Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidstijd in de publieke sector: actuele ontwikkelingen

Werken bij de overheidWelke regels gelden voor de organisatie van arbeidstijd in de publieke sector? Prof. dr. Inger De Wilde selecteerde voor u twee actuele thema’s:

Welke arbeidstijdwetgeving moet u als bestuur naleven?

Niet alle overheden zijn begrepen in de werkingssfeer van de Arbeidstijdwet van 14 december 2000. Voor sommige besturen geldt de Arbeidswet van 16 maart 1971. Aan de hand van welke criteria wordt bepaald welke wet (Arbeidswet dan wel Arbeidstijdwet) voor een bestuur geldt? Wat zijn de belangrijke verschilpunten tussen beide wetten en waar situeren zich mogelijke knelpunten?

Moet u voorzien in een verplichte registratie van de dagelijkse arbeidstijd?

Kan uit het belangwekkende arrest van Hof van Justitie van 14 mei 2019 (arrest CCOO versus Deutsche Bank) worden afgeleid dat op elke werkgever de verplichting rust om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer kan worden geregistreerd? Wat zegt de eerste Belgische rechtspraak hierover?

Tijdens het webinar Werken bij de overheid: arbeidstijd in de publieke sector op donderdag 25 maart 2021, hoort u het antwoord op bovenstaande vragen. Bovendien helpen we u vlot de link leggen tussen wat u bij ons leert en wat bij u in de organisatie in de praktijk gebeurt. 

Benieuwd naar meer?

SCHRIJF U HIER IN

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief