Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Werken bij de overheid in tien afleveringen

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van de ambtenaren-, het arbeids-, en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema's die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. Elke laatste donderdag van de maand staat een nieuwe thema centraal. U kunt zich inschrijven voor de volledige cyclus of een selectie maken van de uiteenzettingen die u het meest interesseren.

 1. Eenvormige rechtspositie contractueel en statutair overheidspersoneel: haalbare kaart of droombeeld? door Prof. dr. Ria Janvier - 28.01.2021
  - Wettelijke bezwaren?
  - Wat zegt en vooral wat "doet" de politiek?
  - Kostprijs?
   
 2. COVID-19: gevolgen voor de tewerkstelling bij de overheid door Prof. dr. Alexander De Becker - 25.02.2021
  - Werking van het MB van 18 oktober 2020 op de overheidsdiensten
  - Analyse van de impact op statutaire personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
  - Analyse van de impact op contractuele personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
   
 3. Arbeidstijd in de publieke sector: actuele ontwikkelingen door Prof. dr. Inger De Wilde - 25.03.2021
  - Toepassing en knelpunten Arbeidswet en Arbeidstijdwet
  - Het Hof van Justitie en de verplichte registratie van de arbeidstijd
  - Arbeidstijd(grenzen) bij telewerk
   
 4. Jaarlijkse vakantie en het Hof van Justitie: impact op de jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector door Prof. dr. Inger De Wilde - 29.04.2021
  - Rechtspraak Hof van Justitie in een notendop
  - Gevolgen voor jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector
  - Lokale besturen: kiezen voor privaat of publiek stelsel?

 5. Recente evoluties arbeidsongevallen in de publieke sector door Prof. dr. Ria Janvier - 27.05.2021
  - Wijzigingen in de wetgeving, onder andere aangaande telewerk
  - Evolutie in de rechtspraak op het vlak van het begrip en de schadeloosstelling
  - Opheldering van een aantal vraagstukken in verband met de procedure

 6. Naar een principiële contractuele tewerkstelling in de publieke sector? De normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren als bron van inspratie? door dra. Sarah Palinckx - 24.06.2021
  - Het Nederlands normaliseringsproces in een notendop
  - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
   - Nederland als bron van inspiratie voor België?
   
 7. Re-integratie na arbeidsongeschiktheid: knelpunten bij de toepassing in de publieke sector door Prof. dr. Inger De Wilde - 23.09.2021
  - Hoe ander of aangepast werk concreet vormgeven?
  - Interferentie met verplichting tot redelijke aanpassingen en discriminiatie op basis van handicap: wat leert de rechtspraak ons?
  - Opheldering van enkele procuderale facetten

 8. Hervorming van de ambtenarenpensioenen: nu of nooit? door Prof. dr. Ria Janvier - 28.10.2021
  - Reflecties bij het regeerakkoord-De Croo
  - Analyse van de pensioenplannen van Minister van Pensioenen Karine Lalieux (aangekondigd voor eind september 2021)
   
 9. Psychosociale risico's in de publieke sector door dra. Isabo Heirbaut - 25.11.2021
  - Toepassing en knelpunten welzijnswetgeving in de publieke sector
  - Psychosociale risico's: een rechtspraakanalyse
   
 10. Sociaal overleg in de publieke sector: de grenzen van het recht op onderhandeling of overleg volgens het vakbondsstatuut door dra. Sarah Palinckx - 16.12.2021
  - Het recht op onderhandeling of overleg als substantiële vormvereiste
  Onderhandelings- en overlegaangelegenheden
  - Kritische bedenkingen en knelpunten
Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid

Prijzen voor de reeks

Basisprijs (incl. btw) 
€ 1.000,00
Prijs (excl. btw) € 826,45
Betaling door IGO 

Prijzen voor 1 sessie

(1 studienamiddag naar keuze)
Basisprijs (incl. btw) 
€ 140,00
Prijs (excl. btw) € 115,70
Betaling door IGO 

De overheid is een bijzondere werkgever. Dit komt ook tot uiting in het juridische kader dat de tewerkstelling in de publieke sector beheerst. De rechtspositie van het overheidspersoneel situeert zich op het snijpunt van de ambtenaren-, het arbeids-, en het socialezekerheidsrecht. Het is daarenboven een vakgebied dat voortdurend in beweging is. Voor de reeks "Werken bij de overheid in tien afleveringen" selecteerden de sprekers een aantal actuele thema's die raken aan de tewerkstelling in overheidsdienst. Elke laatste donderdag van de maand staat een nieuwe thema centraal. U kunt zich inschrijven voor de volledige cyclus of een selectie maken van de uiteenzettingen die u het meest interesseren.

 1. Eenvormige rechtspositie contractueel en statutair overheidspersoneel: haalbare kaart of droombeeld? door Prof. dr. Ria Janvier - 28.01.2021
  - Wettelijke bezwaren?
  - Wat zegt en vooral wat "doet" de politiek?
  - Kostprijs?
   
