x
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) is een juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift. Het bevat belangrijke en actuele evoluties in de rechtspraak en wetgeving en zorgt voor rechtsleerartikelen inzake vreemdelingenrecht.

Kortom, een nuttige informatiebron voor iedereen die op professionele of vrijwillige basis in aanraking komt met het vreemdelingenrecht.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement T. Vreemd. bevat:

 • 4 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.tvreemd.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

197
Onderwijscontentieux in het leerplichtonderwijs (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 25/05/2023 Examens, deliberaties, studievoortgangsbeslissingen en leerlingentucht in de praktijk

Scholen en universiteiten worden aan steeds meer regels onderworpen, en in het verlengde daarvan ook met meer conflicten geconfronteerd.

Dat leidt tot veel prangende, vaak ook praktische vragen:

 • Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing?
 • Moet ik in de loop van het jaar al vooruit lopen op een eventueel B- of C-attest?
 • Wat met leerlingen die slecht presteren door onvoldoende inzet?
 • En wat met leerlingen die slecht presteren ondanks goede inzet?
 • Hoe moet ik omgaan met bijzondere omstandigheden bij deliberatie (langdurige ziekte van een leerling, functiebeperkingen, …)?
 • Hoe reageer ik op een betwisting?
 • Waar moet ik op letten als er een beroep komt?
 • Hoe leid ik een beroepsprocedure in goede banen?

Tijdens de opleiding met experte Sabien Lust worden deze en andere vragen onder de loep genomen.

 

2023

Sabien Lust
90,75
Beschikbaar
Tijdschrift Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB) - jaargang 2023-2024 - print

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB) is dé referentie voor al wie professioneel in dit vakgebied actief is. Het biedt u informatie, achtergrond en duiding bij het onderwijsgebeuren en dit op een wetenschappelijk verantwoorde, heldere en bruikbare manier die direct aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dankzij peer review van alle artikelen is TORB een heel betrouwbaar alsook het enige Vlaams wetenschappelijk tijdschrift over deze materie. Het is interdisciplinair, beleidsvoorbereidend en beleidskritisch en heeft een unieke brugfunctie. TORB maakt bovendien wetenschappelijk onderzoek over onderwijsbeleid bekend bij onderwijsinstellingen en de overheid.

In elk nummer krijgt u een zestal artikelen waarin alle onderwijsniveaus aan bod komen. Daarnaast bevat het tijdschrift vaste rubrieken met becommentarieerde, relevante rechtspraak alsook een kroniek van recente onderwijswetgeving, boekbesprekingen, kanttekeningen, verslagen en mededelingen voor up-to-date, praktische informatie.

Een jaarabonnement op TORB bevat:

 • 5 nummers
 • Jaargang loopt gelijk met het schooljaar

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2023

242
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en-beleid (TORB) - jaargang 2023-2024: digitaal

Tijdschrift, Tijdschrift(Digitaal)

Al dertig jaar levert TORB een vitale bijdrage voor kennis en ontwikkeling van onderwijsrecht en onderwijsbeleid. Via dit onlineabonnement krijgt u elektronische toegang tot de lopende jaargang én tot het volledige archief vanaf 2002. Zo heeft u in enkele muisklikken een onschatbare bron aan informatie. U kan dit tweemaandelijks tijdschrift ook als gedrukt tijdschrift in de bus ontvangen.

Vraag een demo »

Waarom is TORB onmisbaar?

 • Het is het enige Vlaams wetenschappelijk tijdschrift over onderwijsrecht en -beleid (peer reviewed). Het is interdisciplinair, beleidsvoorbereidend en beleidskritisch maar ook praktijkgebonden. Dit tijdschrift is relevant voor bestuur en beleid.
 • Naast informatie, achtergrond, duiding en scherpe analyses bij het onderwijsgebeuren, zoomt het tijdschrift in op de verschillende onderwijsniveaus.
 • TORB heeft een unieke brugfunctie: het maakt wetenschappelijk onderzoek over onderwijsbeleid bekend bij de onderwijsinstellingen en de overheid. Het tijdschrift bundelt alle relevante juridische informatie en zorgt voor de nodige becommentariëring.
 • Als abonnee krijgt u jaarlijks 5 nummers met in elk nummer een zestal artikelen waarbij alle onderwijsniveaus aan bod komen. Daarenboven zorgen de vaste rubrieken met becommentarieerde, relevante rechtspraak en een kroniek van recente onderwijswetgeving, boekbesprekingen, kanttekeningen, verslagen en mededelingen voor up-to-date, praktische informatie.

TORB online voor meerdere gebruikers

Dit onlineabonnement geldt voor 1 persoon. Indien u interesse heeft om dit voor meerdere gebruikers te activeren, dan hebben we een aantal formules voor kantoren en multi-users. Voor meer info kunt u contact opnemen met cedric.depauw@diekeure.be

Bekijk de cumulatieve index van 1/1990-1991 tot en met 1-2/2018-2019 op www.torb.be onder de rubriek ‘Interessant’.

