Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Notariële actualiteit 2013

Disponible
210 p.
2014
Livre
Auteur(s): Buyssens Frank, De Keyser Els, De Witte D., Grillet Jan, Tison Michel, Vermeulen Wim
Ouvrage de la collection Notariële rechtsbibliotheek

Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen .

ISBN 9789048605927 - Numéro de commande 202143202
Notariële actualiteit 2013
€ 95,00
Abonnés € 76,00

Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen .


Inhoudstafel

Art. 108 W.Succ. Analyse en synthese van de recente rechtspraak
door D. De Witte
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Beknopte uiteenzetting van artikel 108 W.Succ.
Hoofdstuk III. Bewijslast administratie
Hoofdstuk IV. Tegenbewijs
Hoofdstuk V. Besluit

Verkavelen in Vlaanderen: voortdurend in evolutie?
door E. De Keyser
A. Inleiding
B. Doel en wezen van de verkavelingsvergunning
C. Verkavelen: het principe
D. De stedenbouwkundige vergunning voor groepswoningbouw versus de verkavelingsvergunning
E. Besluit

De nieuwe antimisbruikbepaling voor schenkings- en successierechten
door W. Vermeulen
De wetteksten
Inwerkingtreding
Wat zijn de spelregels van de misbruikbepaling?
Wat is fiscaal misbruik?
Niet-fiscale motieven
Herstel van de situatie door de fiscus
Concrete toepassingsgevallen
Algemene beoordeling
Erfpachtconstructie
Inbreng van eigen onroerend goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking
?
Hypothecaire kredietverlening in de particuliere en de beroepssfeer. Laveren tussen regulering en wilsvrijheid
door M. Tison
I. Clausules inzake intresten
II. Vergoedingen bij vervroegde terugbetaling en bij vervroegde opeisbaarheid

Hypothecaire formaliteiten: enkele aandachtspunten
door J. Grillet
Hoofdstuk 1. De overschrijving
Hoofdstuk 2. De inschrijving
Hoofdstuk 3. De doorhaling

Regelingsakte en familierechtelijke overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming
door F. Buyssens
Inleiding
Hoofdstuk 1. Voorwaarden inzake leeftijd en duur
Hoofdstuk 2. De facultatieve boedelbeschrijving
Hoofdstuk 3. De overeenkomst over de wederzijdse rechten
Hoofdstuk 4. De familierechtelijke overeenkomsten
Hoofdstuk 5. Bemiddelingsbeding
Hoofdstuk 6. De procedure

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter