La Jurisprudence du Code judiciaire commentée (JCJC)

Onder de wetenschappelijke leiding van professor Pierre Moreau bestrijkt deze verzameling het volledige nationale en Europese gerechtelijke recht.
Het bestaat uit zes delen (onderverdeeld in acht delen) die het gehele Gerechtelijk Wetboek bestrijken: algemene beginselen, rechterlijke organisatie en rechtspraak (deel I, onderverdeeld in twee boeken); procedures en rechtsmiddelen (deel II, ook onderverdeeld in twee boeken); bijzondere procedures en familierecht (deel III); beslagleggingen (deel IV); Europees en internationaal gerechtelijk recht (deel V); en arbitrage, bemiddeling en collaboratief recht (deel VI).

Elke wettelijke bepaling van het Gerechtelijk Wetboek wordt gevolgd door samenvattingen van de belangrijkste beslissingen. Deze samenvattingen worden aangevuld met commentaren en verwijzingen naar de relevante doctrine, zodat de wettelijke bepalingen in hun correcte context begrepen kunnen worden.

 • Principes généraux – l’organisation judiciaire (IA)
 • La compétence (IB)
 • L’instance (IIA)
 • Les voies de recours (IIB)
 • Procédures particulières et droit judiciaire de la famille (III)
 • Saisies (IV)
 • Droit judiciaire européen et international (V)
 • Arbitrage, médiation et droit collaboratif (VI)

Wenst u telkens de nieuwste editie binnen deze reeks te ontvangen?

Met een abonnement ontvangt u deze automatisch aan een kortingstarief van 20 %.

Abonneren op een specifiek boekdeel 

 1. Selecteer hierboven het gewenste boek uit de reeks.
 2. Duid de optie ‘abonnement’ aan.
 3. U ontvangt het gekozen boek en daarna automatisch elke nieuwe editie van dat boekdeel.
 

Abonneren op de volledige reeks of meerdere boekdelen

 
Wilt u uw abonnement na een tijdje toch stopzetten?
Dan kan dit schriftelijk na ontvangst van 3 of meer (waarvan minimum 2 nieuwe) boeken, of edities van een specifieke titel, binnen deze reeks.

HOOFDREDACTEUR

Pierre Moreau is hoogleraar aan de ULiège.