2023

256
Examenbetwistingen in het leerplichtonderwijs (VOD)

Webinar on demand

BESCHIKBAAR VANAF 26/04/2021

Scholen en universiteiten worden aan steeds meer regels onderworpen, en in het verlengde daarvan ook met meer conflicten geconfronteerd. Dat alles leidt tot veel prangende, vaak ook heel praktische vragen:

 • Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing?
 • Moet ik in de loop van het jaar al vooruitlopen op een eventueel B- of C-attest?
 • Hoe reageer ik op een betwisting?
 • Wat met de nieuwe eindtermen en de basisgeletterdheid?
 • Of met de nieuwe mogelijkheid om een advies over overzitten uit te brengen bij een B-attest?
 • Riskeren we veel betwistingen in deze Covid-19 tijden en hoe moeten we daarmee omgaan? Waar moet ik op letten als er toch een beroep komt?
 • Hoe leid ik een beroepsprocedure in goede banen?

Tijdens webinar beantwoorden deze specialisten vanuit een juridisch en praktisch oogpunt deze en vele andere vragen. Ook gaan ze dieper in op de organisatie en het verloop van (interne en externe) beroepsprocedures in het onderwijs.

2021

Kurt Willems, Sabien Lust
63,75
Beschikbaar
(Zelf)verzekerd naar school

Boek

Wegwijs in aansprakelijkheid en verzekeringen op school

Niet ieder ongeval/schadegeval dat schoolgerelateerd is, is ook werkelijk een schoolongeval in de juridische en verzekeringstechnische zin van het woord.

 • Wanneer kan een ongeval/schadegeval worden beschouwd als een schoolongeval?
 • Kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke ongevallen/schadegevallen?
 • Welke verschillende aansprakelijkheden zijn er in schoolverband?
 • Wat is de rol van de schoolverzekeraar?
 • Wanneer en voor welke schade wordt er een vergoeding uitgekeerd?
 • Waarom wordt er een strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure opgestart voor een rechtscollege?

In dit boek worden de basisbeginselen van aansprakelijkheid en verzekeringen op school uiteengezet. Ouders, leraars en directieleden worden wegwijs gemaakt in de materie zodat zij bepaalde beslissingen of standpunten van een verzekeraar of rechtscollege beter kunnen begrijpen.

Aan de hand van vier casussen kan de lezer zijn opgedane kennis toetsen aan de praktijk. Want een (school)ongeval is snel gebeurd ...

2020

Maes Annelies
31
Beschikbaar
De gevolgen van COVID-19 voor het onderwijsgebeuren (VOD)

Webinar on demand

Het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid is dé referentie voor al wie professioneel bezig is met onderwijs, onderwijsbeleid en onderwijsrecht. De lezer vindt er informatie, achtergrond en duiding bij het onderwijsgebeuren. Wetenschappelijk verantwoord, helder en bruikbaar, direct
aansluitend bij de dagelijkse onderwijspraktijk!

De redactie is dan ook fier om sinds dit jaar, naast het tijdschrift, een sterk aanbod aan opleidingen te organiseren die dezelfde kwaliteit bieden als de artikelen in het tijdschrift. Ook hier streven we steeds naar een evenwicht tussen theorie en praktijk in onderwijsthema’s.

We bijten de spits af met een boeiend live webinar rond de gevolgen van COVID-19 voor het onderwijsgebeuren.

Op het programma staat:

 • De aansprakelijkheid van het onderwijspersoneel in het licht van COVID-19 door Evelien Timbermont, Doctor-assistent Vrije Universiteit Brussel en gastprofessor aan de UGent.
 • Corona en de digitalisering van recht en het onderwijs in het recht: “Never let a good crisis go to waste” door Daniël Cuypers, Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Schoolleiderschap in digitale tijden – uitdagingen en kansen door Wouter Schelfhout, Lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education -Universiteit Antwerpen en oprichter van GO ALL for learning.

Na elke uiteenzetting kan u via de chat vragen stellen aan de sprekers.

Wie niet vrij is op dit moment kan nadien het webinar nog volgen ondemand. U ontvangt dan een link waarmee u het webinar kan volgen waar en wanneer u het wenst.

Na deze kick-off voorzien we in 2021 nog volgende vormingen:

 • 05/05/2021 - Onderwijs en duurzame ontwikkeling
 • 15/09/2021 - Kwaliteit van het onderwijs
 • 08/12/2021 - Inclusief onderwijs

2020

Evelien Timbermont, Daniël Cuypers, ...
61,75
Beschikbaar
Onderwijs & Recht: (zelf)verzekerd naar school (VOD)

Webinar on demand

Niet ieder ongeval/schadegeval dat schoolgerelateerd is, is ook werkelijk een schoolongeval in de juridische en verzekeringstechnische zin van het woord. Wanneer kan een ongeval/schadegeval worden beschouwd als een schoolongeval? Kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke ongevallen/schadegevallen? Wat is de rol van de schoolverzekeraar? Wanneer en voor welke schade wordt er een vergoeding uitgekeerd?
In deze opleiding worden de basisbeginselen van aansprakelijkheid en verzekeringen op school uiteengezet zodat bepaalde beslissingen of standpunten van een verzekeraar of rechtscollege beter kunnen begrepen worden.
Want een (school)ongeval is snel gebeurd...
 

2020

Annelies Maes, Advocaat (balie Dendermonde)
68,25
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.