Tijdschrift voor Agrarisch Recht

(T.Agr.R.)

Dit tweetalige tijdschrift is uniek in zijn focus op de landbouwer en hierdoor onmisbaar in de bibliotheek van elke jurist die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het veld.

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht behandelt enerzijds elementen van het burgerlijk recht zoals landpacht en verkopen en contracten, maar heeft anderzijds ook aandacht voor o.a. dierenwelzijn, agrarisch milieurecht, bedrijfsvoering en hoevetoerisme.

HOOFDREDACTEUR

Rudy Gotzen is docent aan de KU Leuven en juridisch adviseur. 

REDACTIE

Pierre Baudinet – Anne-Sophie Baudry – Katrien Beelen – Bart Beliën – Benoit Demanet – Celestine Dermaut – Ewoud De Vidts – Bert Devos – Marc Doutreluingne – Rudy Gotzen – Etienne Gregoire – Damien Jans – Jan Opsommer – Etienne Orban de Xivry – Eric Stassijns – Ben Van Biesen – Leo Van Den Eynde – Katrien Van Herck – Franz Van Malleghem – Séverine Van Waeyenberghe

Jaarabonnement

(papier)
  • 4 nummers
€ 136
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.