Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters

(T.Vred./T.Pol.)

Het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (T.Vred.) heeft als doelstelling rechtspractici snel en regelmatig te informeren over juridische actualiteiten in het algemeen en rechtspraak en rechtsleer die verband houden met de vredegerechten en politierechtbanken in het bijzonder. Het tijdschrift bestrijkt alle rechtsdomeinen waarmee de vredegerechten en de politierechtbanken rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden.

In de rubriek Doctrine komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die verband houden met de juridische actualiteit of die van speciaal belang zijn voor de praktijk. Vermits het tijdschrift tweetalig is, worden zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels opgenomen.

De rubriek Rechtspraak geeft een selectie van recente belangwekkende vonnissen van de vredegerechten en de politierechtbanken. De teksten worden in extenso weergegeven in de oorspronkelijke taal en telkens voorafgegaan door een tweetalige samenvatting.

Met een abonnement op het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters ontvangt u jaarlijks 1 dossier over een specifiek thema.

Wilt u alle dossiers van het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters ontvangen aan een voordeelprijs? Neem dan een abonnement op de boekenreeks Dossiers van de Vrede- en Politierechters. Zo krijgt u automatisch alle nieuwe dossiers toegestuurd aan een voordeelprijs.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

HOOFDREDACTIE

Kurt Creyf is vrederechter in Brugge.
Vincent Bertouille is vrederechter in Vorst.  

DEELREDACTIES

Marc Baetens-Spetschinsky – Albert Billiet – Christine Biquet-Mathieu – Ludo Carens – Alexandre Chomik – André Collignon – Maarten Dambre – Nathalie Dandoy – Dirk De Groote – Evrard de Lophem – Joëlle De Ridder – Géry de Walque – Annick De Boeck – Laurent Debroux – Vincent Defraiteur – Katrien Demeestere – Fabienne Denoncin – Christian Engels – Chris Fourie – Nicole Gallus – Xavier Ghuysen – Delphine Grisard – Hervé Jacquemin – Pierre Jadoul – Benoît Kohl – Pascale Lecocq – Jean-François Ledoux – Beatrijs Mevesen – Sven Mosselmans – Corinne Mostin – Tom Reingraber – Daniel Rubens – Vincent Sagaert – Ann Smets – Giles Snelders – Reinhard Steennot – Justin Vanderschuren – Boudewijn Van Hove – Benjamin Verheye – Diederik Vermeir – Michel Vlies – Lode Vrancken – Olivier Wéry – Tim Wuyts 

Jaarabonnement

(papier)
  • 10 nummers ( 6 nummers T.Vred. en 4 nummers T.Pol.)
  • 1 dossier gratis over een specifiek thema
€ 254
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure voor T.Vred. wordt hier duidelijk beschreven. Voor T.Pol. kunt u deze hier terugvinden.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.