 2. COVID-19: gevolgen voor de tewerkstelling bij de overheid door Prof. dr. Alexander De Becker - 25.02.2021
  - Werking van het MB van 18 oktober 2020 op de overheidsdiensten
  - Analyse van de impact op statutaire personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
  - Analyse van de impact op contractuele personeelsleden op federaal en Vlaams niveau en bij de Vlaamse en Brusselse lokale besturen
   
 3. Arbeidstijd in de publieke sector: actuele ontwikkelingen door Prof. dr. Inger De Wilde - 25.03.2021
  - Toepassing en knelpunten Arbeidswet en Arbeidstijdwet
  - Het Hof van Justitie en de verplichte registratie van de arbeidstijd
  - Arbeidstijd(grenzen) bij telewerk
   
 4. Jaarlijkse vakantie en het Hof van Justitie: impact op de jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector door Prof. dr. Inger De Wilde - 29.04.2021
  - Rechtspraak Hof van Justitie in een notendop
  - Gevolgen voor jaarlijkse vakantieregelingen in de publieke sector
  - Lokale besturen: kiezen voor privaat of publiek stelsel?

 5. Recente evoluties arbeidsongevallen in de publieke sector door Prof. dr. Ria Janvier - 27.05.2021
  - Wijzigingen in de wetgeving, onder andere aangaande telewerk
  - Evolutie in de rechtspraak op het vlak van het begrip en de schadeloosstelling
  - Opheldering van een aantal vraagstukken in verband met de procedure

 6. Naar een principiële contractuele tewerkstelling in de publieke sector? De normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren als bron van inspratie? door dra. Sarah Palinckx - 24.06.2021
  - Het Nederlands normaliseringsproces in een notendop
  - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
   - Nederland als bron van inspiratie voor België?
   
 7. Re-integratie na arbeidsongeschiktheid: knelpunten bij de toepassing in de publieke sector door Prof. dr. Inger De Wilde - 23.09.2021
  - Hoe ander of aangepast werk concreet vormgeven?
  - Interferentie met verplichting tot redelijke aanpassingen en discriminiatie op basis van handicap: wat leert de rechtspraak ons?
  - Opheldering van enkele procuderale facetten

 8. Hervorming van de ambtenarenpensioenen: nu of nooit? door Prof. dr. Ria Janvier - 28.10.2021
  - Reflecties bij het regeerakkoord-De Croo
  - Analyse van de pensioenplannen van Minister van Pensioenen Karine Lalieux (aangekondigd voor eind september 2021)
   
 9. Psychosociale risico's in de publieke sector door dra. Isabo Heirbaut - 25.11.2021
  - Toepassing en knelpunten welzijnswetgeving in de publieke sector
  - Psychosociale risico's: een rechtspraakanalyse
   
 10. Sociaal overleg in de publieke sector: de grenzen van het recht op onderhandeling of overleg volgens het vakbondsstatuut door dra. Sarah Palinckx - 16.12.2021
  - Het recht op onderhandeling of overleg als substantiële vormvereiste
  Onderhandelings- en overlegaangelegenheden
  - Kritische bedenkingen en knelpunten
10.00 - 10.30 u.: Aanmelden voor het webinar
10.30 - 12.00 u.: Webinar (met nadien mogelijkheid tot vraagstelling)
 • Prof. dr. Ria Janvier, Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. Inger De Wilde, Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen en gastprofessor Universiteit Gent
 • Prof. dr. Alexander De Becker, Hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Bloom
 • Dra. Sarah Palinckx, Doctoraatsstudent Universiteit Antwerpen
 • Dra. Isabo Heirbaut, Onderzoeks- en onderwijsassistent Universiteit Gent

Doelpubliek
HR, Advocaat, Magistratuur, Regionale overheid, Lokale overheid, Federale overheid

Interessant voor
besturen op federaal, Vlaams en lokaal niveau, vakbonden, HR-verantwoordelijken, beleidsmakers, consultants, …

Data

Iedere laatste donderdag van de maand 2021 van 10.30 tot 12.00 uur (aanmelden voor het webinar vanaf 10.00 uur)

Locatie

Online

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor de reeks webinars bedraagt 826,44 euro (excl. 21% btw) / 1000 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan 10 webinars
 • de documentatie van de sprekers

Het inschrijvingsgeld voor één webinar bedraagt 115,70 euro (excl. 21% btw) / 140 euro (incl. 21% btw).

Vanaf deelname aan drie webinars (met de promocode "overheiddrie") bedraagt de deelnameprijs bedraagt 99,17 euro (excl. 21% btw) / 120 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is  DV.O106345 . Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens
Schrijf in voor
Webinar: Werken bij de overheid aflevering 8 (Hervorming van de ambtenarenpensioenen)
Webinar: Werken bij de overheid aflevering 9 (Psychosociale risico's in de publieke sector)
Webinar: Werken bij de overheid aflevering 10 (Sociaal overleg in de publieke sector)

Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief