Studies Privaatrecht

Studies Privaatrecht biedt u een theoretische en praktische verdieping van diverse thema’s uit het privaatrecht, al dan niet gekoppeld aan een studiedag. Per boekje behandelen de auteurs één welafgelijnd en in de rechtsleer vaak onderbelicht thema: to the point, vanuit een originele invalshoek, met een praktische indeling en in een handig formaat. Zo is deze reeks ideaal als informatiebron voor rechtspractici die zowel vanuit praktisch als vanuit theoretisch oogpunt een diepgaand inzicht willen krijgen in de voornaamste en meest actuele leerstukken over deze specifieke topic.

EDITORS

Koen Swinnen is gewoon hoogleraar Privaatrecht en Publiek- en Privaatrechtelijke Belangen aan de Erasmus Rechtsfaculteit.
Mathieu Muylle is notaris en professor aan de VUB. 
Samuel Wynant is notaris.