Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Positie van de derde in het privaat vermogensrecht

Disponible
237 p.
2012
Livre
Auteur(s): Brandsma Frits, Carette Nicolas, De boeck Annick, Leroy D., Samoy Ilse, Stijns Sophie, Van Ransbeeck Raf, Verjans Elisabeth
Ouvrage de la collection Leerstoel Professor C. Matheeussen
Dit boek is de geschreven neerslag van de zesde editie van de Leerstoel Professor. C. Matheeussen, die doorging op de HUB-KUBrussel (Campus Hermes) op vrijdagnamiddag 9 december 2011. Ditmaal werd aandacht besteed aan de positie van de derde in het privaat vermogensrecht.

Naast de steun van de gewezen medewerkers van professor Constant Matheeussen, de rechtsfaculteit van de HUB-KUBrussel, de bestuursinstanties van de H.U.B., de Vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen en het Instituut voor Verbintenissenrecht van de K.U.Leuven, wordt dit boek gedragen door een aantal eminente specialisten die hieraan hun medewerking hebben verleend. Professor BRANDSMA (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de derdenverrijking in het Romeins recht. Professor STIJNS en mevr. Elisabeth VERJANS (beiden K.U.Leuven) maken vervolgens de overstap naar het hedendaagse recht door aandacht te besteden aan variaties op het begrip derde waarna professor CARETTE UAntwerpen) het beding ten behoeve van een derde bespreekt. Vervolgens snijdt professor DE BOECK (HUB-KUBrussel en UAntwerpen) het leerstuk aan van de derde-medeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen en zal professor Raf VAN RANSBEECK (HUB-KUBrussel) aandacht besteden aan de derdezekerheidsstelling in de vorm van een zakelijke borgtocht. Ten slotte zullen professor Ilse SAMOY en mr. Dieter LEROY (beiden K.U.Leuven en UHASSELT) ingaan op het klassieke begrip sterkmaking.


ISBN 9789048613427 - Numéro de commande 203124001
Positie van de derde in het privaat vermogensrecht
€ 55,00

Dit boek is de geschreven neerslag van de zesde editie van de Leerstoel Professor. C. Matheeussen, die doorging op de HUB-KUBrussel (Campus Hermes) op vrijdagnamiddag 9 december 2011. Ditmaal werd aandacht besteed aan de positie van de derde in het privaat vermogensrecht.

Naast de steun van de gewezen medewerkers van professor Constant Matheeussen, de rechtsfaculteit van de HUB-KUBrussel, de bestuursinstanties van de H.U.B., de Vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen en het Instituut voor Verbintenissenrecht van de K.U.Leuven, wordt dit boek gedragen door een aantal eminente specialisten die hieraan hun medewerking hebben verleend. Professor BRANDSMA (R.U.Groningen) overloopt in zijn bijdrage de derdenverrijking in het Romeins recht. Professor STIJNS en mevr. Elisabeth VERJANS (beiden K.U.Leuven) maken vervolgens de overstap naar het hedendaagse recht door aandacht te besteden aan variaties op het begrip derde waarna professor CARETTE UAntwerpen) het beding ten behoeve van een derde bespreekt. Vervolgens snijdt professor DE BOECK (HUB-KUBrussel en UAntwerpen) het leerstuk aan van de derde-medeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen en zal professor Raf VAN RANSBEECK (HUB-KUBrussel) aandacht besteden aan de derdezekerheidsstelling in de vorm van een zakelijke borgtocht. Ten slotte zullen professor Ilse SAMOY en mr. Dieter LEROY (beiden K.U.Leuven en UHASSELT) ingaan op het klassieke begrip sterkmaking.
Inhoudstafel

Derdenverrijking in het Romeinse recht?
Frits Brandsma

Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht
Sophie Stijns en Elisabeth Verjans

Beding ten behoeve van een derde
Nicolas Carette

Het contract in wording en de derde
Vragen naar een mogelijkheid derde-medeplichtigheid bij foutief afgebroken onderhandelingen
Annick De Boeck

De derde als zekerheidssteller in de hypothese van de zakelijke borgtocht
Raf Van Ransbeeck

Sterkmaking: gevreesd en bemind
Ilse Samoy en Dieter Leroy 
Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter