Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De nieuwe btw-regeling voor openbare besturen

btwOp 10 december 2015 verscheen een circulaire over de toepassing van de btw-regels voor openbare besturen. Met deze rondzendbrief kwam op 1 juli 2016 een einde aan een lange periode van gedoogbeleid. Het was ongetwijfeld de intentie van de fiscus om meer rechtszekerheid te verschaffen, maar de materie blijft complex en niet alle vragen krijgen een (voor de hand liggend) antwoord.

En inderdaad: voor gemeenten, OCMW's en andere lokale besturen is het vaststellen van de correcte btw-situatie en de bijhorende regels allesbehalve vanzelfsprekend: handelen ze als overheid en ontsnappen ze bijgevolg aan de btw-plicht? Of dreigen ze de mededinging te verstoren en zijn ze daardoor wel aan de btw-regels onderworpen? Wat is het btw-statuut van hulpverleningszones? En welke regels gelden als eigen personeel onderhoudswerken uitvoert aan de gebouwen?

Onbeantwoorde vragen

De meeste van bovenstaande situaties worden in de circulaire verduidelijkt. Onmiddellijk na publicatie van de rondzendbrief doken echter heel wat vraagstukken op die nog onbeantwoord bleven. De fiscus, zich blijkbaar bewust van de complexiteit van de materie, werkte een document met “vaak gestelde vragen” of FAQ uit. Daarin worden aan de hand van concrete voorbeelden heel wat vragen beantwoord.

Zo verduidelijkt de administratie dat de terbeschikkingstelling van personeel door een gemeente of een OCMW aan een ander publiekrechtelijk lichaam in principe geen aanleiding geeft tot (potentiële) concurrentieverstoring. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende scenario’s waarin publieke besturen maaltijden verschaffen en cafetaria’s uitbaten, een topic waarrond veel onduidelijkheid bestond.

Maar ook de FAQ weet niet alle vragen op te lossen. Wat bijvoorbeeld met de vaak toegepaste btw-vrijstelling voor diensten geleverd door dienstverlenende verenigingen in het kader van een exclusiviteitsovereenkomst? Het is onduidelijk of deze btw-neutrale samenwerking in de toekomst overeind blijft als er sprake is van concurrentieverstoring. Ook het vraagstuk van het winstoogmerk bij autonome gemeentebedrijven wordt niet behandeld in de FAQ.

Een opleiding btw op maat van openbare besturen

Bent u financieel verantwoordelijke of medewerker van een lokaal bestuur? Blijft ook u nog met vragen zitten over btw? Tijdens de opleiding “De nieuwe btw-regeling voor openbare besturen” krijgt u een overzicht van de relevante regels aan de hand van concrete casussen. U krijgt een redeneerschema aangereikt om in uw specifieke situatie concreet aan de slag te gaan. Er is ruimte voor interactie en om uitgebreid uw vragen voor te leggen aan docent Stefan Ruysschaert (adviseur FOD Financiën en docent grondige studie btw aan UGent en Fiscale Hogeschool Odisee).
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief