Tijdschrift Milieu- en Energierecht

(MER)

Met een abonnement op het tijdschrift MER houdt u de vinger aan de pols van recente ontwikkelingen in het milieu- en energierecht. Elk nummer bevat diepgravende en praktijkgerichte rechtsleerbijdragen met betrekking tot de hete hangijzers inzake milieu en energie. 

De rubrieken ‘Rechtspraak in kort bestek’ en ‘Actualia wetgeving en beleid’ berichten daarnaast over relevante rechtspraak en milieureglementen op Europees, nationaal en regionaal niveau. 

Tot slot brengt het tijdschrift de recente en relevante publicaties binnen deze rechtsgebieden onder uw aandacht in de rubriek ‘Overzicht van rechtsleer’.

Alle artikelen worden onderworpen aan peer review. 

HOOFDREDACTEUR

Carole Billiet is hoofd van de onderzoekseenheid omgevingsrecht van de UHasselt. 

REDACTIESECRETARIS

Caroline Van Esbroeck is actief bij het doctoraatsbursaal bestuursrecht aan de faculteit Rechten van de UHasselt. 

KERNREDACTIE

Laurens De Brucker – Jeroen De Coninck – Bram Devlies – Laure Driessen – Guan Schaiko – Dominique Vanherck – Jonas Van Orshoven – Barbara Veranneman

ALGEMENE REDACTIE

Daan Bijnens – Thomas Chellingsworth – Inke Dedecker – Laura De Deyne – Bram Delvaux – Dominique Devos – Frederik Dewaele – Koen Dewulf – Fee Goossens – Marianne Hoppenbrouwers – Wouter Poelmans – Roeland Van Cleemput – Wouter Vandorpe – Veronique Vastmans – Tim Vermeir

Jaarabonnement

(papier & online)
  • 4 nummers
  • toegang tot de rubriek MER op het digitaal platform OmgevingPlus
€ 264
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

Lexnow

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

OmgevingPlus

OmgevingPlus is een totaalpakket aan informatie over ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en energierecht.

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. De reviewprocedure wordt hier duidelijker beschreven. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.