x
COVID-19 en werk: vragen na de vaccinatie (VOD)

Webinar on demand

Het einde van de pandemie is in zicht … De vaccinaties lijken ‘tickets to freedom’. Wanneer de vaccinatiecampagne achter de rug is, komen werkgever en werknemer in een nieuwe realiteit terecht die heel wat (juridische) vragen doet rijzen:

 • Hoe zal die nieuwe werkelijkheid er uit zien?
 • Kan de werknemer nog besmet geraken op het werk? En ernstig ziek worden?
 • Is dat dan een arbeidsongeval of een beroepsziekte of geen van beide?
 • En wat met de rechten - en vooral verplichtingen - van de werkgever ?
 • Kan de werkgever een beleid voeren zonder te discrimineren of aan de privacy van de werknemer te raken ?
 • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid van werkgever en werknemer in geval van besmetting ?
 • Welke rol kan de arbeidsarts spelen ?

Tijdens dit boeiende webinar trachten we op al die vragen een praktisch bruikbaar antwoord te geven en wegen in elk geval de verschillende opties tegen elkaar af.

Onmisbaar voor iedereen die HR-gewijs voorbereid wil zijn voor dit nieuwe tijdperk …

2021

Edelhart Kempeneers, Chris Persyn, ...
155
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 1: Eenvormige rechtspositie contractueel en statutair overheidspersoneel: haalbare kaart of droombeeld? (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. De eerste aflevering gaat over de eenvormige rechtspositie van contractueel en statutair overheidspersoneel. 

Prof. dr. Ria Janvier bespreekt:

 • Wettelijke bezwaren?
 • Wat zegt en vooral wat "doet" de politiek?
 • Kostprijs?

2021

Prof. dr. Ria Janvier
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 10: Sociaal overleg in de publieke sector

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks “Werken bij de overheid in tien afleveringen” selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. Elke laatste donderdag van de maand staat een nieuw thema centraal. U kan inschrijven voor de volledige cyclus of een selectie maken van die uiteenzettingen die u het meest interesseren.

Aflevering 10. 'Sociaal overleg in de publieke sector: de grenzen van het recht op onderhandeling of overleg volgens het vakbondsstatuut' behandelt volgende onderwerpen:

 • Het recht op onderhandeling of overleg als substantiële vormvereiste
 • Onderhandelings- en overlegaangelegenheden
 • Kritische bedenkingen en knelpunten

2021

• Dra. Sarah Palinckx
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 2: COVID-19: gevolgen voor de tewerkstelling bij de overheid (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst.

In het ondemandwebinar 'COVID-19: gevolgen voor de tewerkstelling bij de overheid' bespreekt Prof. dr. Alexander De Becker:

 • Werking van het MB van 18 oktober 2020 op de overheidsdiensten
 • Analyse van de impact op statutaire personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
 • Analyse van de impact op contractuele personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
   

2021

Prof. dr. Alexander De Becker
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 3: Arbeidstijd in de publieke sector (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst.

Arbeidstijd in de publieke sector: actuele ontwikkelingen door Prof. dr. Inger De Wilde

 • Toepassing en knelpunten Arbeidswet en Arbeidstijdwet
 • Het Hof van Justitie en de verplichte registratie van de arbeidstijd
 • Arbeidstijd(grenzen) bij telewerk

2021

Prof. dr. Inger De Wilde
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 4: Jaarlijkse vakantie en het Hof van Justitie (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst.

Jaarlijkse vakantie en het Hof van Justitie: impact op de jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector door Prof. dr. Inger De Wilde

 • Rechtspraak Hof van Justitie in een notendop
 • Gevolgen voor jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector
 • Lokale besturen: kiezen voor privaat of publiek stelsel? 

2021

Prof. dr. Inger De Wilde
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 5: Recente evoluties in de publieke sector (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst.

Recente evoluties arbeidsongevallen in de publieke sector door Prof. dr. Ria Janvier

 • Wijzigingen in de wetgeving, onder andere aangaande telewerk
 • Evolutie in de rechtspraak op het vlak van het begrip en de schadeloosstelling
 • Opheldering van een aantal vraagstukken in verband met de procedure

2021

Prof. dr. Ria Janvier
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 6: Naar een principiële contractuele tewerkstelling in de publieke sector? (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst.

Naar een principiële contractuele tewerkstelling in de publieke sector? De normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren als bron van inspiratie? door dra. Sarah Palinckx

 • Het Nederlandse normaliseringsproces in een notendop
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
 • Nederland als bron van inspiratie voor België?
   

2021

Dra. Sarah Palinckx
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 7: Re-integratie na arbeidsongeschiktheid? (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks “Werken bij de overheid in tien afleveringen” selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. Elke laatste donderdag van de maand staat een nieuw thema centraal. U kan inschrijven voor de volledige cyclus of een selectie maken van die uiteenzettingen die u het meest interesseren.

Aflevering 7. 'Re-integratie na arbeidsongeschiktheid: knelpunten bij de toepassing in de publieke sector' behandelt volgende onderwerpen:

 • Hoe ander of aangepast werk concreet vormgeven?
 • Interferentie met verplichting tot redelijke aanpassingen en discriminatie op basis van handicap: wat leert de rechtspraak ons?
 • Opheldering van enkele procedurele facetten

2021

• Prof. dr. Inger De Wilde
105
Beschikbaar
Werken bij de overheid - Aflevering 8: Hervorming van de ambtenarenpensioenen (VOD)

Webinar on demand

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van het ambtenaren-, het arbeids- en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks “Werken bij de overheid in tien afleveringen” selecteerden de sprekers een aantal actuele thema’s die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. Elke laatste donderdag van de maand staat een nieuw thema centraal. U kan inschrijven voor de volledige cyclus of een selectie maken van die uiteenzettingen die u het meest interesseren.

Aflevering 8. 'Hervorming van de ambtenarenpensioenen: nu of nooit?' behandelt volgende onderwerpen:

 • Reflecties bij het regeerakkoord-De Croo
 • Analyse van de pensioenplannen van Minister van Pensioenen Karine Lalieux (aankondigd voor eind september 2021)
   

2021

• Prof. dr. Ria Janvier
105
Beschikbaar
BEGASOZ Biënnale / ABETRASS biennale : arbeidsrecht/ droit du travail (VOD)

Webinar on demand

De effectiviteit van het sociaal recht

De zesde biënnale van het Belgisch genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) staat in het teken van de effectiviteit van het sociaal recht, namelijk de mate waarin sociaalrechtelijke regels daadwerkelijk gebruikt worden.

De sprekers behandelen zowel de mechanismen die de effectiviteit van het sociaal recht verzekeren als de moeilijkheden die in dat verband blijven bestaan, en dit zowel op het vlak van het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de biënnale, zoals gebruikelijk, gedurende een volledige dag te laten plaatsvinden, hebben de sanitaire maatregelen in het kader van de covid-19 pandemie een alternatieve organisatie opgedrongen. De biënnale is vervangen door twee webinars van elk een halve dag, met telkens minder en kortere presentaties. Deze zijn gewijd aan zowel gespecialiseerde als meer technische vragen, nu eens transversaal, dan weer panoramisch. Het volledige programma is hierna weergegeven.

De teksten die mondeling worden toegelicht tijdens de twee webinars zullen in een themanummer van het Tijdschrift voor Sociaal Recht verschijnen. Dit themanummer zal ook bijdragen bevatten van Elise Dermine (Congés de maternité et de paternité), Petra Foubert (Gelijk loon voor gelijk (waardig) werk voor vrouwen en mannen), Patrick Humblet (De beschermende werking van het arbeidsrecht ), Fabienne Kéfer (La mesure du temps de travail), Pieter Pecinovsky (De effectiviteit van het sociaal strafwetboek) en Johan Peeters (Het recht op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen).

2020

Fabienne Kéfer, Auriane Lamine, ...
52
Beschikbaar
BEGASOZ Biënnale / ABETRASS biennale: socialezekerheidsrecht / droit de la sécurité sociale (VOD)

Webinar on demand

De effectiviteit van het sociaal recht

De zesde biënnale van het Belgisch genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) staat in het teken van de effectiviteit van het sociaal recht, namelijk de mate waarin sociaalrechtelijke regels daadwerkelijk gebruikt worden.

De sprekers behandelen zowel de mechanismen die de effectiviteit van het sociaal recht verzekeren als de moeilijkheden die in dat verband blijven bestaan, en dit zowel op het vlak van het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de biënnale, zoals gebruikelijk, gedurende een volledige dag te laten plaatsvinden, hebben de sanitaire maatregelen in het kader van de covid-19 pandemie een alternatieve organisatie opgedrongen. De biënnale is vervangen door twee webinars van elk een halve dag, met telkens minder en kortere presentaties. Deze zijn gewijd aan zowel gespecialiseerde als meer technische vragen, nu eens transversaal, dan weer panoramisch. Het volledige programma is hierna weergegeven.

De teksten die mondeling worden toegelicht tijdens de twee webinars zullen in een themanummer van het Tijdschrift voor Sociaal Recht verschijnen. Dit themanummer zal ook bijdragen bevatten van Elise Dermine (Congés de maternité et de paternité), Petra Foubert (Gelijk loon voor gelijk (waardig) werk voor vrouwen en mannen), Patrick Humblet (De beschermende werking van het arbeidsrecht ), Fabienne Kéfer (La mesure du temps de travail), Pieter Pecinovsky (De effectiviteit van het sociaal strafwetboek) en Johan Peeters (Het recht op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen).

2020

Petra Foubert, Guido Van Limberghen, ...
52
Beschikbaar
Herstructurering van de onderneming (VOD)

Webinar on demand

De vereniging BEGASOZ organiseert dit webinar met een meer praktijkgerichte invalshoek rond het concreet en actueel sociaalrechtelijk onderwerp "herstructurering van de onderneming".

Wanneer een onderneming beslist om tot herstructurering over te gaan, moet zij zich schikken naar een aantal nationale en internationale regels die de werknemers bescherming (zouden moeten) bieden.

BEGASOZ heeft voor dit webinar een aantrekkelijk en gediversifieerd programma samengesteld. Academici en advocaten delen hun inzichten in verband met diverse facetten van herstructurering en leggen steeds de link naar de praktijk.

Volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod:

 • recente evoluties inzake collectief ontslag
 • recente evoluties inzake overgang van onderneming
 • gevolgen voor aanvullende pensioenen na overgang van onderneming
 • gerechtelijke reorganisatie

2020

A.M. De Rieck, Petra Foubert, ...
81,25
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.