwe re-integratieplannen
5. Enkele pistes voor de toekomst
6. Conclusies

Gezond werken: meer 'zuurstof' voor iedereen
Els Wouters
1. Gezondheid, een kwestie van geluk?
2. Slechte gezondheid zorgt voor kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt
3. Waarom gezond werken belangrijk is
4. Gezondheidsbevordering als (bedrijfs)strategie
5. Voordelen van gezondheidsbevordering op het werk
6. (Nog) geen vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering
7. Gezondheidsbeleid maken, hoe doe je dat nu in de praktijk?
8. Besluit

Een blueprint voor een welzijnsbeleid op het werk
David Ducheyne
1. Over welzijn en werk
2. De noodzaak van een welzijnsbeleid
3. Terug naar de essentie van het HR-proces
4. Duurzame inzetbaarheid en welzijn
5. Het individu
6. De context
7. Invalshoeken voor beleid
8. De rol voor “people services”
9. Besluit

Burn-out: vloek of zegen?
Luc Swinnen
1. Op weg naar burn-out: stress
2. Signalen om een beginnende burn-out te herkennen
3. Oorzaken van een burn-out
4. Burn-out
5. Enkele cijfers
6. Een sluipmoordenaar: brown-out
7. Bore-out: moe van verveling
8. Depressie: het leven wordt een hel
9. Preventie van burn-out
10. Maak een duidelijk onderscheid tussen burn-out, bore-out en een depressie
11. Is dit wel iemand met een burn-out?
12. Aanpak op de werkvloer
13. Aanpak van de klachten op individueel niveau
14. Stappen om het werk te hervatten en hervalpreventie

Reactivering en minder ziekteverzuim verdienen een verstandige en positieve aanpak!
Paul Callewaert
1. Meer mensen in ziekteverlof of toch niet?
2. Echt ziek of niet?
3. Lage inkomsten, hoge uitgaven
4. Spontaan terug aan de slag of nestelen in ziekte?
5. Zes aandachtspunten voor bredere en positieve aanpak bij re-integratie

Gezond (op het) werk!
Lode Godderis
1. Empower zieke werknemers, want op en via werk kan je genezen
2. Werkloosheid en slechte werkomstandigheden schaden de gezondheid
3. Empower werkzoekenden
4. Empower werkgevers
5. Werkt wetgeving?
6. Versterk de familiale band
7. Verbeter gezondheid via het werk
8. Maak werk van gezonde werknemers
9. Totale gezondheid op het werk
10. Een totaal gezondheidsbeleid: een uitstekende investering
11. Besluit

Dokter, mag ik terug gaan werken? Re-integratie van de pijnpatiënt in het arbeidscircuit
Marie Van Remoortere
1. Casuïstiek
2. Inleiding
3. Literatuur
4. Aanbevelingen
5. Andere noden en reflecties
6. Besluit

Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt
Jozef Pacolet, Miet Lamberts, Annelies De Coninck en Frederic De Wispelaere
1. Groeiende aandacht voor activering en samenwerking
2. Samenwerking arbeidsbemiddelaar en ziekteverzekeraar
3. Bereikte doelgroep in Vlaanderen in de periode 2011-2015
4. Wie zijn de personen in arbeidsongeschiktheid die werden begeleid in het samenwerkingsakkoord?
5. Hoe ziet het begeleidingstraject bij de VDAB/GTB eruit?
6. De resultaten van het samenwerkingsakkoord
7. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse
8. De beleving van de stakeholders en de personen in arbeidsongeschiktheid
9. Beleidsaanbevelingen en open vragen

Investeren in gezondheid op de werkvloer: loont dat?
Lieven Annemans

Dansen op breekbaar ijs
"Werk en welzijn" belicht vanuit OCMW GENT

Guido De Baere en Luc Kupers
1. Inleiding
2. Een eerste verkenning …
3. De meest aangepaste methoden van maatschappelijk werk
4. Eerst welzijn, dan werk?
5. De verwondering van Fons Leroy
6. Of toch eerst werk, dan welzijn?
7. OCMW en VDAB: steeds meer samen op koers. Maar welke koers?

Interviews

Luc Kupers is auteur van het boek Ik wil gewoon werken, uitgegeven bij die Keure.

Miet Lamberts begeleidt en verricht reeds jarenlang onderzoek over jobkwaliteit, werkdruk en stressrisico's en hoe de organisatie van het werk en het gevoerde personeels- en preventiebeleid hierin een rol spelen. Zowel de preventie van psychosociale risico's als het managen van een succesvolle re-integratie op de werkplek na een periode van (langdurige en/of chronische) ziekte of arbeidsongeschiktheid (disability management) wordt in haar onderzoek verder wetenschappelijk onderbouwd.

Daarnaast verricht zij onderzoek over verschillende deeldomeinen van personeels- en loopbaanbeleid (en alle deeldomeinen die hiertoe behoren), met specifieke aandacht voor (veranderingen in) personeels- en organisatiebeleid in relatie tot de (veranderingen op de) arbeidsmarkt. Zo ging zij vb. na hoe organisaties -en bij uitbreiding sectoren- (kunnen) reageren op knelpuntvacatures en arbeidsmarktkrapte.

Vanzelfsprekend behoort dan ook arbeidsmarktonderzoek in meer ruime betekenis tot de thema's die zij opneemt, met hierbij speciale aandacht voor de integratie van doelgroepen op de arbeidsmarkt: personen van vreemde herkomst, ouderen en jongeren, chronisch zieken, mensen in armoede, doelgroepmedewerkers sociale economie, personen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, , ... . 

Zij begeleidt op vraag van diverse organisaties als consultant projecten rond organisatieverandering en is experte op vlak van flexibiliteit en werkbaarheid, arbeidstijdregelingen/ploegenarbeid en arbeidsduurverkorting.

François Perl is algemeen directeur van het RIZIV.

Wendy Ranschaert was meer dan 20 jaar directeur van een opleidingscentrum Informatica dat gespecialiseerd was in de re-integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap. Sinds 2008 is zij als kansengroepmanager bij de VDAB onder meer betrokken bij het ontwikkelen van beleid, dienstverlening en partnerschappen in functie van de begeleiding naar werk van werkzoekenden met gezondheidsproblemen.

Francis Holderbeke begon zijn loopbaan aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KU Leuven, waar hij vooral onderzoek verrichtte rond arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarkt(beleid). Hij is sinds 2004 adviseur bij de Studiedienst van de VDAB waar hij onder meer de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt opvolgt.

Prof. dr. Lode Godderis is hoogleraar Arbeids- en Milieugeneeskunde aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van KU Leuven en directeur Onderzoek bij Idewe.

Paul Callewaert is licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen en algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en ijvert voor een toegankelijke kwaliteitsvolle gezondheidszorg en welvaartvaste uitkeringen.

Guido De Baere is Directeur van de afdeling Wonen en Activering binnen het Gentse OCMW en is al 25 jaar verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding naar werk van leefloongerechtigden met een welzijnsproblematiek.

Prof. dr. Jozef Pacolet is hoofddocent en hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven, waar hij onderzoek verricht over de relatie economie en verzorgingsstaat.

Dr. Luc Swinnen is arts en consultant en auteur van zes boeken over burn-out, persoonlijkheid en stress.Hij verzorgt opleidingen en onderzoekt veerkracht en burn-out in bedrijven.

Dr. Marie Van Remoortere is anesthesist en pijnspecialist in het multidisciplinair pijncentrum van ZNA Middelheim – Hoge Beuken. Binnen de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijders is ze voortrekker van het beleid rond arbeidsre-integratie bij pijnpatiënten.

Els Wouters is programmamanager Settings en Gezond & Milieu bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

David Ducheyne heeft als arbeids- en organisatiepsycholoog gedurende meer dan twee decennia ervaring opgebouwd in het leiden en begeleiden van leidinggevenden bij Alcatel, de Ugent, Henkel, Case New Holland en Securex. Hij is ook key note speaker en een gretige blogger.

Fons Leroy is de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Hij is ook voorzitter van het European Network of Public Employment Services, bestuurder van de World Association of Public Employment Services en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Zijn organisatie VDAB werd in 2015 uitgeroepen tot Vlaamse Overheidsorganisatie van het Jaar en tot Meest duurzame overheidsorganisatie.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief