Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Auditing

Disponible
184 p.
2017
Livre
Auteur(s): Branson Joël, Breesch Diane, Hardies Kris

Dit boek geeft een algemeen inzicht in de vraag- en aanbodzijde van de auditmarkt, schetst de ontwikkeling van het Belgische auditberoep en overloopt de verschillende stappen van het controleproces. Het is nuttig en bruikbaar voor iedereen die kennis wil maken met het beroep van bedrijfsrevisor en die op een kritische en gefundeerde manier beslissingen wil nemen op basis van jaarrekeninginformatie en het controleverslag.

ISBN 9789048631827 - Numéro de commande 203172000
Auditing
€ 37,00
Etudiants € 22,00

Dit boek geeft een algemeen inzicht in de vraag- en aanbodzijde van de auditmarkt, schetst de ontwikkeling van het Belgische auditberoep en overloopt de verschillende stappen van het controleproces. Het is nuttig en bruikbaar voor iedereen die kennis wil maken met het beroep van bedrijfsrevisor en die op een kritische en gefundeerde manier beslissingen wil nemen op basis van jaarrekeninginformatie en het controleverslag.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

INLEIDING

TITEL I. HET AUDITBEROEP

Hoofdstuk I. Inleidende begrippen

Hoofdstuk II. De vraag naar externe auditdiensten

Hoofdstuk III. Het aanbod aan externe auditdiensten

Hoofdstuk IV. De Belgische auditsector

TITEL II. HET CONTROLEPROCES

Hoofdstuk V. Algemeen conceptueel kader

Hoofdstuk VI. Het identificeren en inschatten van de risico’s van een afwijking van materieel belang

Hoofdstuk VII. Inspelen op ingeschatte risico’s

Hoofdstuk VIII. Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter