x
Gerechtelijk Recht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat het wetboek ook talrijke bijzondere wetgeving en regelgeving die essentieel is voor al wie met het procedurerecht in aanraking komt en thuis is in het gerechtelijk landschap. Denk hierbij aan de regeling inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, de internationale arbitrage, de gerechtskosten, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de balie en de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 21 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

 

 

2023

Allemeersch Benoît, Broeckx Karen, ...
229
Toegang tot de rechter (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 17/02/2022

Toegang tot de rechter blijft een wezenlijk onderdeel van onze rechtstaat, maar blijkt ondergraven te worden door tal van maatschappelijke en wetgevende initiatieven.

Tweedelijnsbijstand, bemiddeling, rechtsplegingsvergoedingen, rechtsbijstandsverzekering, gemeentelijke en andere administratieve sancties, .. het zijn allen tools die voor de jurist en advocaat zijn praktijk bijna dagelijks mee bepalen.

Welke initiatieven werken de toegang tot de rechter in de hand, en welke maatregelen beogen precies het omgekeerde?

Met dit webinar willen we niet nalaten de waarde van de toegang tot de rechter voor onze rechtsstaat te onderstrepen. Tegelijk spitten we enkele topics uit die relevant zijn voor elke rechtspraktijk en beduidend van betekenis voor de opbouw of de afbouw van de toegang tot de rechter.

Tijd voor een stand van zaken en voor de vraag of wel degelijke alle evoluties de toets van het ‘stand still’-beginsel doorstaan.

2022

Marnix Moerman, Vincent Van Quickenborne, ...
165
Beschikbaar
Bewijsrecht anno 2020 (VOD)

Webinar on demand

Op 1 november 2020 trad het nieuwe bewijsrecht in werking als eerste boek (Boek 8) dat geactiveerd wordt in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Wat brengt ons dit nieuwe Bewijsrecht? Geen trendbreuk met het verleden, wel een aanpassing van het bewijsrecht aan de huidige moderne tijd (digitalisering) en een codificatie van de vaststaande Cassatierechtspraak in dit domein (bv. de medewerking van partijen aan de bewijsvoering). Benevens nieuwe definities van bestaande begrippen, vallen er ook enkele “nieuwigheden” te bespeuren, denk maar aan de invoering van de bewijsstandaard en haar verlaging (bv. bij het bewijs van oneindig negatieve feiten) of aan de omkering van de bewijslast in geval van kennelijke onredelijkheid.

Het vrije bewijs rukt verder op, ja geldt voortaan zelfs als regel (art. 8.8 N.B.W.). Het ondernemingsbewijsrecht wordt geïntegreerd in het N.B.W.

Zowel voor advocaten als voor magistraten van groot belang om zich voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving … vandaar dit initiatief waarbij expert ter zake Mr. Nic Clijmans de nieuwe regelgeving zal toelichten (met voorbeelden).

2020

Nic Clijmans
81,25
Beschikbaar
Tweehonderd jaar justitie

Boek

Ten tijde van de commotie door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren overeenkomstig de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving.

In het kader van het onderzoeksproject en –netwerk «Justice & Society: Socio- Political History of Justice Administration in Belgium, 1795-2005» (PAI 6/01, FOD  etenschapsbeleid) biedt deze Encyclopedie een overzicht van de stand van de kennis betreffende de geschiedenis van justitie in België.

De 28 bijdragen geven een nieuwe kijk op de politieke en intellectuele grondslagen, de interne organisatie en het beleid, de mensen van het recht en hun functies, om dan ten slotte, de evolutie van justitie te kaderen in de veranderende maatschappelijke context, vanaf de geboorte van de Belgische Staat uit de revoluties tot aan de crisissen op het einde van de 20ste eeuw.

2015

M. De Koster, D. Heirbaut, ...
82
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.